Ewch i’r prif gynnwys

Cwrdd â’n blogwyr myfyrwyr

Students on their laptops

Hoffech chi gael gwybod rhagor am fywyd ym Mhrifysgol Caerdydd? Mae ein myfyrwyr sy’n ysgrifennu blogiau yn cofnodi eu profiadau ac yn fodlon ateb eich cwestiynau.

Mae’r rhain yn fyfyrwyr go iawn sy’n astudio amrywiaeth o gyrsiau. Maen nhw’n rhannu eu profiad am sut beth yw bod yn fyfyriwr yng Nghaerdydd mewn gwirionedd - o ddiwrnod nodweddiadol, y clybiau a’r cymdeithasau maen nhw’n aelodau ohonyn nhw, bwytai’r ddinas a sîn gerdd Caerdydd, a phopeth arall y gallwch feddwl amdano.

Os ydych yn siarad Cymraeg, darllenwch ein blogiau Cymraeg. Os hoffech ddarllen ein blogiau eraill yn Saesneg, ewch i hafan ein Myfyrwyr sy’n Blogio.

Fel arall, dewiswch un o’r pynciau poblogaidd lle gallwch ychwanegu eich sylwadau am yr hyn sydd ganddyn nhw i'w ddweud:

Llysgenhadon UniBuddy

Mae gennym hefyd Lysgenhadon UniBuddy wrth law. Gallwch anfon unrhyw gwestiynau sydd gennych atyn nhw ynghylch astudio yng Nghaerdydd. Maen nhw ar-lein nawr ac yn barod i’ch cynghori.