Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaethau

Rydym yn cynnig nifer o ysgoloriaethau ar gyfer cyrsiau penodol, ac ar gyfer myfyrwyr sy’n ennill canlyniadau arholiadau rhagorol.

Dyfarniad Pwy allai fod yn gymwys? Swm (mynediad 2020)
Ysgoloriaeth Prifysgol Caerdydd

Myfyrwyr israddedig pynciau gradd cymwys sy’n:

  • cyflawni graddau AAA o leiaf ar lefel Safon Uwch (neu gymhwyster cyfatebol)
  • bodloni pob agwedd arall ar eu cynnig
  • derbyn cynnig lle ym Mhrifysgol Caerdydd, a hynny'n bendant, erbyn 31 Gorffennaf 2020 (i ddechrau yn 2020).
£3000 (£1,500 yn y flwyddyn gyntaf ac £1,500 mewn taliadau hafal ym mlynyddoedd eraill eich cwrs)

Ysgoloriaethau yr Ysgol Peirianneg

Myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar raglen gradd sy’n gysylltiedig â pheirianneg drydanol ac electronig. Mae swm y dyfarniad yn amrywio. Cewch wybod rhagor ar dudalennau gwe yr Ysgol Peirianneg

Ysgoloriaethau yr Ysgol Cerddoriaeth

Myfyrwyr israddedig yn yr Ysgol Cerddoriaeth. Mae sawl ysgoloriaeth a dyfarniad gwahanol ar gael. Cewch wybod rhagor ar dudalennau gwe yr Ysgol Cerddoriaeth

Ysgoloriaeth Ysgol y Gymraeg (a adwaenir hefyd fel Ysgoloriaeth Meddyliau Creadigol)

Myfyrwyr israddedig sy’n dewis astudio’r Gymraeg gyda ni. Mae pedair ysgoloriaeth ar gael, a phob un yn werth £1,000. Cewch wybod rhagor ar dudalennau gwe Ysgol y Gymraeg
Prif ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol Myfyrwyr israddedig sy'n astudio o leiaf 66% o’u cwrs (h.y. 80 credyd y flwyddyn) trwy gyfrwng y Gymraeg.£3,000 dros dair blynedd
Ysgoloriaeth Feddygol y Coleg Cymraeg CenedlaetholMyfyrwyr sy’n ystyried ymgeisio am gwrs Meddygaeth mewn prifysgol yng Nghymru ac yn bwriadu astudio o leiaf 33% o’u cwrs (h.y. 40 credyd y flwyddyn) trwy gyfrwng y Gymraeg.£1,500 dros dair blynedd

Bwrsariaethau

Rydym yn cydnabod y gall amgylchiadau ariannol a rhai personol eraill effeithio ar eich penderfyniad i wneud cais i’r brifysgol. Gyda hyn mewn golwg, rydym yn cynnig ystod o fwrsariaethau.

Rhagor o wybodaeth am fwrsariaethau

Ysgoloriaethau a bwrsariaethau

Ysgoloriaethau a bwrsariaethau

19 Gorffennaf 2017

Cyngor ar ysgoloriaethau a bwrsariaethau Prifysgol Caerdydd.

DownloadPDF

Cysylltu â ni

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau