Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaethau

Rydym yn cynnig nifer o ysgoloriaethau ar gyfer cyrsiau penodol, ac ar gyfer myfyrwyr sy’n ennill canlyniadau arholiadau rhagorol.

Dyfarniad Pwy allai fod yn gymwys? Swm

Ysgoloriaeth Prifysgol Caerdydd - Mynediad 2022

Myfyrwyr israddedig pynciau gradd cymwys sy’n:

  • cyflawni graddau AAA o leiaf ar lefel Safon Uwch (neu gymhwyster cyfatebol)
  • bodloni pob agwedd arall ar eu cynnig
  • derbyn cynnig lle ym Mhrifysgol Caerdydd, a hynny'n bendant, erbyn 31 Gorffennaf 2022 (i ddechrau yn 2022).
£3000 (£1,500 yn y flwyddyn gyntaf ac £1,500 mewn taliadau hafal ym mlynyddoedd eraill eich cwrs)

Ysgoloriaethau yr Ysgol Peirianneg

Myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar raglen gradd sy’n gysylltiedig â pheirianneg drydanol ac electronig. Mae swm y dyfarniad yn amrywio. Cewch wybod rhagor ar dudalennau gwe yr Ysgol Peirianneg

Ysgoloriaethau yr Ysgol Cerddoriaeth

Myfyrwyr israddedig yn yr Ysgol Cerddoriaeth. Mae sawl ysgoloriaeth a dyfarniad gwahanol ar gael. Cewch wybod rhagor ar dudalennau gwe yr Ysgol Cerddoriaeth

Ysgoloriaeth Ysgol y Gymraeg (a adwaenir hefyd fel Ysgoloriaeth Meddyliau Creadigol)

Myfyrwyr israddedig sy’n dewis astudio’r Gymraeg gyda ni. Mae pedair ysgoloriaeth ar gael, a phob un yn werth £1,000. Cewch wybod rhagor ar dudalennau gwe Ysgol y Gymraeg
Prif ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol Myfyrwyr israddedig sy'n astudio o leiaf 66% o’u cwrs (h.y. 80 credyd y flwyddyn) trwy gyfrwng y Gymraeg.£3,000 dros dair blynedd
Ysgoloriaeth Feddygol y Coleg Cymraeg CenedlaetholMyfyrwyr sy’n ystyried ymgeisio am gwrs Meddygaeth mewn prifysgol yng Nghymru ac yn bwriadu astudio o leiaf 33% o’u cwrs (h.y. 40 credyd y flwyddyn) trwy gyfrwng y Gymraeg.£1,500 dros dair blynedd

Bwrsariaethau

Rydym yn cydnabod y gall amgylchiadau ariannol a rhai personol eraill effeithio ar eich penderfyniad i wneud cais i’r brifysgol. Gyda hyn mewn golwg, rydym yn cynnig ystod o fwrsariaethau.

Rhagor o wybodaeth am fwrsariaethau

Student Finance Guide (Welsh)

Cyngor ar ysgoloriaethau a bwrsariaethau Prifysgol Caerdydd.

Cysylltu â ni

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau