Ewch i’r prif gynnwys

Bwrsariaethau

Rydym yn cydnabod y gall amgylchiadau ariannol a rhai personol eraill effeithio ar eich penderfyniad i wneud cais i’r brifysgol.

Rydym yn cynnig ystod o fwrsariaethau i helpu gyda chostau astudio gyda ni.

DyfarniadPwy allai fod yn gymwys?Swm
Bwrsariaeth Prifysgol CaerdyddMyfyrwyr israddedig amser llawn o aelwydydd incwm is sy'n gymwys i dderbyn cyllid y Deyrnas Unedig ar gyfer costau byw£1,000 ar gyfer myfyrwyr yn eu blwyddyn gyntaf, £500 ym mhob blwyddyn ddilynol
Gyda'n gilydd yn Bwrsariaeth CaerdyddMyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig llawn amser sy'n gadael gofal, gofalwyr sydd wedi ymddieithrio, profiadol o'r fyddin ac oedolion ifanc£1,000 fesul blwyddyn academaidd
Dyfarniad Cyfle i Geiswyr LlochesCeiswyr lloches neu blant ceiswyr lloches (mae chwech ddyfarniad ar gael)Cost dysgu a grant nad oes angen ei ad-dalu o £4000
Bwrsariaeth y Cam NesafMyfyrwyr sydd wedi cwblhau Cynllun Ehangu Cyfranogiad y Brifysgol, ac y mae incwm eu cartref yn llai na £35,000Naill ai gostyngiad o £1,000 oddi ar eich ffioedd llety ym Mhrifysgol Caerdydd neu fwrsariaeth deithio o £500 yn eich blwyddyn gyntaf

Os ydych yn fyfyriwr sy’n parhau gyda ni, gwiriwch y fewnrwyd myfyrwyr am fanylion bwrsariaethau eich blwyddyn carfan.

Am ragor o fanylion ynghylch y dyfarniadau uchod, cysylltwch â:

Cymorth Ariannol i Fyfyrwyr

Bwrsariaeth y GIG

Gallai myfyrwyr cartref sydd wedi eu cyllido yn y DU ar gyrsiau cymwys sy’n ymrwymo i weithio yng Nghymru ar ôl graddio fod yn gymwys ar gyfer y fwrsariaeth cyllid statudol hon. Mae’n cwmpasu ffioedd dysgu llawn yn ogystal â £1000 y flwyddyn at gostau byw.

Rhagor o wybodaeth am Fwrsariaeth y GIG

Canllaw Cyllid Myfyrwyr 2023

Canllaw cyllid myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr y DU.

Ysgoloriaethau

Rydym yn cynnig nifer o ysgoloriaethau ar gyfer cyrsiau penodol, ac ar gyfer myfyrwyr sy’n ennill canlyniadau arholiadau rhagorol.

Rhagor o wybodaeth am ysgoloriaethau