Ewch i’r prif gynnwys

Gwneud cais ar gyfer astudiaeth israddedig

Students around a laptop

Awydd astudio gyda ni? Dysgwch fwy am y broses o wneud cais gyda ni.

Sut i wneud cais

Sut i ddechrau ar eich cais i astudio gyda ni.

Ar ôl i chi wneud cais

Beth sy'n digwydd ar ôl i chi wneud cais i astudio gyda ni.

Dyddiadau allweddol

Dyddiadau allweddol ar gyfer eich cais.

Datganiad personol

Beth yw datganiad personol? Pam bod angen i ni ei weld?

Derbyniadau cyd-destunol

Gwybodaeth ychwanegol sy'n cael ei ystyried gan y panel mynediadau ochr yn ochr â'ch ffurflen gais.

Gofynion iaith Saesneg

Gwybodaeth am anghenion iaith Saesneg ar gyfer ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr.

Polisïau a gweithdrefnau

Ein polisïau a'n gweithdrefnau o ran mynediadau a derbyniadau.

Ymgeiswyr anabl

Rydym yn ymroi i roi'r gwasanaeth a'r gefnogaeth gorau posibl i fyfyrwyr anabl neu sydd ag anghenion arbennig.

Ceisiadau ar wahân i UCAS

Mae gennym nifer fechan o raglenni israddedig y mae'n rhaid i chi wneud cais uniongyrchol i'r brifysgol i'w hastudio.

Canlyniadau

Ar ôl i chi wneud cais, mae'n bosibl y bydd yn rhaid i chi aros nes i chi gael canlyniadau eich arholiadau cyn i ni allu cadarnhau eich lle.