Ewch i’r prif gynnwys

Gyrfaoedd a chyflogadwyedd

Rydym wedi ymrwymo'n llwyr i'ch paratoi ar gyfer eich gyrfa tu hwnt i'ch diwrnod graddio.

Mae gennym enw da o ran cyflogadwyedd ein graddedigion ar draws sectorau amrywiol: yn 2016/17, roedd 96% o'n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (DLHE).

Mae hefyd gan ein graddedigion hanes profedig o ddarganfod swyddi cyntaf o safon uchel.

Blwyddyn yr arolwgCanran o'n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach o fewn chwe mis
2015/201688%
2014/201588%
2013/201496%
2012/201392%
2011/201288%
2010/201189%

Mae ein rhaglenni ôl-raddedig yn cynnig cyfle i chi ddatblygu llythrennedd academaidd, proffesiynol a digidol sy'n amhrisiadwy yn y gweithle. Byddwch yn:

  • ymgymryd â phrosiectau grŵp a chyflwyniadau
  • gwella eich dealltwriaeth o bolisi a'r gyfraith
  • dysgu i fod yn greadigol wrth cynllunio asesiadau ymchwil
  • mynychu diwrnodau cwrdd i ffwrdd sy'n cynnig cyfleoedd ar gyfer datblygiad personol.

Ar lefel ymarferol, byddwch yn cynhyrchu portffolios, ymarfer sgiliau ysgrifennu newyddiadurol ar draws nifer o blatfformau, cynnig syniadau am gynhyrchion a busnesau newydd, a defnyddio meddalwedd amrywiol er mwyn cynhyrchu allbynnau graffeg, blogiau, ac ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol.

Drwy gydol eich astudiaeth byddwch yn cael y cyfle i gwrdd ag arbenigwyr y diwydiant a siaradwyr gwadd proffil uchel, ac yn cael eich addysgu gan dîm rhyngddisgyblaethol o ysgolheigion sy'n enwog ledled y byd ym meysydd newyddiaduraeth, y cyfryngau a chyfathrebu. Bydd gennych fynediad hefyd at wasanaethau cymorth i fyfyrwyr y Brifysgol sy'n cynnwys cyngor a gwybodaeth am yrfaoedd a chyflogadwyedd, gweithdai, digwyddiadau, lleoliadau profiad gwaith a mwy.

"Mae fy mhrofiad ym Mhrifysgol Caerdydd wedi newid fy mywyd mewn cymaint o ffyrdd. Rydw i wedi mwynhau mas draw, ond yn bwysicach fyth, rydw i wedi tyfu'n weithiwr proffesiynol ifanc."

Lydia Anne de Blangy (BA Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol 2017)