Ewch i’r prif gynnwys

Chwiliwch am gwrs israddedig

Hidlo canlyniadau

1-20 o 333 canlyniadau chwilio

Y Gymraeg (BA)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: Q560
 • Maes pwnc: Cymraeg

Ymunwch â chymuned gyffrous a heriol i ddod o hyd i gyfoeth y Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Seicoleg (BSc)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: C800
 • Maes pwnc: Seicoleg

Astudiwch Seicoleg mewn ysgol a gydnabyddir yn genedlaethol ac yn rhyngwladol sydd ag enw da am ragoriaeth ymchwil.

Tsieinëeg (BA)

Astudio Tsieinëeg a chael cyfoeth o wybodaeth a sgiliau trosglwyddadwy sy'n fuddiol mewn gweithle byd-eang.

Economeg (BSc Econ)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: L100
 • Maes pwnc: Economeg

Cyfle i archwilio economeg yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.

Cerddoriaeth (BA)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: W300
 • Maes pwnc: Cerddoriaeth

Mae ein rhaglen Cerddoriaeth (BA) yn caniatáu ichi arbenigo a datblygu eich diddordebau cerddorol eich hun wrth gaffael addysg gadarn, helaeth mewn Cerddoriaeth.

Daeareg (MSci)

Investigate the formation of Earth and its constant evolution with a focus on learning how to conduct research.

Almaeneg (BA)

Almaeneg yw mamiaith bron can miliwn o bobl. Drwy allu siarad Almaeneg rydych yn rhan o fyd gwleidyddol, economaidd a diwylliannol hynod bwysig.

Cemeg (BSc)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: F100
 • Maes pwnc: Cemeg

Mae Cemeg yn ddisgyblaeth sylfaenol a diddorol, ac un sy’n chwarae rôl sylweddol mewn nifer o feysydd gwyddoniaeth ac ym mywyd bob dydd.

Peirianneg Fecanyddol (MEng)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: H302
 • Maes pwnc: Peirianneg

Peirianneg Fecanyddol yw'r cais yn greadigol o wyddoniaeth ac arbenigedd i ddyluniad, adeiladu a gweithredu cynnyrch a phrosesau

Peirianneg Sifil (BEng)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: H200
 • Maes pwnc: Peirianneg

Mae Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnig cyfoeth o gyfleoedd gyrfaol diddorol mewn dylunio a gweithio gydag amgylcheddau adeiladu a naturiol.

Ffrangeg ac Eidaleg (BA)

Mae BA Ffrangeg ac Eidaleg (cyd-anrhydedd) yn gyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith Ewropeaidd boblogaidd.

Ffiseg (BSc)

Mae’r radd BSc mewn ffiseg wedi’i dylunio i roi addysg ffiseg eang i chi, ac, yn ychwanegol, eich cyflenwi gydag ystod eang o sgiliau mathemategol a chyfrifiadurol.

Addysg (BSc)

Mae addysg yn bwnc cyffrous ym maes y gwyddorau cymdeithasol sy’n cael ei gyflwyno fwyfwy fel y prif ffordd o feithrin twf economaidd, cydlyniant cymdeithasol a lles personol.

Cymdeithaseg (BSc)

Astudiwch ein BSc Cymdeithaseg a byddwch yn dilyn un o’r disgyblaethau gwyddorau cymdeithasol mwyaf nodedig yn un o ganolfannau blaenllaw o ran maint a llwyddiant y gwyddorau cymdeithasol.

Y Gymraeg (BA)

 • Modd (astudio): Rhan-amser
 • Côd UCAS: Mynediad uniongyrchol
 • Maes pwnc: Cymraeg

Mae ein BA mewn Cymraeg yn rhaglen gymdeithasol berthnasol sy’n cael ei addysgu gan yn o’r ysgolion mwyaf blaenllaw o’i fath.

Hylendid Deintyddol (DipHE)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: B750
 • Maes pwnc: Deintyddiaeth

Mae ein cwrs Hylendid Deintyddol, sy’n cael ei gyflwyno yn unig ysgol ddeintyddol Cymru, wedi’i achredu gan y Cyngor Deintyddol Cyffredinol.

Ffrangeg (BA)

Nod y cwrs hwn yn caniatáu myfyrwyr i ddatblygu lefel uchel o hyfedredd yn eu hiaith (ieithoedd) o ddewis, yn ogystal â dealltwriaeth o ddiwylliannau sy’n dylanwadu arnyn nhw.

Astroffiseg (BSc)

Mae’r BSc mewn Astroffiseg yn gwrs israddedig tair blynedd sy’n trafod cysyniadau craidd ffisegol a mathemategol gyda ffocws clir ar ein dehongliad o’r bydysawd.

Sbaeneg a Siapanaeg (BA)

Mae BA Sbaeneg a Japaneeg (cydanrhydedd) yn gyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith fyd-eang bwysig.

Cymraeg a Newyddiaduraeth (BA)

Cyfuno astudiaeth fanwl o'r Gymraeg - iaith, llenyddiaeth a diwylliant - gyda dealltwriaeth eang o newyddiaduraeth.