Ewch i’r prif gynnwys

Newyddiaduraeth, Cyfathrebu a Gwleidyddiaeth (BA)

 • Côd UCAS: J323
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 3 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

Sarah John explains how her home brewing experience, passion for business and communications expertise helped her to become a successful business owner.
people

Cysylltiadau â sefydliadau gwleidyddol

Manteisiwch ar gysylltiadau â senedd San Steffan, Senedd Cymru, yr Undeb Ewropeaidd a NATO.

location

Cysylltiadau’r Brifddinas

Mae Caerdydd yn ffynnu; manteisiwch ar y diwydiannau cyfryngau a chreadigol sy'n tyfu, ynghyd â chysylltiadau â BBC Cymru a Media Wales, sydd drws nesaf.

academic-school

Cyfleusterau o’r radd flaenaf

Yn cynnwys llyfrgell arbenigol ar y safle, mannau astudio golau a chwe ystafell newyddion.

book

Cewch brofiad o wleidyddiaeth ar waith

Dewiswch fodiwl a addysgir ar y cyd â San Steffan, sy'n cynnwys addysgu gan glercod Tŷ'r Cyffredin ac ymweliadau astudio.

academic-school

Cyfleoedd am leoliad gwaith

Enillwch brofiad gwerthfawr mewn sefydliad sydd â dylanwad ar lywodraethu yng Nghymru.

You will analyse and reflect upon changes to both politics and policy driven by the growth of social media, the communications industry and the 24/7 news cycle. In recent years, institutional politics have become more mediatised, and political leaders are now media-driven and speak in soundbites. 

Political campaigning is no longer limited to pre-electoral periods and public relations strategists and political consultants have become more and more central to politics. These links are affecting policy too, both at the national and the international levels. 

The spread of the internet and the development of social media has also brought changes to the relations between citizens and their political representatives, and constitute a new platform for citizens’ political deliberation, and for the organisation of activists, protesters, and new social movements (often at a transnational level). This new course aims to critically examine these and many other issues.

While this course is both challenging and academic in nature, it does NOT provide vocational journalism training.

Maes pwnc: Newyddiaduraeth, y cyfryngau a diwylliant

Maes pwnc: Gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol

Gofynion mynediad

ABB-BBB

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

32-31 yn gyffredinol neu 665 mewn 3 phwnc HL.

DDM mewn Diploma Estynedig BTEC ym mhynciau'r Celfyddydau, y Dyniaethau a Gwyddor Gymdeithasol.

D yn un o'r pynciau Lefel T canlynol: - Cynhyrchu, dylunio a datblygu digidol - Cefnogaeth a gwasanaethau digidol - Gwasanaethau busnes digidol - Cyfryngau, darlledu a chynhyrchu

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd B neu radd 6 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 7.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 6.0 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 100 yn gyffredinol, gydag o leiaf 20 ym mhob is-sgil.

PTE Academic

O leiaf 70 yn gyffredinol gydag o leiaf 62 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

III: o leiaf Teilyngdod ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:
- iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd B/6 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU ac Iwerddon

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £18,700 Dim
Blwyddyn dau £18,700 Dim
Blwyddyn tri £18,700 Dim

Gwybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Ni fydd angen unrhyw offer penodol arnoch.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

The BA in Journalism, Communications and Politics is a three-year, full time, modular course. You will take 120 credits per year split equally between your subjects.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Byddwch chi’n astudio 60 o gredydau ym mhob ysgol.

Bydd syniadau a dulliau yn cael eu cyflwyno i chi mewn darlithoedd a byddwch yn gwneud gwaith mwy cymhwysol a gwaith tîm mewn seminarau.

Blwyddyn dau

Mae’r holl fodiwlau ym mlwyddyn dau yn fodiwlau dewisol. Bydd disgwyl i chi ddatblygu protocolau ymchwil, ar eich pen eich hun ac mewn grwpiau, a byddwch yn dechrau arbrofi gyda dulliau o gasglu a dadansoddi gwybodaeth.

Erbyn diwedd blwyddyn dau, byddwch yn barod i ystyried, cynllunio, ymchwilio ac ysgrifennu eich traethawd hir ym mlwyddyn tri.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Media and GenderMC210720 credydau
Media, Power and SocietyMC211620 credydau
Mediation of Political ViolenceMC260720 credydau
Yr Ystafell Newyddion 1MC261720 credydau
Yr Ystafell Newyddion 2MC261820 credydau
Birth and Death and Marriage in the Media: Researching the "Personal" in "Cultural Context"MC262120 credydau
Film and Cultural TheoryMC262220 credydau
Critical Issues in Television ProductionMC262420 credydau
Managing Media CommunicationsMC262520 credydau
Celebrity CultureMC262720 credydau
Fashion Futures: Technology, Innovation and SocietyMC262920 credydau
Internet GovernanceMC263020 credydau
Media, Globalisation and CultureMC263120 credydau
Public Relations and Political CommunicationMC263220 credydau
Media FandomMC263320 credydau
Employability: Knowledge, Skills & ExperienceMC263420 credydau
Erasmus and Study AbroadMC263560 credydau
Branding and IdentityMC264320 credydau
War, Politics and Propaganda IIMC354920 credydau
Doing Media Research: Approaches and MethodsMC355120 credydau
Reporting Science, the Environment and HealthMC359520 credydau
Media Law Year 2MC360020 credydau
Media and DemocracyMC360320 credydau
Gender, Sex and DeathPL922020 credydau
International Relations of the Cold WarPL922120 credydau
Colonialism, GPE and DevelopmentPL922220 credydau
Digital Technologies and Global PoliticsPL922320 credydau
Global GovernancePL922420 credydau
EU PoliticsPL922520 credydau
From Espionage to Counter-Terrorism: Intelligence in Contemporary PoliticsPL922920 credydau
The Power and Politics of Research MethodsPL923020 credydau
Critical War and Military Studies: an IntroductionPL923120 credydau
Comparative European PoliticsPL923220 credydau
Modern Welsh PoliticsPL923320 credydau
Modern Political Thought: Machiavelli to MillPL923420 credydau
Local to Global Sustainable DevelopmentPL923620 credydau
Damcaniaethu a Dadfeilio'r Gymdeithas GyfalafolPL923820 credydau
Introduction to Data Science for Politics and International RelationsPL923920 credydau
The Barbarians are Coming!: Cross-cultural Political TheoriesPL924020 credydau
Ideas and Ideology in British PoliticsPL924120 credydau
Animals, Air, and Areas beyond national jurisdiction - The Politics of Global Environmental RegimesPL924220 credydau
Governing Modern BritainPL924320 credydau
Credoau'r CymryPL928620 credydau
British Politics since 1945PL928720 credydau
International Security: Concepts and IssuesPL928820 credydau
Justice and Politics: Contemporary Political TheoryPL929120 credydau
International Law in a Changing WorldPL929920 credydau

Blwyddyn tri

Ym mlwyddyn tri, byddwch chi’n dewis o leiaf dau fodiwl o bob Ysgol ac efallai’n dewis ysgrifennu traethawd hir yn eich maes o ddiddordeb penodol.

Mae’r ystod o ddulliau addysgu yn dod yn fwy amrywiol ac yn cynnwys aseiniadau mwy cymhleth a heriol. Byddwch yn gwneud ymchwil annibynnol ac yn defnyddio syniadau damcaniaethol a dulliau gwaith ymarferol neu ddadansoddol.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
DissertationMC310340 credydau
Media LawMC321320 credydau
Mediating ChildhoodMC358520 credydau
The Making and Shaping of NewsMC358920 credydau
Media, Racism, ConflictMC359320 credydau
Spin Unspun: Public Relations and The News MediaMC359620 credydau
The Creative and Cultural IndustriesMC360820 credydau
Sport and the MediaMC361220 credydau
Communicating CausesMC361620 credydau
Understanding Media BusinessMC361920 credydau
Reporting Conflict and the Civil SphereMC362420 credydau
Palu am y GwirMC362520 credydau
Stori Pwy? Cyfathrebu CymruMC362620 credydau
Reporting the WorldMC362820 credydau
Media, Money and MarketsMC363020 credydau
The Cultural Politics of Contemporary HollywoodMC363220 credydau
Popular Music, Media, & CultureMC363320 credydau
Understanding Digital Society through Black MirrorMC363420 credydau
A Century of War PhotojournalismMC363520 credydau
Marketing, Branding and Promotional Cultures in TelevisionMC363720 credydau
Screening LocationsMC364120 credydau
(Me) me, Myself and I:The Power and Politics of Digital Remix Culture and Online InequalitiesMC364220 credydau
The History of Thought in International RelationsPL931120 credydau
International Politics in the Nuclear AgePL932020 credydau
Africa in International Thought and Practice: Colonialism, Anticolonialism, PostcolonialismPL932120 credydau
Global Environmental PoliticsPL932220 credydau
Bombs, Bullets and Ballot-boxes: the Northern Ireland Conflict, 1969 to 1998PL932420 credydau
Political Economy: Rationality in an Irrational World?PL932520 credydau
Popular Culture and World PoliticsPL932820 credydau
China in the WorldPL933020 credydau
War and SocietyPL933120 credydau
Cybersecurity: Diplomacy and Digital Rights in Global PoliticsPL933220 credydau
A History of British IntelligencePL933320 credydau
The Politics of Violence and KillingPL933520 credydau
Justice, Legitimacy and International LawPL933620 credydau
Latin American PoliticsPL933720 credydau
Sex, Drugs and Public PolicyPL933820 credydau
Visual Global PoliticsPL933920 credydau
Politics in Practice: Work Placement ModulePL934020 credydau
The Soul and the City: Plato's Political PhilosophyPL934120 credydau
Crisis and Commitment in 20th Century Political ThoughtPL934320 credydau
Be the Change: Governing without the StatePL934620 credydau
The Politics and Governance of BrexitPL934720 credydau
Representing DevelopmentPL934820 credydau
Representing DevelopmentPL934820 credydau
The Politics of Populism in EuropePL935020 credydau
Terrorism and (In)securityPL935120 credydau
Radical Political TheoryPL935220 credydau
Governing Global Public Health: Viral Pandemics, and the Global Drugs ‘Epidemic’PL935320 credydau
US Government and PoliticsPL937420 credydau
Cyfiawnder Byd-eangPL937720 credydau
Cenedlaetholdeb, Crefydd a Chyfiawnder: Hanes Athroniaeth yr 20fed Ganrif yng NghymruPL937820 credydau
Parliamentary Studies ModulePL938020 credydau
International Relations DissertationPL938520 credydau
Politics DissertationPL938620 credydau
Elections in the UKPL938720 credydau
Global International Organisation in World PoliticsPL939120 credydau
Personality and PowerPL939220 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

You will benefit from teaching led by experts in the fields of journalism and media studies on the one hand and political science and Government on the other. You will be taught by staff who are researchers or practitioners in the areas of journalism and communications or politics and international relations.

We offer a supportive learning environment, where you are enabled to acquire a range of skills and a wealth of specialist knowledge. Our courses foster intellectual skills, such as critical thinking, close analysis, evaluating evidence, constructing arguments, using theory and the effective deployment of language in writing and in debate. We also help you gain experience in team working, independent research and time management.

You will be taught both by lecture and seminar. Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping you to carry out independent research for the seminars and to develop your own ideas. Seminars provide an opportunity for you to explore the ideas outlined in the lectures.

Seminars usually consist of about 15 students and the seminar leader (a member of the teaching team). Seminars may take various formats, including plenary group discussion, small-group work and student-led presentations.

Sut y caf fy nghefnogi?

As well as having regular feedback from your personal tutor in each course, you will have a reading week each semester for guided study and a chance to catch up on assessed work, reading and revision.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

You will acquire and develop a range of valuable skills, both discipline specific and more generic ‘employability skills’, which will allow you to:

 • read, analyse and synthesise complex academic texts
 • analyse different media texts, including word, image and sound
 • communicate clearly, concisely and persuasively in writing and speech
 • learn from constructive criticism and incorporate its insights
 • work both independently and as part of a team, developing a collaborative approach to problem-solving
 • carry out various forms of independent research for essays, projects, creative productions or dissertations
 • work to deadlines and priorities, managing a range of tasks at the same time
 • use IT programmes and digital media, where appropriate
 • take responsibility for your own learning programme and professional development.

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Yn 2016-17, dywedodd 96% o raddedigion yr Ysgol oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio.

Mae ein graddedigion yn gweld bod eu sgiliau'n ddefnyddiol mewn amrywiaeth o rolau cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus. Mae ein cynfyfyrwyr yn elwa o'u gallu i ysgrifennu cynnwys yn gyflym, yn effeithiol ac ar gyfer cynulleidfa benodol. Yn aml iawn mae ein graddedigion yn llwyddo ym myd busnes oherwydd eu bod yn gallu strwythuro dadl gydlynol yn ysgrifenedig ac ar lafar wrth gyflwyno eu syniadau busnes.

Mae rhai o’n graddedigion yn defnyddio’r wybodaeth newydd am faterion cyhoeddus a gwleidyddiaeth y byd i ddilyn gyrfa ym maes newyddiaduraeth.

Gan nad yw ein graddau israddedig yn rhoi hyfforddiant newyddiaduraeth neu achrediad newyddiadurol, mae llawer yn dewis mynd ymlaen at un o’n cyrsiau Meistr, megis newyddiaduraeth darlledu, newyddiaduraeth newyddion neu newyddiaduraeth gyfrifiadurol i gael eu hyfforddiant ymarferol.

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Yn 2016-17, dywedodd 95% o raddedigion yr Ysgol oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio.

Mae Gwleidyddiaeth yng Nghaerdydd yn gronfa recriwtio uchel ei pharch ar gyfer amrywiaeth o gyflogwyr yn y sector, a bu Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, yr Adran Addysg, Asiantaeth Ffiniau’r Deyrnas Unedig ac ystod o bleidiau gwleidyddol i gyd yn recriwtio myfyrwyr o’r flwyddyn raddio ddiwethaf.

Y tu allan i'r sector gwleidyddol, mae'r radd o ddiddordeb i gyflogwyr yn y sectorau cyhoeddus a phreifat, gyda graddedigion yn manteisio ar gyfleoedd hyfforddi ar gyfer bod yn rheolwyr yn EY, Enterprise Rent A Car, Zurich Insurance a King Worldwide.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.