Ysgoloriaethau

 Mae nifer o ysgoloriaethau ar gael i ddarpar fyfyrwyr.

Cardiff University

Ysgoloriaethau Prifysgol Caerdydd

Manylion ein hysgoloriaethau a phwy sy'n gymwys i wneud cais.

Female Biosciences students using microscope

Ysgoloriaethau’r Ysgolion Academaidd

Mae ein hysgolion academaidd yn cynnig ysgoloriaethau i fyfyrwyr disglair.

Mae mathau gwahanol o ysgoloriaethau ar gael gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Prif ysgoloriaethau

Gwenllian o Brifysgol Caerdydd yn siarad am y Brif Ysgoloriaeth

Faint: £3,000 dros dair blynedd.

Pwy sy’n gymwys: Myfyrwyr sy’n astudio o leiaf 66% o’r cwrs, h.y. 80 credyd y flwyddyn, drwy gyfrwng y Gymraeg.

Sawl ysgoloriaeth sydd ar gael: Hyd at 35 y flwyddyn.

Dyddiad cau: Mae'r dyddiad cau ar gyfer mynediad yn 2018 wedi pasio.

Ysgoloriaethau cymhelliant

Faint: £500 y flwyddyn

Pwy sy'n gymwys: Myfyrwyr sy’n bwriadu astudio o leiaf 33% (neu 40 credyd y flwyddyn) o bwnc yr

ysgoloriaeth drwy gyfrwng y Gymraeg

Sawl ysgoloriaeth sydd ar gael: Mae o leiaf 150 o Ysgoloriaethau Cymhelliant ar gael

Cyrsiau: Rhaid defnyddio Chwilotydd Cyrsiau’r Coleg Cymraeg er mwyn gwirio pa gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer yr

Ysgoloriaeth Cymhelliant.

Dyddiad cau: Dylid anfon eich cais ar e-bost at gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk erbyn 8 Mai 2018.

Am ragor o wybodaeth am Ysgoloriaeth Cymhelliant ynghŷd â'r ffurflen gais, ewch i wefan y Coleg Cymraeg.

Ysgoloriaethau William Salesbury

Cynigir yr ysgoloriaeth hon gan Gronfa William Salesbury i ddau o fyfyrwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Faint: £5,000 dros hyd y cwrs.

Pwy sy’n gymwys: Myfyrwyr sy’n astudio 100% o’r cwrs, h.y. 120 credyd y flwyddyn, drwy gyfrwng y Gymraeg.

Sawl ysgoloriaeth sydd ar gael: 2 y flwyddyn.

Cyrsiau: Bydd rhestr o'r cyrsiau sy'n gymwys ar gyfer Ysgoloriaeth William Salesbury ar gael ym mis Hydref ar wefan y Coleg.

Dyddiad cau: Mae'r dyddiad cau bellach wedi pasio.

Am ragor o wybodaeth am Ysgoloriaeth William Salesbury 2017 ynghŷd â'r ffurflen gais, ewch i wefan y Coleg Cymraeg.

Ysgoloriaethau meistr

Faint: Hyd at £3,000 dros gyfnod o flwyddyn

Pwy sy'n gymwys: Myfyrwyr sy’n bwriadu astudio cwrs sydd ag o leiaf 60 credyd wedi ei addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg a chyflwyno traethodau hir yn Gymraeg.

Sawl ysgoloriaeth sydd ar gael: O leiaf 10 y flwyddyn.

Cyrsiau: Bydd rhestr o'r cyrsiau sy'n gymwys ar gyfer yr Ysgoloriaethau Meistr ar gael ym mis Hydref ar wefan y Coleg.

Dyddiad cau: Dylid anfon eich cais ar e-bost at gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk erbyn 11 Gorffennaf 2018.

Am ragor o wybodaeth am ysgoloriaethau Meistr ynghŷd â'r ffurfflen gais, ewch i wefan y Coleg Cymraeg.