Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnodau Agored ac ymweliadau i israddedigion

Profwch sut beth yw astudio a byw yng Nghaerdydd drwy archwilio ein campws a’n dinas a chwrdd â’n staff a’n myfyrwyr.

Mae Diwrnodau Agored yn gyfle perffaith i chi gael profiad uniongyrchol o sut beth yw astudio a byw ym mhrifddinas Cymru. Byddwch yn gallu darganfod mwy am eich pwnc o ddiddordeb yn ein cyflwyniadau pwnc-penodol, siarad â staff ein gwasanaethau academaidd a phroffesiynol i gael atebion i'ch cwestiynau, crwydro’r campws a’r ddinas a chael gweld preswylfeydd y campws.

Bydd ein Diwrnod Agored nesaf yn cael eu cynnal dydd Sadwrn, 22 Hydref 2022. Byddant yn cael eu cynnal o 09:00 tan 16:00. Bydd cyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau a sesiynau sy'n gysylltiedig â phwnc, mynd ar daith o amgylch y campws a chwrdd â staff a myfyrwyr presennol.

Mae modd cadw lle nawr

Cadwch eich lle

I gael blas o'r hyn sydd yn y siop, archwiliwch ein cynnwys ar alw neu porwch drwy ein tudalennau pwnc a gwybodaeth am lety.

Taith hunan-dywysedig o gwmpas y campws

Gallwch fynd ar daith hunan-dywysedig o gwmpas Campws Parc Cathays, sy’n daith gerdded fer o ganol dinas Caerdydd.

Mae’r daith yn para tuag awr, ond mae sawl dargyfeiriad opsiynol ar gael, gan ddibynnu ar yr hyn yr hoffech ymweld ag ef.

Oherwydd COVID-19, mae’n bosibl y bydd rhai cyfyngiadau ar waith. Er diogelwch pawb, cadwch at unrhyw fesurau ychwanegol sydd ar waith.

Campws Parc Cathays: taith hunandywys

Defnyddiwch ein taith hunandywys i weld Prifysgol Caerdydd ar droed.

Ffeiriau a chonfensiynau

Rydyn ni bellach yn mynd i ffeiriau Addysg Uwch ledled y DU unwaith eto. Edrychwch ar amserlen ein digwyddiadau i weld pryd y byddwn yn eich ardal chi mewn digwyddiad nesaf.

Cyflwyniadau rhithwir

Gwnaethom gynnal cyfres o weminarau addysg uwch ar gyfer disgyblion ym Mlynyddoedd 12 a 13 rhwng mis Rhagfyr 2021 a mis Ionawr 2022. Roedd y gweminarau hyn yn rhoi sylw i’r holl bethau pwysig y mae angen meddwl amdanynt wrth wneud cais i'r brifysgol.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni.