Ewch i’r prif gynnwys

Chwiliwch am gwrs israddedig

Hidlo canlyniadau

1-20 o 300 canlyniadau chwilio

Y Gymraeg (BA)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: Q560
 • Maes pwnc: Cymraeg

Ymunwch â chymuned gyffrous a heriol i ddod o hyd i gyfoeth y Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Tsieinëeg (BA)

Astudio Tsieinëeg a chael cyfoeth o wybodaeth a sgiliau trosglwyddadwy sy'n fuddiol mewn gweithle byd-eang.

Economeg (BSc Econ)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: L100
 • Maes pwnc: Economeg

Cyfle i archwilio economeg yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.

Hanes (BA)

Ymchwiliwch i'r gorffennol ac ehangwch eich gorwelion gyda gradd ysbrydoledig a gynlluniwyd ar gyfer haneswyr y dyfodol. 

Cerddoriaeth (BA)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: W300
 • Maes pwnc: Cerddoriaeth

Mae ein rhaglen Cerddoriaeth (BA) yn caniatáu ichi arbenigo a datblygu eich diddordebau cerddorol eich hun wrth gaffael addysg gadarn, helaeth mewn Cerddoriaeth.

Seicoleg (BSc)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: C800
 • Maes pwnc: Seicoleg

Ar y rhaglen tair blynedd hon, byddwch yn astudio seicoleg o safbwynt gwyddonol gyda phwyslais ar ei hagweddau cymdeithasol, gwybyddol a biolegol.

Mathemateg (BSc)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: G100
 • Maes pwnc: Mathemateg

Mae gradd mathemateg yn cynnig heriau deallusol i chi ac yn darparu'r sgiliau sydd eu hangen mewn ystod eang o yrfaoedd.

Almaeneg (BA)

Almaeneg yw mamiaith bron can miliwn o bobl. Drwy allu siarad Almaeneg rydych yn rhan o fyd gwleidyddol, economaidd a diwylliannol hynod bwysig.

Peirianneg Fecanyddol (MEng)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: H302
 • Maes pwnc: Peirianneg

Mae Peirianneg Fecanyddol yn defnyddio gwyddoniaeth ac arbenigedd yn greadigol i ddylunio, adeiladu a gweithredu cynhyrchion a phrosesau.

Ffrangeg a Portiwgaleg (BA)

Mae BA Portiwgaleg a Ffrangeg (Cydanrhydedd) yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith Ewropeaidd boblogaidd.

Cemeg (BSc)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: F100
 • Maes pwnc: Cemeg

Rhaglen BSc hyblyg a fydd yn rhoi'r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen arnoch i ddilyn gyrfa mewn sawl maes gwahanol, wedi'u lleoli ym mhrifddinas fywiog Cymru.

Cyfrifeg (BSc)

Mae ein rhaglen achrededig yn edrych i’r dyfodol, gan sicrhau y cewch chi offerynnau a thechnegau arbenigol i wneud gwahaniaeth yn eich gyrfa mewn cyfrifeg.

Biocemeg (BSc)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: C700
 • Maes pwnc: Biocemeg

Mae ein gradd Biocemeg yn cynnig hyfforddiant ymarferol ac eang ac mae’n cofleidio ymchwil gyfoes mewn meysydd pwysig newydd megis genomeg, bioleg synthetig a pheirianneg protein.

Daeareg Fforio (MSci)

Arbenigo mewn archwilio ein hadnoddau naturiol ac ennill sgiliau ymchwil gwerthfawr ar y radd bedair blynedd hon.

Ffrangeg ac Eidaleg (BA)

Mae BA Ffrangeg ac Eidaleg (cyd-anrhydedd) yn gyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith Ewropeaidd boblogaidd.

Daeareg (MSci)

Mae'r radd Meistr pedair blynedd achrededig hon yn ymchwilio i ffurfiad y Ddaear a'i hesblygiad cyson gan ganolbwyntio ar ddysgu sut i gynnal ymchwil.

Cymraeg ac Athroniaeth (BA)

Mae gradd Gydanrhydedd Athroniaeth a Chymraeg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Addysg (BSc)

Mae addysg yn bwnc cyffrous ym maes y gwyddorau cymdeithasol sy’n cael ei gyflwyno fwyfwy fel y prif ffordd o feithrin twf economaidd, cydlyniant cymdeithasol a lles personol.

Ffrangeg a Siapanaeg (BA)

Mae BA Ffrangeg a Japaneeg (cyd-anrhydedd) yn gyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith Ewropeaidd boblogaidd.

Almaeneg a Siapanaeg (BA)

Mae BA Almaeneg a Japaneeg (cyd-anrhydedd) yn gyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith Ewropeaidd boblogaidd.