Ewch i’r prif gynnwys

Cyllid i israddedigion

Gwybodaeth am gyllid sydd ar gael i'ch helpu chi i dalu eich ffioedd dysgu a'ch costau byw.

Three students talking

Benthyciadau a grantiau

Gwybodaeth am gefnogaeth ariannol i fyfyrwyr.

Ysgoloriaethau

Gwybodaeth am yr ysgoloriaethau amrywiol sydd ar gael i'n darpar fyfyrwyr.

Bwrsariaethau

Gall bwrsariaethau ddarparu cefnogaeth ariannol ychwanegol i fyfyrwyr o gefndir incwm isel.

Ariannu israddedig rhan amser

Gwybodaeth am arian i fyfyrwyr rhan amser.

Cymorth i geiswyr lloches

Gwybodaeth am gefnogaeth ariannol i geiswyr lloches

Ariannu’ch cwrs gofal iechyd

Ceir dau lwybr cyllido i fyfyrwyr gofal iechyd: Cyllid y GIG i'r rheini sy'n ymrwymo i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cymhwyso, neu gyllid gan Cyllid Myfyrwyr. Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd Bwrsariaeth y GIG yn parhau i fod ar gael i fyfyrwyr newydd sy'n dechrau ym mis Medi 2020 a mis Mawrth 2021.