Ewch i’r prif gynnwys

Chwiliwch am gwrs israddedig

Hidlo canlyniadau

1-20 o 291 canlyniadau chwilio

Seicoleg (BSc)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: C800
 • Maes pwnc: Seicoleg

Astudiwch Seicoleg mewn ysgol a gydnabyddir yn genedlaethol ac yn rhyngwladol sydd ag enw da am ragoriaeth ymchwil.

Y Gymraeg (BA)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: Q560
 • Maes pwnc: Cymraeg

Ymunwch â chymuned gyffrous a heriol i ddod o hyd i gyfoeth y Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Tsieinëeg (BA)

Astudio Tsieinëeg a chael cyfoeth o wybodaeth a sgiliau trosglwyddadwy sy'n fuddiol mewn gweithle byd-eang.

Economeg (BSc Econ)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: L100
 • Maes pwnc: Economeg

Cyfle i archwilio economeg yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.

Cerddoriaeth (BA)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: W300
 • Maes pwnc: Cerddoriaeth

Mae ein rhaglen Cerddoriaeth (BA) yn caniatáu ichi arbenigo a datblygu eich diddordebau cerddorol eich hun wrth gaffael addysg gadarn, helaeth mewn Cerddoriaeth.

Mathemateg (BSc)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: G100
 • Maes pwnc: Mathemateg

Mae gradd mathemateg yn cynnig heriau deallusol i chi ac yn darparu'r sgiliau sydd eu hangen mewn ystod eang o yrfaoedd.

Almaeneg (BA)

Almaeneg yw mamiaith bron can miliwn o bobl. Drwy allu siarad Almaeneg rydych yn rhan o fyd gwleidyddol, economaidd a diwylliannol hynod bwysig.

Meddygaeth (MBBCh)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: A100
 • Maes pwnc: Meddygaeth

Mae Ysgol Meddygaeth Caerdydd yn cyflwyno cwricwlwm cyffrous gyda chyswllt clinigol cynnar, er mwyn i chi fedru datblygu’n feddyg o’r safon uchaf posibl.

Peirianneg Fecanyddol (MEng)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: H302
 • Maes pwnc: Peirianneg

Mae Peirianneg Fecanyddol yn defnyddio gwyddoniaeth ac arbenigedd yn greadigol i ddylunio, adeiladu a gweithredu cynhyrchion a phrosesau.

Archaeoleg (BSc)

Mae ein cynlluniau gradd Archaeoleg yn adnabyddus am eu hehangder daearyddol a chronolegol a'r ystod o ddewis myfyrwyr y maent yn ei gynnig.

Cemeg (MChem)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: F103
 • Maes pwnc: Cemeg

Bydd y radd MChem pedair blynedd hon yn rhoi sylfaen ymarferol gadarn i chi mewn hanfodion cemeg gyda phwyslais ar ymchwil, gan eich galluogi i ddod yn fferyllydd hunangynhaliol.

Ffrangeg a Portiwgaleg (BA)

Mae BA Portiwgaleg a Ffrangeg (Cydanrhydedd) yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith Ewropeaidd boblogaidd.

Cymraeg a Cherddoriaeth (BA)

Mae gradd Gydanrhydedd Cerddoriaeth a Chymraeg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Niwrowyddor (BSc)

Gan ddefnyddio cyfuniad o ddulliau biolegol a seicolegol, mae ein gradd Niwrowyddoniaeth sy’n cael ei harwain gan ymchwil yn archwilio dirgelion yr ymennydd dynol.

Peirianneg Feddygol (BEng)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: H1B8
 • Maes pwnc: Peirianneg

Mae'r rhaglen peirianneg feddygol yn gwbl addas ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno cyfuno hyfforddiant peirianneg clasurol â chais meddygol.

Peirianneg Feddygol (MEng)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: H1BV
 • Maes pwnc: Peirianneg

Mae'r rhaglen peirianneg feddygol yn gwbl addas ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno cyfuno hyfforddiant peirianneg clasurol â chais meddygol.

Cyfrifeg (BSc)

Mae ein rhaglen achrededig yn edrych i’r dyfodol, gan sicrhau y cewch chi offerynnau a thechnegau arbenigol i wneud gwahaniaeth yn eich gyrfa mewn cyfrifeg.

Ffrangeg (BA)

Nod y cwrs hwn yn caniatáu myfyrwyr i ddatblygu lefel uchel o hyfedredd yn eu hiaith (ieithoedd) o ddewis, yn ogystal â dealltwriaeth o ddiwylliannau sy’n dylanwadu arnyn nhw.

Peirianneg Sifil (BEng)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: H200
 • Maes pwnc: Peirianneg

Mae Peirianneg Sifil yn cynnig cyfoeth o gyfleoedd gyrfa cyffrous i’r dyfodol wrth ddylunio’r amgylcheddau naturiol ac adeiledig a gweithio gyda nhw.

Peirianneg Sifil (MEng)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: H207
 • Maes pwnc: Peirianneg

Mae Peirianneg Sifil yn cynnig cyfoeth o gyfleoedd gyrfa cyffrous i’r dyfodol wrth ddylunio’r amgylcheddau naturiol ac adeiledig a gweithio gyda nhw.