Athrawon a chynghorwyr gyrfa

Teachers

Mae gennym raglen allgymorth eang sy’n annog myfyrwyr o bob grŵp oedran i anelu at addysg uwch, a pharatoi ar ei chyfer.

Gwasanaeth Allgymorth i Ysgolion a Cholegau

Mae ein Tîm Allgymorth i Ysgolion a Cholegau, sy’n dîm profiadol, yn gweithio gyda thros 300 o ysgolion a cholegau bob blwyddyn. Rydym yn mynd i ffeiriau addysg uwch ac yn darparu amrywiaeth o sesiynau gwybodaeth i gefnogi myfyrwyr blwyddyn 12 a blwyddyn 13 myfyrwyr drwy gydol y cyfnod o bontio i addysg uwch.

Diwrnodau Agored neu ymweliadau â’r Brifysgol

Croesewir grwpiau o ysgolion a cholegau i’n Diwrnod Agored a chynhelir digwyddiadau penodol ar gyfer athrawon gwadd a chynghorwyr. Bydd ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi a’ch myfyrwyr weld y Brifysgol a'r ddinas dros eich hun. Llenwch ein ffurflen archebu i gael rhagor o wybodaeth a chadw lle ar gyfer ein Diwrnod Agored nesaf a gynhelir ddydd Mercher, 18 Ebrill 2018.

Cynhadledd athrawon a chynghorwyr gyrfaoedd

Cynhaliwyd ein cynhadledd athrawon a chynghorwyr gyrfaoedd rhad ac am ddim ddydd Gwener, 30 Mehefin 2017. Drwy gyfrwng siaradwyr gwadd, teithiau rhyngweithiol a sgyrsiau anffurfiol, aeth ein cynhadledd i’r afael â nifer o bynciau allweddol megis y newidiadau diweddaraf mewn addysg uwch a’r offer a’r technegau sydd ar gael er mwyn gwella dysgu ac addysgu yn yr ystafell ddosbarth.

Ehangu mynediad

Rydym yn cynnal amrywiaeth o raglenni a gweithgareddau er mwyn codi dyheadau a hyrwyddo addysg uwch ymhlith grwpiau sy’n draddodiadol heb eu cynrychioli’n ddigonol yng Nghymru. Caiff y rhain eu cynnig i fyfyrwyr ym mlynyddoedd 11 i 13.

Sioe Deithiol Addysg Uwch

Rydym yn cydweithio â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd i godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo manteision addysg uwch drwy gyfrwng ymgynulliadau Sioe Deithiol Addysg Uwch, sy'n cael eu cynnal ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 10 ac 11 yn ysgolion Cymru.