Ewch i’r prif gynnwys

Ariannu’ch cwrs gofal iechyd

Mae dwy ffordd o ariannu myfyrwyr a fydd yn dechrau cwrs gofal iechyd fis Medi 2020 neu fis Mawrth 2021: arian y GIG ar gyfer y rhai sydd wedi ymrwymo i weithio yng Nghymru ar ôl ymgymhwyso (dwy flynedd ar gyfer cwrs gradd neu 18 mis ar gyfer diploma) neu arian Cyllid Myfyrwyr.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd Bwrsariaeth y GIG yn parhau i fod ar gael i fyfyrwyr newydd sy'n dechrau ym mis Medi 2021 a mis Mawrth 2022.

Bwrsariaeth y GIG

Fel arfer mae cyllid y GIG ar gael i fyfyrwyr sy'n ymrwymo i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cymhwyso. Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd Bwrsariaeth y GIG yn parhau i fod ar gael i fyfyrwyr newydd sy'n dechrau ym mis Medi 2020 a mis Mawrth 2021.

Arian Cyllid Myfyrwyr

Os ydych chi'n cynllunio i beidio ag ymrwymo i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cymhwyso, mae'n dal yn bosib i chi astudio cwrs gofal iechyd yng Nghymru ac ymgeisio am gyllid drwy Cyllid Myfyrwyr.

Cyllid Meddygaeth a Llawdriniaeth Ddeintyddol llawn amser

Caiff blynyddoedd 1-4 eu cyllido drwy Cyllid Myfyrwyr, a chaiff y 5ed flwyddyn ei chyllido drwy'r GIG.

Dychwelyd i’ch gyrfa

Fel arfer, bydd bwrsariaeth ar gael trwy’r GIG i ymgeiswyr sy’n byw yng Nghymru, gan gynnwys ffioedd a grant cynhaliaeth o £1,000.

Cael cymorth

Cysylltwch â'r Tîm Cynghori ac Arian ynglŷn ag unrhyw ymholiadau am ariannu’ch cwrs:

Tîm Cyngor a Chyllid Myfyrwyr

Press option 5 when calling.