Ewch i’r prif gynnwys

Benthyciadau a grantiau

Mae'r holl wybodaeth isod ar gyfer myfyrwyr y DU a’r UE yn seiliedig ar y wybodaeth orau sydd ar gael i ni gan olygu y gallai’r wybodaeth newid.

Bydd y modd y dylech wneud cais am gyllid myfyrwyr a'r pecyn ariannu sydd ar gael i chi yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw:

Cymru

Cewch i ragor am y benthyciadau a grantiau sydd ar gael i fyfyrwyr yng Nghymru.

DU, tu allan i Gymru

Gwybodaeth am gyllid i fyfyrwyr o Loegr, yr Alban, a Gogledd Iwerddon.

Gwledydd yr UE

Dewch i wybod rhagor am wybodaeth ynghylch ariannu ar gyfer gwledydd o fewn yr Undeb Ewropeaidd.

Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw

Mae gan fyfyrwyr sy'n byw yn Ynys Manaw neu Ynysoedd y Sianel drefniadau ariannu sy'n wahanol i fyfyrwyr gweddill y DU a'r UE. Dewch i wybod rhagor am yr ariannu sydd ar gael.