Ewch i’r prif gynnwys

Bwrsariaethau

Rydym yn cydnabod y gall amgylchiadau ariannol a rhai personol eraill effeithio ar eich penderfyniad i wneud cais i’r brifysgol.

Rydym yn cynnig ystod o fwrsariaethau i helpu gyda chostau astudio gyda ni.

DyfarniadPwy allai fod yn gymwys?Swm
Bwrsariaeth Prifysgol CaerdyddMyfyrwyr israddedig amser llawn o aelwydydd incwm is sy'n gymwys i dderbyn cyllid y Deyrnas Unedig ar gyfer costau byw£1,000 ar gyfer myfyrwyr yn eu blwyddyn gyntaf, £500 ym mhob blwyddyn ddilynol
Bwrsariaeth Lluoedd ArfogMyfyrwyr amser llawn sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog£1,000
Dyfarniad Cyfle i Geiswyr LlochesCeiswyr lloches neu blant ceiswyr lloches (mae dau ddyfarniad ar gael)Costau ffioedd dysgu a grant o £4,000 y flwyddyn ar gyfer costau byw nad oes angen ei dalu yn ôl
Bwrsariaeth wrth Adael GofalMyfyrwyr sy’n datgan yn eu cais UCAS eu bod mewn gofalHyd at £3,000
Bwrsariaeth i Fyfyrwyr sydd wedi YmddieithrioMyfyrwyr ifainc sydd wedi eu dieithrio yn barhaol oddi wrth eu teuluoedd ar ddechrau eu cwrs (cânt eu hystyried fesul achos)Hyd at £3,000
Bwrsariaeth y Cam NesafMyfyrwyr sydd wedi cwblhau Cynllun Ehangu Cyfranogiad y Brifysgol, ac y mae incwm eu cartref yn llai na £35,000Naill ai gostyngiad o £1,000 oddi ar eich ffioedd llety ym Mhrifysgol Caerdydd neu fwrsariaeth deithio o £500 yn eich blwyddyn gyntaf
Bwrsariaeth Oedolion Ifanc sy'n OfalwyrMyfyrwyr ifanc sy'n ofalwyr, am eu bod yn fwy tebygol o wynebu costau uwch a heriau mwy o ganlyniad i orfod ymdopi â rôl gofalwr ochr yn ochr ag astudio£3,000 dros gyfnod eich cwrs

Os ydych yn fyfyriwr sy’n parhau gyda ni, gwiriwch y fewnrwyd myfyrwyr am fanylion bwrsariaethau eich blwyddyn carfan.

Am ragor o fanylion ynghylch y dyfarniadau uchod, cysylltwch â:

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau

Bwrsariaeth y GIG

Gallai myfyrwyr cartref sydd wedi eu cyllido yn y DU ar gyrsiau cymwys sy’n ymrwymo i weithio yng Nghymru ar ôl graddio fod yn gymwys ar gyfer y fwrsariaeth cyllid statudol hon. Mae’n cwmpasu ffioedd dysgu llawn yn ogystal â £1000 y flwyddyn at gostau byw.

Rhagor o wybodaeth am Fwrsariaeth y GIG

Student Finance Guide (Welsh)

Cyngor ar ysgoloriaethau a bwrsariaethau Prifysgol Caerdydd.

Ysgoloriaethau

Rydym yn cynnig nifer o ysgoloriaethau ar gyfer cyrsiau penodol, ac ar gyfer myfyrwyr sy’n ennill canlyniadau arholiadau rhagorol.

Rhagor o wybodaeth am ysgoloriaethau