Ewch i’r prif gynnwys

Chwiliwch am gwrs israddedig

Hidlo canlyniadau

1-20 o 337 canlyniadau chwilio

Cerddoriaeth (BA)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: W300
 • Maes pwnc: Cerddoriaeth

Our undergraduate programmes allow you to specialise and develop your own musical interests

Cerddoriaeth (BMus)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: W302
 • Maes pwnc: Cerddoriaeth

Mae ein rhaglenni gradd israddedig yn eich galluogi i arbenigo ac i ddatblygu eich diddordebau cerddorol.

Y Gyfraith (LLB)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: M100
 • Maes pwnc: Gyfraith

Astudiwch y Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd er mwyn ennill profiad o’r pwnc yn y byd go iawn.

Seicoleg (BSc)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: C800
 • Maes pwnc: Seicoleg

Astudiwch Seicoleg mewn ysgol a gydnabyddir yn genedlaethol ac yn rhyngwladol sydd ag enw da am ragoriaeth ymchwil.

Tsieinëeg (BA)

Astudiwch Tsieinëeg a chael cyfoeth o wybodaeth a sgiliau trosglwyddadwy sy'n fuddiol mewn gweithle byd-eang.

Economeg (BSc Econ)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: L100
 • Maes pwnc: Economeg

Cyfle i archwilio economeg yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.

Athroniaeth (BA)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: V500
 • Maes pwnc: Athroniaeth

Fel myfyriwr yn yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth yng Nghaerdydd byddwch yn cael eich addysgu gan ymchwilwyr arweiniol mewn Athroniaeth.

Daeareg (MSci)

Investigate the formation of Earth and its constant evolution with a focus on learning how to conduct research.

Gwleidyddiaeth (BSc Econ)

Mae Gwleidyddiaeth yn bwnc cyfareddol sy’n cael effaith sylweddol ar ein bywydau bob dydd.

Cemeg (BSc)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: F100
 • Maes pwnc: Cemeg

Mae Cemeg yn ddisgyblaeth sylfaenol a diddorol, ac un sy’n chwarae rôl sylweddol mewn nifer o feysydd gwyddoniaeth ac ym mywyd bob dydd.

Hanes (BA)

Mae ein gradd hanes gyfoethog a gwobrwyol yn rhoi cipolwg i chi ar brosesau newid o’r byd hynafol i’r cyfnod modern.

Daearyddiaeth Forol (BSc)

Caerdydd yw man geni am y ddisgyblaeth o Ddaearyddiaeth y Môr yn y DU.

Meddygaeth (MBBCh)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: A100
 • Maes pwnc: Meddygaeth

Mae Ysgol Meddygaeth Caerdydd yn cyflwyno cwricwlwm cyffrous gyda chyswllt clinigol cynnar, er mwyn i chi fedru datblygu’n feddyg o’r safon uchaf posibl.

Ffiseg (MPhys)

Mae MPhys mewn Ffiseg yng Nghaerdydd yn eich galluogi i archwilio'r maes mewn mwy o ddyfnder na sy bosib ar gwrs tair blynedd.

Mathemateg (MMath)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: G101
 • Maes pwnc: Mathemateg

Medrwch astudio Mathemateg gan ei fod yn bwnc diddorol a heriol. Mae’r cwrs yn darparu sgiliau pwysig ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd.

Archaeoleg (BA)

Mae ein cynlluniau gradd Archaeoleg yn nodedig am eu ehangder daearyddol a chronolegol ac am yr amrywiaeth o ddewisiadau maent yn cynnig i fyfyrwyr.

Biocemeg (BSc)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: C700
 • Maes pwnc: Biocemeg

Mae ein gradd Biocemeg yn cynnig hyfforddiant ymarferol helaeth ac yn cofleidio ymchwil gyfoes mewn meysydd newydd pwysig megis genomeg, bioleg synthetig a pheirianneg protein.

Niwrowyddor (BSc)

Gan ddefnyddio cyfuniad o ddulliau biolegol a seicolegol, mae ein gradd Niwrowyddoniaeth sy’n cael ei harwain gan ymchwil yn archwilio dirgelion yr ymennydd dynol.

Cyfieithu (BA)

Mae cyfieithu yn hanfodol yn fyd- eang heddiw. Mae busnesau amlwladol a sefydliadau rhyngwladol yn chwilio am gyfieithwyr ac arbenigwyr ieithyddol yn aml.

Daeareg Fforio (BSc)

Mae daearegwyr archwilio yn gyfrifol am nodi ac asesu lleoliad, maint ac ansawdd dyddodion mwynau.