Ewch i’r prif gynnwys

Chwiliwch am gwrs israddedig

Dangos pob pwnc
Filter results

1-20 o 349 canlyniadau chwilio

Cwrs Modd (astudio) Côd UCAS

Cerddoriaeth (BA)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: W300

Our undergraduate programmes allow you to specialise and develop your own musical interests

Amser llawn W300

Cerddoriaeth (BMus)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: W302

Mae ein rhaglenni gradd israddedig yn eich galluogi i arbenigo ac i ddatblygu eich diddordebau cerddorol.

Amser llawn W302

Tsieinëeg (BA)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: RC13

Astudiwch Tsieinëeg a chael cyfoeth o wybodaeth a sgiliau trosglwyddadwy sy'n fuddiol mewn gweithle byd-eang.

Amser llawn RC13

Y Gyfraith (LLB)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: M100

Astudiwch y Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd er mwyn ennill profiad o’r pwnc yn y byd go iawn.

Amser llawn M100

Y Gymraeg (BA)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: Q560

Ymunwch a’n cymuned gyffrous a heriol i ddarganfod cyfoeth y Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant.

Amser llawn Q560

Seicoleg (BSc)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: C800

Astudiwch Seicoleg mewn ysgol a gydnabyddir yn genedlaethol ac yn rhyngwladol sydd ag enw da am ragoriaeth ymchwil.

Amser llawn C800

Gwleidyddiaeth (BSc Econ)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: L200

Mae Gwleidyddiaeth yn bwnc cyfareddol sy’n cael effaith sylweddol ar ein bywydau bob dydd.

Amser llawn L200

Economeg (BSc Econ)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: L100

Cyfle i archwilio economeg yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.

Amser llawn L100

Athroniaeth (BA)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: V500

Fel myfyriwr yn yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth yng Nghaerdydd byddwch yn cael eich addysgu gan ymchwilwyr arweiniol mewn Athroniaeth.

Amser llawn V500

Hanes (BA)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: V100

Mae ein gradd hanes gyfoethog a gwobrwyol yn rhoi cipolwg i chi ar brosesau newid o’r byd hynafol i’r cyfnod modern.

Amser llawn V100

Cemeg (BSc)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: F100

Mae Cemeg yn ddisgyblaeth sylfaenol a diddorol, ac un sy’n chwarae rôl sylweddol mewn nifer o feysydd gwyddoniaeth ac ym mywyd bob dydd.

Amser llawn F100

Ffiseg (MPhys)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: F303

Mae MPhys mewn Ffiseg yng Nghaerdydd yn eich galluogi i archwilio'r maes mewn mwy o ddyfnder na sy bosib ar gwrs tair blynedd.

Amser llawn F303

Cyfieithu (BA)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: Q910

Mae cyfieithu yn hanfodol yn fyd- eang heddiw. Mae busnesau amlwladol a sefydliadau rhyngwladol yn chwilio am gyfieithwyr ac arbenigwyr ieithyddol yn aml.

Amser llawn Q910

Almaeneg (BA)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: R200

Almaeneg yw mamiaith i bron i gan filiwn o bobl. Mae siarad Almaeneg yn eich galluogi i fod mewn cysylltiad â byd bywiog, diwylliannol a gwleidyddol.

Amser llawn R200

Archaeoleg (BA)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: F400

Mae ein cynlluniau gradd Archaeoleg yn nodedig am eu ehangder daearyddol a chronolegol ac am yr amrywiaeth o ddewisiadau maent yn cynnig i fyfyrwyr.

Amser llawn F400

Meddygaeth (MBBCh)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: A100

Mae Ysgol Meddygaeth Caerdydd yn cyflwyno cwricwlwm cyffrous gyda chyswllt clinigol cynnar, er mwyn i chi fedru datblygu’n feddyg o’r safon uchaf posibl.

Amser llawn A100

Y Gyfraith a Ffrangeg (LLB)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: RM11

Astudiwch y sgiliau angenrheidiol yn y Gyfraith a dysgu iaith ar yr un pryd.

Amser llawn RM11

Archaeoleg (BSc)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: F402

Mae cynlluniau gradd archaeoleg ym Mhrifysgol Caerdydd yn nodedig am ehangder daearyddol a chronolegol ac am yr amrywiaeth o ddewisiadau i fyfyrwyr maent yn gynnig.

Amser llawn F402

Mathemateg (MMath)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: G101

Medrwch astudio Mathemateg gan ei fod yn bwnc diddorol a heriol. Mae’r cwrs yn darparu sgiliau pwysig ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd.

Amser llawn G101

Daearyddiaeth Forol (BSc)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: F845

Caerdydd yw man geni am y ddisgyblaeth o Ddaearyddiaeth y Môr yn y DU.

Amser llawn F845