Ewch i’r prif gynnwys

Gyrfaoedd a chyflogadwyedd

Gyda gradd yn y dyniaethau, byddwch yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy, llythrennedd digidol, a hyder i lywio drwy'r dyfodol, beth bynnag a ddaw.

Mae dilyn eich diddordebau a'r hyn sy'n eich tanio yn ddechrau da i unrhyw daith. Nid yn unig y mae ein graddedigion yn llwyddo yn y farchnad swyddi ar ôl ein gadael ni, ond yr un mor bwysig, maen nhw'n dod o hyd i yrfaoedd boddhaus gyda'u brwdfrydedd a'u chwilfrydedd yn eu sbarduno.

Cyfleoedd israddedig

Gyda'n rhaglenni israddedig, cewch gyfle i ddatblygu llythrennedd academaidd, proffesiynol a digidol sy’n amhrisiadwy yn y gweithle.

Yn ôl yr arolwg diweddaraf, roedd 92% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

Paratoi ar gyfer eich gyrfa

Mae ein modiwl ail flwyddyn, Cyflogadwyedd: Gwybodaeth, Sgiliau a Phrofiad, yn helpu ein myfyrwyr i gael profiad ymarferol, creu cynllun gyrfa effeithiol a chystadlu yn y broses recriwtio graddedigion.

Caiff y modiwl ei gyflwyno ar y cyd â Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd hynod brofiadol Prifysgol Caerdydd a bydd yn rhoi cipolwg hanfodol i chi ar y farchnad lafur i raddedigion, gan ganolbwyntio’n benodol ar gyfleoedd i raddedigion ym meysydd newyddiaduraeth, y cyfryngau a diwylliant.

Eich dewisiadau gyrfa

Aiff ein graddedigion ymlaen i yrfaoedd mewn amrywiol feysydd sy'n dangos sut y gall gradd yn y dyniaethau eich helpu i sicrhau'r sgiliau a'r hyblygrwydd sydd eu hangen i gadw eich dewisiadau ar agor drwy gydol eich bywyd gwaith. Mae’r llwybrau gyrfa yn cynnwys:

  • Hysbysebu
  • Cyfathrebu
  • Newyddiaduraeth
  • Cynhyrchu ffilmiau
  • Cysylltiadau cyhoeddus
  • Cyhoeddi
  • Addysgu
  • Cynhyrchu teledu

Mae LinkedIn Learning yma

Platfform ar-lein yw LinkedIn Learning yn cynnwys miloedd o gyrsiau byr, ar-lein yn ymwneud â sgiliau proffesiynol, technegol a chreadigrwydd.

Gellir defnyddio cyrsiau i guradu eich 'llwybr dysgu' eich hun er mwyn gwella'ch sgiliau personol, proffesiynol a chreadigol yn ogystal â datblygu sgiliau craidd ar gyfer dysgu a chyflogadwyedd ar yr un pryd.

Manteision cynfyfyrwyr

Dyw ein cymorth gyrfa ddim yn dod i ben wrth i chi raddio. Mae nifer o fuddion ar gael i gynfyfyrwyr yn unig.

Mae cyngor gyrfa ar gael i gynfyfyrwyr am hyd at ddwy flynedd ar ôl graddio, gyda ffeiriau gyrfaoedd, gweithdai, digwyddiadau yn ogystal â mynediad at wybodaeth gyrfaoedd a swyddi, interniaethau i raddedigion a mwy.

Cewch gyfle hefyd i ymuno â Cysylltu Caerdydd, llwyfan rhwydweithio cynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, sy'n gadael i chi gysylltu â chyn gyd-fyfyrwyr ac ehangu eich rhwydwaith proffesiynol mewn amgylchedd dibynadwy.

Mae'n llwyfan unigryw sy’n gadael i raddedigion rannu eu harbenigedd, ystyried cyfleoedd i weithio a gwirfoddoli, a chefnogi myfyrwyr a chynfyfyrwyr eraill.

Gall cynfyfyrwyr hefyd ymuno â Rhwydwaith Cynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd ar LinkedIn a rhwydweithio gyda thros 10,000 o aelodau. Byddwch yn gallu cysylltu'n uniongyrchol â chynfyfyrwyr eraill  i ofyn cwestiynau am yrfaoedd, clywed am gyfleoedd swyddi, a chael y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am Brifysgol Caerdydd.


Ffynhonnell: Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig, Arolwg Hynt Graddedigion 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.

Yn cynnwys data HESA: Hawlfraintyr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2022. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am gasgliadau neu benderfyniadau gan drydydd partïon yn sgîl data’r Asiantaeth.