Ewch i’r prif gynnwys

Chwiliwch am gwrs israddedig

Hidlo canlyniadau

1-20 o 266 canlyniadau chwilio

Y Gymraeg (BA)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: Q560
 • Maes pwnc: Cymraeg

Ymunwch â chymuned gyffrous a heriol i ddod o hyd i gyfoeth y Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Tsieinëeg (BA)

Astudio Tsieinëeg a chael cyfoeth o wybodaeth a sgiliau trosglwyddadwy sy'n fuddiol mewn gweithle byd-eang.

Economeg (BSc Econ)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: L100
 • Maes pwnc: Economeg

Cyfle i archwilio economeg yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.

Ffisiotherapi (BSc)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: B162
 • Maes pwnc: Ffisiotherapi

Dilysir ein rhaglen gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) a'r Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi (CSP).

Hanes (BA)

Ymchwiliwch i'r gorffennol ac ehangwch eich gorwelion gyda gradd ysbrydoledig a gynlluniwyd ar gyfer haneswyr y dyfodol. 

Cerddoriaeth (BA)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: W300
 • Maes pwnc: Cerddoriaeth

Mae ein rhaglen Cerddoriaeth (BA) yn caniatáu ichi arbenigo a datblygu eich diddordebau cerddorol eich hun wrth gaffael addysg gadarn, helaeth mewn Cerddoriaeth.

Mathemateg (BSc)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: G100
 • Maes pwnc: Mathemateg

Mae gradd mathemateg yn cynnig heriau deallusol i chi ac yn darparu'r sgiliau sydd eu hangen mewn ystod eang o yrfaoedd.

Almaeneg (BA)

Almaeneg yw mamiaith bron can miliwn o bobl. Drwy allu siarad Almaeneg rydych yn rhan o fyd gwleidyddol, economaidd a diwylliannol hynod bwysig.

Daeareg Fforio (MSci)

Arbenigo mewn archwilio ein hadnoddau naturiol ac ennill sgiliau ymchwil gwerthfawr ar y radd bedair blynedd hon.

Cymraeg ac Athroniaeth (BA)

Mae gradd Gydanrhydedd Athroniaeth a Chymraeg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Ffrangeg ac Eidaleg (BA)

Mae BA Ffrangeg ac Eidaleg (cyd-anrhydedd) yn gyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith Ewropeaidd boblogaidd.

Daeareg (MSci)

Mae'r radd Meistr pedair blynedd achrededig hon yn ymchwilio i ffurfiad y Ddaear a'i hesblygiad cyson gan ganolbwyntio ar ddysgu sut i gynnal ymchwil.

Ffrangeg a Siapanaeg (BA)

Mae BA Ffrangeg a Japaneeg (cyd-anrhydedd) yn gyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith Ewropeaidd boblogaidd.

Almaeneg a Siapanaeg (BA)

Mae BA Almaeneg a Japaneeg (cyd-anrhydedd) yn gyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith Ewropeaidd boblogaidd.

Addysg (BSc)

Mae addysg yn bwnc cyffrous ym maes y gwyddorau cymdeithasol sy’n cael ei gyflwyno fwyfwy fel y prif ffordd o feithrin twf economaidd, cydlyniant cymdeithasol a lles personol.

Cemeg (MChem)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: F103
 • Maes pwnc: Cemeg

Bydd y radd MChem pedair blynedd hon yn rhoi sylfaen ymarferol gadarn i chi mewn hanfodion cemeg gyda phwyslais ar ymchwil, gan eich galluogi i ddod yn fferyllydd hunangynhaliol.

Economeg Busnes (BSc Econ)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: L114
 • Maes pwnc: Economeg

Pontio’r bwlch rhwng theori ac ymarfer wrth i chi astudio economeg busnes ar y rhaglen arbenigol hon.

Peirianneg Sifil (MEng)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: H207
 • Maes pwnc: Peirianneg

Gall ein gradd meistr integredig pedair blynedd achrededig mewn peirianneg eich rhoi ar ben ffordd ar gyfer gyrfa gyffrous ym maes peirianneg sifil.

Hylendid Deintyddol (DipHE)

 • Modd (astudio): Amser llawn
 • Côd UCAS: B750
 • Maes pwnc: Deintyddiaeth

Mae ein cwrs Hylendid Deintyddol, sy’n cael ei gyflwyno yn unig ysgol ddeintyddol Cymru, wedi’i achredu gan y Cyngor Deintyddol Cyffredinol.

Eidaleg a Siapanaeg (BA)

Mae BA Eidaleg a Japaneeg (cydanrhydedd) yn gyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith fyd-eang bwysig.