Ewch i’r prif gynnwys

Porwch yn ôl Ysgol

Architecture students

Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Un o ysgolion pensaernïaeth gorau'r DU, ac mae ganddi dull cyfannol o ymdrin â phob agwedd ar bensaernïaeth.

Ysgol Busnes Caerdydd

Yn ail yn y DU o ran cyfran ymchwil arloesol.

Lecture in School of Biosciences

Ysgol y Biowyddorau

Amrywiaeth eang o'r cyfleusterau diweddaraf i wella addysgu ac ymchwil.

Experimenting in a laboratory

Ysgol Cemeg

Yn cyfuno rhagoriaeth addysgu ag ymchwil arloesol.

Student at a computer

Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Adeilad gwerth miliynau o bunnoedd, gydag ystafelloedd addysgu a labordai o'r radd flaenaf.

Inside the School of Dentistry

Ysgol Deintyddiaeth

Yr unig ysgol Deintyddiaeth yng Nghymru. Mae ganddi gyfleusterau modern, ac mae'r staff addysgu yn arbenigwyr blaenllaw.

Student of Earth Sciences at fieldwork

Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr

Yn parhau â thraddodiad ardderchog Gwyddorau'r Ddaear yng Nghymru ers 1891.

Ysgol Peirianneg

Un o ysgolion mwyaf blaenllaw'r Brifysgol, o ran ei maint a'i llwyddiant.

Student with book

Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Amrywiaeth o gyrsiau ôl-raddedig ac israddedig difyr.

Adeilad Morgannwg

Ysgol Cynllunio a Daearyddiaeth

Mae ein graddau yn helpu myfyrwyr i ddatblygu sgiliau beirniadol ac ymarferol i drawsnewid bywydau a lleoedd o’u cwmpas yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Radiography

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Darparwr addysg gofal iechyd deinamig ac arloesol sydd ag enw da rhyngwladol.

Nasir al-Mulk Mosque

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Amrywiaeth cyffrous a bywiog o raglenni gradd gyda chyfleusterau cefnogi pwrpasol.

Central Square lecture theatre

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Canolfan flaenllaw ar gyfer addysgu ac ymchwil i'r cyfryngau, yn cynnig cyrsiau sy'n canolbwyntio ar y diwydiant ac ar sail ymarfer.

Adeilad y Gyfraith

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Yn cael ei hadnabod yn rhyngwladol am ei diwylliant ymchwil bywiog, ei staff galluog a'i safonau dysgu uchel.

Student getting advice

Ysgol Mathemateg

Rhaglenni datblygu proffesiynol cadarn sydd wedi'u llunio i herio ac ysgogi chwilfrydedd academaidd.

Healthcare student

Ysgol Meddygaeth

Un o’r ysgolion meddygol mwyaf yn y DU, wedi ymrwymo i geisio gwella iechyd dynol drwy addysg ac ymchwil.

school of modern languages

Ysgol Ieithoedd Modern

Un o ganolfannau ieithoedd modern mwyaf a mwyaf dynamig y DU.

School of Music

Ysgol Cerddoriaeth

Cymuned gerddorol o ymchwilwyr academaidd a chreadigol blaenllaw.

Inside the Eye Clinic

Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg

Addysgu o'r ansawdd uchaf mewn adeilad modern pwrpasol.

Adeilad Redwood

Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Ar flaen y gad o ran datblygu sgiliau clinigol, sydd ag enw da rhyngwladol am ei haddysgu a’i hymchwil.

School of Physics and Astronomy-Queen's building

Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth

Adran gyfeillgar a chroesawgar gyda chyfleusterau addysgu ac ymchwil o'r radd flaenaf.

Fourth year Dentistry student checking teeth

Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig

Canolfan ryngwladol sy'n hyrwyddo rhagoriaeth mewn dysgu ac addysgu ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol.

School of psychology 2

Ysgol Seicoleg

Addysgu israddedig ac ôl-raddedig safonol gyda ymchwil arloesol.

Adeilad Morgannwg

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Cymuned sy'n ffynnu ac yn ymgysylltu, ac sydd wedi ymrwymo i ddatblygu rhaglenni astudio o'r radd flaenaf.

John Percival Building

Ysgol y Gymraeg

Un o'r adrannau Cymraeg hynaf ac yma mae'r Gadair Gymraeg sefydledig hynaf yng Nghymru.