Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnodau Agored ac ymweliadau i israddedigion

Profwch sut beth yw astudio a byw yng Nghaerdydd drwy archwilio ein campws a’n dinas a chwrdd â’n staff a’n myfyrwyr.

Mae Diwrnodau Agored yn gyfle perffaith i chi gael profiad uniongyrchol o sut beth yw astudio a byw ym mhrifddinas Cymru. Byddwch yn gallu:

  • cael rhagor o wybodaeth am eich pwnc o ddiddordeb
  • cael atebion i’ch cwestiynau gan ein staff
  • archwilio ein campws a'n dinas
  • cael cipolwg ar ein llety ar y campws

Cynhelir ein Diwrnod Agored nesaf dydd Sadwrn 21 Hydref 2023.

I gael blas o beth y gallwch ei ddisgwyl, porwch drwy ein tudalennau pwnc a gwybodaeth am lety.

Taith hunan-dywysedig o gwmpas y campws

Ewch ar daith hunan-dywys o amgylch ein campysau a'n dinas ar amser a chyflymder sy'n addas i chi.

Ap Ymweld â Phrifysgol Caerdydd

Dewiswch eich lleoedd o ddiddordeb eich hun gan ddefnyddio'r ap Ymweld â Phrifysgol Caerdydd. Archwiliwch ein haddysgu a'n mannau cymdeithasol a chael awgrymiadau defnyddiol i wneud y gorau o'ch diwrnod.

Arweinlyfr Campws Parc Cathays

Defnyddiwch ein taith hunan-dywys o'r campws i'ch helpu i archwilio ein campws ym Mharc Cathays. Mae’r daith yn para tuag awr, ond mae sawl dargyfeiriad opsiynol ar gael, gan ddibynnu ar yr hyn yr hoffech ymweld ag ef.

Campws Parc Cathays: taith hunandywys

Defnyddiwch ein taith hunandywys i weld Prifysgol Caerdydd ar droed.

Ffeiriau a chonfensiynau

Rydyn ni bellach yn mynd i ffeiriau Addysg Uwch ledled y DU unwaith eto. Edrychwch ar amserlen ein digwyddiadau i weld pryd y byddwn yn eich ardal chi mewn digwyddiad nesaf.

Cyflwyniadau rhithwir

Gwnaethom gynnal cyfres o weminarau addysg uwch ar gyfer disgyblion ym Mlynyddoedd 12 a 13 rhwng mis Rhagfyr 2021 a mis Ionawr 2022. Roedd y gweminarau hyn yn rhoi sylw i’r holl bethau pwysig y mae angen meddwl amdanynt wrth wneud cais i'r brifysgol.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni.