Ewch i’r prif gynnwys

Athrawon a chynghorwyr gyrfaoedd

Mae gennym ystod eang o weithgareddau allgymorth ac ymgysylltu i ddisgyblion o unrhyw oedran er mwyn codi dyheadau, cefnogi’r cwricwlwm, ennyn chwilfrydedd a’u paratoi am addysg uwch. Rydym hefyd yn cynnig ystod o adnoddau a chyfleoedd am ddatblygiad proffesiynol er mwyn eich cefnogi yn eich rôl addysgu neu gynghori.

Rydym hefyd yn mynychu nifer o ffeiriau a chonfensiynau drwy gydol y flwyddyn.

Allgymorth i ysgolion a cholegau

Allgymorth i ysgolion a cholegau

Rhagor o wybodaeth am sut y gall ein Tîm Cyswllt Ysgolion a Cholegau profiadol eich cefnogi chi, dros y we ac yn bersonol, y flwyddyn academaidd hon.

Ehangu cyfranogiad ac allgymorth cymunedol

Ehangu cyfranogiad ac allgymorth cymunedol

Rydym yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau sy’n helpu i godi dyheadau a hyrwyddo addysg uwch ymhlith grwpiau yng Nghymru sydd heb gael eu cynrychioli’n ddigonol yn draddodiadol.

Cyfleoedd i ymweld â ni

Cyfleoedd i ymweld â ni

Rhagor o wybodaeth am ein Diwrnodau Agored neu gyfleoedd eraill i ymweld.

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni

I gadw lle, i gael y newyddion diweddaraf yn ein cylchlythyr ac i gwrdd â’r tîm.

Cynhadledd athrawon

Cynhadledd athrawon

Mae ein cynadleddau i athrawon a chynghorwyr gyrfaoedd yn gyfle i gael y wybodaeth a'r cyngor diweddaraf ar newidiadau diweddar o fewn y sector Addysg Uwch, ac yn gyfle i archwilio ffyrdd o wella dysgu ac addysgu yn eich ystafell ddosbarth.

 Chwilio am weithgareddau ar gyfer ysgolion, colegau ac athrawon

Chwilio am weithgareddau ar gyfer ysgolion, colegau ac athrawon

Our wide range of activities aim to raise aspirations and support the curriculum in schools. We also offer continuing professional development for teachers and events for the whole family to enjoy.