Ewch i’r prif gynnwys

Benthyciadau a grantiau

Gall myfyrwyr o’r DU a’r UE sy’n bwriadu dechrau cwrs israddedig newydd ym mis Medi 2019 wneud cais am arian nawr ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20.

Bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr o’r DU a’r UE sy’n astudio tuag at eu gradd gyntaf yn 2019/20 yn gallu cael arian i’w helpu i dalu eu ffioedd dysgu. Ar ben hynny, bydd myfyrwyr y DU yn gallu cael arian i’w helpu gyda chostau byw.

Nid oes rhaid i fyfyrwyr ad-dalu unrhyw arian mae hawl ganddynt i’w fenthyg nes byddant wedi gorffen eu cwrs ac yn dechrau ennill dros £25,000 y flwyddyn.

Bydd y modd y dylech wneud cais am gyllid myfyrwyr a'r pecyn ariannu sydd ar gael i chi yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw:

Cymru

Cewch i ragor am y benthyciadau a grantiau sydd ar gael i fyfyrwyr yng Nghymru.

DU, tu allan i Gymru

Gwybodaeth am gyllid i fyfyrwyr o Loegr, yr Alban, a Gogledd Iwerddon.

Gwledydd yr UE

Dewch i wybod rhagor am wybodaeth ynghylch ariannu ar gyfer gwledydd o fewn yr Undeb Ewropeaidd.

Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw

Mae gan fyfyrwyr sy'n byw yn Ynys Manaw neu Ynysoedd y Sianel drefniadau ariannu sy'n wahanol i fyfyrwyr gweddill y DU a'r UE. Dewch i wybod rhagor am yr ariannu sydd ar gael.