Ewch i’r prif gynnwys

Ariannu'ch astudiaethau israddedig

Gwybodaeth am gyllid sydd ar gael i'ch helpu chi i dalu eich ffioedd dysgu a'ch costau byw.

Three students talking

Benthyciadau a grantiau

Gwybodaeth am gefnogaeth ariannol i fyfyrwyr.

Bwrsariaethau

Rydym yn cydnabod y gall amgylchiadau ariannol a rhai personol eraill effeithio ar eich penderfyniad i wneud cais i’r brifysgol.

Ysgoloriaethau

Rydym yn cynnig nifer o ysgoloriaethau ar gyfer cyrsiau penodol, ac ar gyfer myfyrwyr sy’n ennill canlyniadau arholiadau rhagorol.

Ariannu israddedig rhan amser

Gwybodaeth am arian i fyfyrwyr rhan amser.

Cymorth ariannol i geiswyr lloches

Gwybodaeth i geiswyr lloches am y cymorth ariannol rydym yn ei gynnig i israddedigion ac opsiynau cyllid sydd ar gael o’r tu allan i’r Brifysgol.

Ariannu’ch cwrs gofal iechyd

Mae dau lwybr ariannu ar gyfer myfyrwyr gofal iechyd: cyllid y GIG i'r rhai sydd wedi ymrwymo i weithio yng Nghymru ar ôl cymhwyso, neu gyllid Cyllid Myfyrwyr. Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd Bwrsariaeth y GIG yn parhau i fod ar gael i fyfyrwyr newydd sy'n dechrau rhwng Medi 2023 a Mawrth 2024.