Ewch i’r prif gynnwys

Rhieni a chefnogwyr

Rydym yma i gefnogi ac i gynghori'r rhai hynny sy'n cefnogi rhywun sy'n meddwl am fynd i Brifysgol.

Gwyliwch ein taith rithwir o gwmpas y campws.

Mae mynd i'r Brifysgol yn garreg filltir bwysig mewn bywyd - i rieni yn ogystal â myfyrwyr. Ond cofiwch fe wnawn ni'n gorau i ddarparu amgylchedd diogel a chefnogol i'ch mab neu'ch merch fedru ffynnu. Rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau cefnogi staff.

Pam mynd i'r brifysgol?

O wella'ch rhagolygon gyrfa i gynyddu eich hunan-hyder a'ch annibyniaeth; mae yna nifer o resymau i fynychu prifysgol.

Sut beth yw bywyd ym Mhrifysgol Caerdydd

Gwybodaeth am help ariannol, costau byw a ffactorau eraill sy'n effeithio bywyd yn y Brifysgol.

Parents Guide (Welsh)

Canllaw i Rieni am Addysg Uwch ym Mhrifysgol Caerdydd.