Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnodau Agored ac ymweliadau i israddedigion

Profwch sut beth yw astudio a byw yng Nghaerdydd drwy archwilio ein campws a’n dinas a chwrdd â’n staff a’n myfyrwyr.

Mae Diwrnodau Agored yn gyfle perffaith i chi gael profiad uniongyrchol o sut beth yw astudio a byw ym mhrifddinas Cymru. Byddwch yn gallu darganfod mwy am eich pwnc o ddiddordeb yn ein cyflwyniadau pwnc-penodol, siarad â staff ein gwasanaethau academaidd a phroffesiynol i gael atebion i'ch cwestiynau, crwydro’r campws a’r ddinas a chael gweld preswylfeydd y campws.

Bydd ein Diwrnodau Agored nesaf yn cael eu cynnal yn haf 2023. Bydd rhagor o wybodaeth am y Diwrnodau Agored hyn ar gael yn y gwanwyn. Cadwch lygad ar y dudalen hon am fanylion pellach.

I gael blas o'r hyn sydd yn y siop, archwiliwch ein cynnwys ar alw neu porwch drwy ein tudalennau pwnc a gwybodaeth am lety.

Teithiau Campws Parc Cathays

Rydym yn cynnal teithiau Campws tywys ein Campws Parc Cathays ym mis Chwefror 2023. Ni fydd hwn yn Ddiwrnod Agored llawn, ond bydd yn rhoi trosolwg byr o fywyd ym Mhrifysgol Caerdydd a thaith o amgylch campws Parc Cathays.

Taith hunan-dywysedig o gwmpas y campws

Gallwch fynd ar daith hunan-dywysedig o gwmpas Campws Parc Cathays, sy’n daith gerdded fer o ganol dinas Caerdydd.

Mae’r daith yn para tuag awr, ond mae sawl dargyfeiriad opsiynol ar gael, gan ddibynnu ar yr hyn yr hoffech ymweld ag ef.

Oherwydd COVID-19, mae’n bosibl y bydd rhai cyfyngiadau ar waith. Er diogelwch pawb, cadwch at unrhyw fesurau ychwanegol sydd ar waith.

Campws Parc Cathays: taith hunandywys

Defnyddiwch ein taith hunandywys i weld Prifysgol Caerdydd ar droed.

Ffeiriau a chonfensiynau

Rydyn ni bellach yn mynd i ffeiriau Addysg Uwch ledled y DU unwaith eto. Edrychwch ar amserlen ein digwyddiadau i weld pryd y byddwn yn eich ardal chi mewn digwyddiad nesaf.

Cyflwyniadau rhithwir

Gwnaethom gynnal cyfres o weminarau addysg uwch ar gyfer disgyblion ym Mlynyddoedd 12 a 13 rhwng mis Rhagfyr 2021 a mis Ionawr 2022. Roedd y gweminarau hyn yn rhoi sylw i’r holl bethau pwysig y mae angen meddwl amdanynt wrth wneud cais i'r brifysgol.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni.