Ewch i’r prif gynnwys

Gyrfaoedd a chyflogadwyedd

Roedd 92% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (Arolwg Hynt Graddedigion 2017/18).

O'r sector cyhoeddus i'r sector preifat, rydym ni'n galluogi swyddi mewn ystod eang o feysydd.

Mae ein graddedigion cysylltiadau rhyngwladol yn defnyddio'u sgiliau newydd ar darw sbectrwm eang o swyddi o fewn y cyfryngau, archwilio, gwasanaethau treth a chynghori, gwleidyddiaeth, ymchwil i'r farchnad ac addysgu.

Mae nifer o'n graddedigion Y Gyfraith yn dilyn gyrfaoedd sy'n ymwneud â'r gyfraith ac yn gweithio fel paragyfreithwyr, gweithwyr cymorth i deuluoedd, trafodwyr, trawsgludwyr trwyddedog, a chyfreithwyr dan hyfforddiant. Fodd bynnag, defnyddia rhai o'n graddedigion Y Gyfraith eu sgiliau cyflogadwyedd newydd i ddilyn gyrfaoedd yn y byd bancio, yswiriant, gofal iechyd, addysgu, lletygarwch a gwasanaeth yr heddlu.

Cymorth gyrfaol yn y dyfodol

Mae ein gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr yn ystod pob cam o'u gradd, yn darparu ystod o ddigwyddiadau wedi'u teilwra ar eu cyfer drwy gydol y flwyddyn. Beth bynnag fo eich uchelgeisiau am eich gyrfa, gallwn eich helpu i gychwyn eich siwrne gyda'n gweithgareddau gyrfaoedd a chyflogadwyedd.

The Careers and Employability service offered me a wide range of support and advice. The law faculty and the careers department worked closely together to offer a variety of talks from prospective employers, which proved invaluable in the application process.

Laura LLB Law

Careers and employability support includes:

 • one-to-one sessions by appointment
 • master classes on CV writing, application forms, interview preparation and Linked In
 • career planning sessions including career options for your specific degree
 • professional networking events
 • professional guest speakers from a wide range of sectors (eg solicitors, barristers, civil service and third sector representatives)
 • work experience and placement advice
 • Specialist support from Go Wales
 • mock interviews
 • information on internships and graduate training programmes
 • Enterprise and entrepreneurial activities
 • links to the Global Opportunities Centre (GOC)
 • opportunity to complete an employability award (Cardiff Award)
 • up-to-date careers information and links to additional graduate careers resources.

Contact us

You can find the Careers and Employability service on Park Place.

For information specific to our subject areas, contact Helen McNally:

Helen McNally

Helen McNally

Career Consultant - Law

Email
mcnallyhj@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44(0)29 2087 6524

Hawlfraint: Yn cynnwys Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data.