Ewch i’r prif gynnwys

Astudio rhan amser

Mae rhai opsiynau astudio rhan amser ar gael. Dylid cyflwyno unrhyw geisiadau astudio rhan amser yn uniongyrchol i’r Brifysgol yn hytrach na thrwy UCAS.

Mae manylion penodol am gyrsiau rhan amser ar gael gan y tiwtor derbyn yn yr Ysgol briodol.

Blwyddyn mynediad

CwrsCod UCASFfurf
Athroniaeth (BA) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Cymraeg a’r Gweithle Proffesiynol (BA) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Dychwelwch i Ymarfer (Nyrsio) (CredydIsraddedigSefydliadol) Mynediad uniongyrchol Part Time Blended Learning
Iaith Saesneg (BA) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Iaith Saesneg a Ieithyddiaeth (BA) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Llenyddiaeth Saesneg (BA) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol (BA) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Modiwl Unigol (lefel gradd) (dechrau mis Ionawr) (BSc) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Modiwl Unigol (lefel gradd) (dechrau mis Medi) (BSc) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Y Gymraeg (BA) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser

Ymholiadau Myfyriwr