Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau Rhagarweiniol neu Gyrsiau Sylfaen

Mae amryw o gyrsiau rhagarweiniol ar gael i fyfyrwyr sydd heb gael y canlyniadau angenrheidiol i lwyddo yn eu pynciau Lefel A neu AS i ymuno â blwyddyn gyntaf cynllun gradd.

Blwyddyn mynediad

CwrsCod UCASFfurf
Cemeg gyda Blwyddyn Ragarweiniol (BSc) F105 Amser llawn
Optometreg gyda Blwyddyn Ragarweiniol (BSc) B511 Amser llawn
Peirianneg gyda Blwyddyn Sylfaen (BEng) H101 Amser llawn

Y Flwyddyn Ragarweiniol mewn Gwyddoniaeth

Mae’r rhaglen Blwyddyn Ragarweiniol yn cynnwys modiwlau yn y Biowyddorau, Cemeg, Mathemateg a Ffiseg. Bydd y modiwlau penodol a astudir yn dibynnu ar eich cefndir academaidd ac ar ofynion eich dewis o bwnc gradd, a chytunir ar y rhain drwy drafod gyda’r staff wrth i chi gofrestru.

Ar ôl cwblhau eich blwyddyn ragarweiniol yn llwyddiannus, byddwch yn mynd ymlaen yn awtomatig i flwyddyn gyntaf eich dewis o raglen gradd. Fodd bynnag, ni chewch drosglwyddo o raglenni blwyddyn ragarweiniol eraill i Ddeintyddiaeth a Meddygaeth. Os cewch eich derbyn ar un o raglenni gradd y Biowyddorau, cewch y cyfle i newid eich gradd o fewn yr un rhaglen os bydd eich diddordebau'n newid e.e. o BSc Gwyddorau Biolegol i BSc Gwyddorau Biofeddygol. Gallech hefyd gael y cyfle i drosglwyddo i un o'r pedwar pwnc gradd Meistr sydd gennym gan ddibynnu ar eich perfformiad academaidd yn gyffredinol ym mlynyddoedd 2 a 3 eich cwrs BSc.

Mae Ysgolion Meddygaeth a Deintyddiaeth yn cynnig rhaglenni Blwyddyn Sylfaen. Addysgir y myfyrwyr ochr yn ochr â’r rhai sydd wedi ymrestru ar y Flwyddyn Ragarweiniol yn y Gwyddorau. Mae’r Ysgol Peirianneg yn cynnig rhaglen Flwyddyn Sylfaen sydd ar wahân.

Anelir y Flwyddyn Ragarweiniol Rhan Amser mewn Gwyddoniaeth i'r rhai sydd yn methu ag ymrwymo i astudio’n llawn amser ar hyn o bryd, ond yn dymuno dilyn gradd mewn Gwyddoniaeth, Meddygaeth neu Ddeintyddiaeth yn y dyfodol. Mae gan fyfyrwyr hyd at dair blynedd i gwblhau rhaglen Blwyddyn Ragarweiniol yn rhan amser. Addysgir y modiwlau gwyddoniaeth a mathemateg yn ystod y dydd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ymholiadau ynghylch cael eich derbyn

Os ydych yn cyflwyno cais i wneud rhaglen radd sy’n cynnwys Blwyddyn Ragarweiniol neu Sylfaen, dylech wneud cais drwy UCAS. Rhaid i chi fodloni’r Tiwtor Derbyn priodol eich bod yn gymwys i ddilyn rhaglen radd. Nid yw’r Flwyddyn Ragarweiniol yn llwybr fel rheol i fyfyrwyr sydd wedi methu â sicrhau’r graddau angenrheidiol yn eu pynciau Safon Uwch.

Ar gyfer manylion am ofynion mynediad i’ch rhaglen astudio ddewisol, cysylltwch â’r tiwtor derbyn berthnasol- gallwch weld gwybodaeth cysylltu ar dudalennau’r Ysgol academaidd berthnasol.

Cysylltu

Os oes gennych chi ymholiad cyffredinol ynglŷn â'r Flwyddyn Ragarweiniol mewn Gwyddoniaeth, cysylltwch â:

Dr Helen E Jones

Dr Helen E Jones

Lecturer

Email
joneshe1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4771

Blwyddyn Sylfaen Peirianneg

Mae'r Ysgol Peirianneg yn cynnig rhaglen Blwyddyn Sylfaen sydd wedi'i chynllunio i roi digon o'r wybodaeth sylfaenol angenrheidiol i'r myfyrwyr iddyn nhw allu ymdopi â chynllun gradd mewn peirianneg. Mae'r Flwyddyn Sylfaen yn cynnwys yr agweddau ar fathemateg, ffiseg a thechnoleg gwybodaeth sy'n berthnasol i beirianneg.

Cysylltu

Os oes gennych chi ymholiad cyffredinol ynghylch Blwyddyn Sylfaen Peirianneg, cysylltwch â:

Swyddfa derbyn myfyrwyr yr Ysgol Peirianneg