Ewch i’r prif gynnwys

Rhyngwladol

Yn groesawgar ac yn uchelgeisiol, mae Caerdydd yn Brifysgol fyd-eang go iawn sy'n canolbwyntio ar ymchwil sy'n gwneud gwahaniaeth. Gyda thros 7,900 o fyfyrwyr rhyngwladol o dros 130 o wledydd a chysylltiadau ffurfiol gyda mwy na 200 o sefydliadau ar draws y byd, mae partneriaethau rhyngwladol yn rhan annatod o'n gwaith. Mae ein diwylliant yn annog cyfnewid a chydweithrediadau rhyngwladol.

Mae gennym gysylltiadau ffurfiol â thros 39 o wledydd, gan gynnwys 41 o bartneriaethau ledled Tsieina, naw ym Malaysia a 23 yn UDA.

Mae ein hymchwilwyr yn cydweithio gyda phartneriaid ledled y byd i ymdrin â phroblemau byd-eang difrifol fel mynediad dibynadwy at ddŵr yn Affrica.

Ymunwch â chymuned fywiog ein myfyrwyr rhyngwladol. Dysgwch sut mae cyflwyno cais i astudio yn ein prifddinas gosmopolitaidd.

Newyddion

University of Bremen - Glashalle building

Llwyddiant partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd

7 Mehefin 2021

Prosiectau ymchwil cydweithredol a sgiliau busnes myfyrwyr yn datblygu wrth i gysylltiadau presennol â Phrifysgol Bremen barhau i ffynnu yn ystod y pandemig

Sophie Watson

‘Mae yna fyd anhysbys a chudd y tu mewn i bob un ohonom - a gall ddweud cymaint wrthym’

16 Rhagfyr 2020

Dewch i gwrdd â myfyriwr PhD Prifysgol Caerdydd sy'n datgloi'r cyfrinachau rhyfedd yn ddwfn y tu mewn i anifeiliaid yr Arctig

Alesi Surgical

Cytundeb Americanaidd i gwmni deilliannol o Gaerdydd

18 Medi 2020

Alesi Surgical yn dod yn bartneriaid ag Olympus

Cymuned ryngwladol sy'n amrywiol ac ysbrydoledig

Mae ein cysylltiadau â mwy na 300 o sefydliadau rhyngwladol yn golygu bod dros 17% o'n hisraddedigion yn astudio, gweithio neu'n gwirfoddoli dramor.

We have a thriving international community with over 7,000 students and 25% of our academic staff choosing Cardiff for study, research or work.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o ysgoloriaethau ac arian ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n dymuno astudio gyda ni.

Right quote

Mae ein cymuned ryngwladol yn gwneud cyfraniad aruthrol at lwyddiant y Brifysgol a dinas Caerdydd. Mae'r amrywiaeth hon yn meithrin creadigrwydd ac arloesedd, ac mae'n rhan hollbwysig o'n diwylliant.

Yr Athro Colin Riordan Llywydd ac Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd