Ewch i’r prif gynnwys

Chwiliwch am gwrs israddedig

Hidlo canlyniadau

1-20 o 232 canlyniadau chwilio

Tsieinëeg Fodern (BA)

Y Gymraeg (BA)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: Q560
 • Maes pwnc: Cymraeg

Ymunwch â chymuned gyffrous a heriol i ddod o hyd i gyfoeth y Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Cyfieithu (BA)

Dewch yn gyfieithydd hyfforddedig a chanddo agwedd fyd-eang a digon o fedrau proffesiynol trosglwyddadwy.

Ffisiotherapi (BSc)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: B162
 • Maes pwnc: Ffisiotherapi

Dilysir ein rhaglen gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) a'r Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi (CSP).

Economeg (BSc Econ)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: L100
 • Maes pwnc: Economeg

Cyfle i archwilio economeg yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.

Hanes (BA)

Ymchwiliwch i'r gorffennol ac ehangwch eich gorwelion gyda gradd ysbrydoledig a gynlluniwyd ar gyfer haneswyr y dyfodol. 

Cerddoriaeth (BA)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: W300
 • Maes pwnc: Cerddoriaeth

Mae ein rhaglen Cerddoriaeth (BA) yn caniatáu ichi arbenigo a datblygu eich diddordebau cerddorol eich hun wrth gaffael addysg gadarn, helaeth mewn Cerddoriaeth.

Athroniaeth (BA)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: V500
 • Maes pwnc: Athroniaeth

Ystyriwch gwestiynau athronyddol gwych a dysgwch sut i lunio dadleuon i fynd i'r afael â phroblemau cymhleth sy'n wynebu cymdeithas heddiw.

Daeareg Fforio (MSci)

Arbenigo mewn archwilio ein hadnoddau naturiol ac ennill sgiliau ymchwil gwerthfawr ar y radd bedair blynedd hon.

Cemeg (MChem)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: F103
 • Maes pwnc: Cemeg

Bydd y radd MChem pedair blynedd hon yn rhoi sylfaen ymarferol gadarn i chi mewn hanfodion cemeg gyda phwyslais ar ymchwil, gan eich galluogi i ddod yn fferyllydd hunangynhaliol.

Cymraeg ac Athroniaeth (BA)

Mae gradd Gydanrhydedd Athroniaeth a Chymraeg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Peirianneg Bensaernïol (BEng)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: H292
 • Maes pwnc: Peirianneg

Ein gradd baglor tair blynedd achrededig yw'r llwybr byrraf i yrfa foddhaus a chyffrous mewn peirianneg bensaernïol.

Astroffiseg (BSc)

Mae’r BSc mewn Astroffiseg yn radd israddedig tair blynedd sy’n cwmpasu cysyniadau mathemategol a ffisegol craidd gyda ffocws clir ar ein dehongliad o’r Bydysawd.

Peirianneg Sifil (MEng)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: H207
 • Maes pwnc: Peirianneg

Gall ein gradd meistr integredig pedair blynedd achrededig mewn peirianneg eich rhoi ar ben ffordd ar gyfer gyrfa gyffrous ym maes peirianneg sifil.

Hylendid Deintyddol (DipHE)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: B750
 • Maes pwnc: Deintyddiaeth

Mae ein cwrs Hylendid Deintyddol, sy’n cael ei gyflwyno yn unig ysgol ddeintyddol Cymru, wedi’i achredu gan y Cyngor Deintyddol Cyffredinol.

Daearyddiaeth Ddynol (BSc)

Ewch i’r afael â’r heriau cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd ac amgylcheddol sy’n effeithio ar sut a lle rydym yn byw.

Cymraeg a Newyddiaduraeth (BA)

Cyfuno astudiaeth fanwl o'r Gymraeg - iaith, llenyddiaeth a diwylliant - gyda dealltwriaeth eang o newyddiaduraeth.

Economeg Busnes (BSc Econ)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: L114
 • Maes pwnc: Economeg

Pontio’r bwlch rhwng theori ac ymarfer wrth i chi astudio economeg busnes ar y rhaglen arbenigol hon.

Peirianneg Feddygol (MEng)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: H1BV
 • Maes pwnc: Peirianneg

Gall ein gradd meistr integredig pedair blynedd achrededig mewn peirianneg eich rhoi ar ben ffordd ar gyfer gyrfa gyffrous ym maes peirianneg feddygol.

Ffarmacoleg Feddygol (BSc)

Astudiwch ffarmacoleg yn yr Ysgol Meddygaeth yng Nghaerdydd, un o’r 5 prifysgol gorau yn y Deyrnas Unedig o ran rhagoriaeth ymchwil.