Ewch i’r prif gynnwys

Benthyciadau a grantiau

Nid yw manylion cyllid ar gyfer myfyrwyr y DU a’r UE sy’n dechrau cwrs ym mis Medi 2020 wedi’u cadarnhau yn llawn eto gan y Llywodraethau dan sylw. Mae'r holl wybodaeth isod ar gyfer myfyrwyr y DU a’r UE yn seiliedig ar y wybodaeth orau sydd ar gael i ni gan olygu y gallai’r wybodaeth newid.

Os ydych yn cael eich ystyried yn fyfyriwr o’r UE ac yn dechrau cwrs yng Nghymru ym mis Medi 2020, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd cefnogaeth ar gael ar gyfer ffioedd dysgu drwy gydol hyd y cwrs ond mae rhagor o fanylion ar y gweill.

Cyn gynted ag y caiff y cyllid ei gadarnhau i'r rheini sy'n bwriadu dechrau cwrs ym mis Medi 2020, byddwn yn diweddaru'r tudalennau hyn. Cofiwch hefyd edrych ar wefan eich corff cyllido yn rheolaidd er mwyn cael gwybodaeth gyfredol.

Bydd y modd y dylech wneud cais am gyllid myfyrwyr a'r pecyn ariannu sydd ar gael i chi yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw:

Cymru

Cewch i ragor am y benthyciadau a grantiau sydd ar gael i fyfyrwyr yng Nghymru.

DU, tu allan i Gymru

Gwybodaeth am gyllid i fyfyrwyr o Loegr, yr Alban, a Gogledd Iwerddon.

Gwledydd yr UE

Dewch i wybod rhagor am wybodaeth ynghylch ariannu ar gyfer gwledydd o fewn yr Undeb Ewropeaidd.

Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw

Mae gan fyfyrwyr sy'n byw yn Ynys Manaw neu Ynysoedd y Sianel drefniadau ariannu sy'n wahanol i fyfyrwyr gweddill y DU a'r UE. Dewch i wybod rhagor am yr ariannu sydd ar gael.