Ewch i’r prif gynnwys

Cwrdd â’n blogwyr myfyrwyr

Hoffech chi gael gwybod rhagor am fywyd ym Mhrifysgol Caerdydd? Mae ein myfyrwyr sy’n ysgrifennu blogiau yn cofnodi eu profiadau ac yn fodlon ateb eich cwestiynau.

Mae’r rhain yn fyfyrwyr go iawn sy’n astudio amrywiaeth o gyrsiau. Maen nhw’n rhannu eu profiad am sut beth yw bod yn fyfyriwr yng Nghaerdydd mewn gwirionedd - o ddiwrnod nodweddiadol, y clybiau a’r cymdeithasau maen nhw’n aelodau ohonyn nhw, bwytai’r ddinas a sîn gerdd Caerdydd, a phopeth arall y gallwch feddwl amdano.

Os ydych yn siarad Cymraeg, darllenwch ein blogiau Cymraeg.

Myfyrwyr presennol

Os hoffech ddarllen ein blogiau eraill yn Saesneg, ewch i hafan ein Myfyrwyr sy’n Blogio, neu gallwch ddewis un o’n blogwyr isod.

Dan

Dan

Course: Electrical Engineering
Hometown: Cornwall
In final year having studied abroad in Arizona, USA.

Ellie

Ellie

Course: Journalism
Hometown: Basingstoke
In final year having studied abroad in Adelaide, Australia.

Daniel

Daniel

Cwrs: Cymraeg a Cherddoriaeth
Cartref: Sir Gaerfyrddin
Yn ei ail flwyddyn, yn awyddus i ddilyn cwrs Meistr a gyrfa unai'n y cyfryngau neu mewn addysg.

Fel arall, dewiswch un o’r pynciau poblogaidd lle gallwch ychwanegu eich sylwadau am yr hyn sydd ganddyn nhw i'w ddweud:

Llysgenhadon UniBuddy

Mae gennym hefyd Lysgenhadon UniBuddy wrth law. Gallwch anfon unrhyw gwestiynau sydd gennych atyn nhw ynghylch astudio yng Nghaerdydd. Maen nhw ar-lein nawr ac yn barod i’ch cynghori.