Ewch i’r prif gynnwys

Gwneud cais ar gyfer astudiaeth israddedig

Wedi cael canlyniadau eich arholiadau? Mae lleoedd cyfyngedig ar gael gennym drwy’r broses Clirio mewn pynciau amrywiol sy’n dechrau yn 2022. Edrychwch ar ein rhestr o leoedd gwag cyn ffonio ar 0333 241 2800 i drafod eich opsiynau.

Students around a laptop

Awydd astudio gyda ni? Dysgwch fwy am y broses o wneud cais gyda ni.

Sut i wneud cais

Beth i wneud cyn ac ar ôl y broses gwneud cais.

Dyddiadau allweddol

Key dates for your application.

Datganiad personol

Beth yw datganiad personol? Pam bod angen i ni ei weld?

Data cyd-destunol

Gwybodaeth ychwanegol sy'n cael ei ystyried gan y panel mynediadau ochr yn ochr â'ch ffurflen gais.

Gofynion iaith Saesneg

Gwybodaeth am anghenion iaith Saesneg ar gyfer ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr.

Polisïau a gweithdrefnau

Ein polisïau a'n gweithdrefnau o ran mynediadau a derbyniadau.

Ymgeiswyr anabl

Rydym yn ymroi i roi'r gwasanaeth a'r gefnogaeth gorau posibl i fyfyrwyr anabl neu sydd ag anghenion arbennig.

Ceisiadau ar wahân i UCAS

Mae gennym nifer fechan o raglenni israddedig y mae'n rhaid i chi wneud cais uniongyrchol i'r Brifysgol i'w hastudio.

Canlyniadau

Ar ôl i chi wneud cais, mae'n bosibl y bydd yn rhaid i chi aros nes i chi gael canlyniadau eich arholiadau cyn i ni allu cadarnhau eich lle.