Ewch i’r prif gynnwys

Gwneud cais

Os ydych chi'n gwneud cais i ddechrau astudio yn 2019, ewch i'n tudalennau ymgeisio i gael gwybod mwy am sut i wneud cais a beth i'w ddisgwyl ar ôl ei gyflwyno i ni.

Students around a laptop

Sut i wneud cais

Beth i wneud cyn ac ar ôl y broses gwneud cais.

Dyddiadau allweddol

Dyddiadau allweddol ar gyfer eich cais

Meini prawf derbyn

Meini prawf derbyn Ysgolion Academaidd.

Datganiad personol

Beth yw datganiad personol? Pam bod angen i ni ei weld?

Data cyd-destunol

Gwybodaeth ychwanegol sy'n cael ei ystyried gan y panel mynediadau ochr yn ochr â'ch ffurflen gais.

Gofynion iaith Saesneg

Gwybodaeth am anghenion iaith Saesneg ar gyfer ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr.

Polisïau a gweithdrefnau

Ein polisïau a'n gweithdrefnau o ran mynediadau a derbyniadau.

Ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg

Gwybodaeth ar gyfer darpar fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg Prifysgol Caerdydd

Ymgeiswyr anabl

Rydym yn ymroi i roi'r gwasanaeth a'r gefnogaeth gorau posibl i fyfyrwyr anabl neu sydd ag anghenion arbennig.

Ceisiadau ar wahân i UCAS

Mae gennym nifer fechan o raglenni israddedig y mae'n rhaid i chi wneud cais uniongyrchol i'r Brifysgol i'w hastudio.

Canlyniadau

Ar ôl i chi wneud cais, mae'n bosibl y bydd yn rhaid i chi aros nes i chi gael canlyniadau eich arholiadau cyn i ni allu cadarnhau eich lle.