Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnodau Agored ac ymweliadau ar gyfer astudiaeth israddedig

Dewch i gael blas ar sut beth yw byw ac astudio yn un o ddinasoedd Prifysgol mwyaf prydferth y DU.

Diwrnod Agored ar y campws ym mis Tachwedd

Cynhelir y Diwrnod Agored nesaf ar ddydd Sadwrn 27 Tachwedd ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr yn ôl i'n campws.

Bydd y Diwrnod Agored yn cael ei chynnal rhwng 09:00 a 16:00 gydag amrywiaeth o weithgareddau wedi'u cynllunio ar draws y dydd gan gynnwys teithiau pwnc a sesiynau galw heibio, teithiau campws, sgyrsiau UCAS ac arweiniad i'r gorau o Gaerdydd.

Eich cadw'n ddiogel

Byddwch yn ymwybodol bod canllawiau COVID-19 Llywodraeth Cymru yn golygu bod y rheoliadau y mae'n rhaid i ni eu dilyn ar gyfer y digwyddiad hwn yn wahanol i rannau eraill o'r DU.

Er enghraifft, bydd angen gorchuddion wyneb ym mhob ardal dan do, oni bai eich bod wedi'ch eithrio'n feddygol. Bydd gan sesiynau gapasiti cyfyngedig ac efallai y bydd yn rhaid ichi drefnu lle ar wahân ar gyfer sesiynau poblogaidd. Byddwn yn cysylltu â chi eto os yw hyn yn berthnasol.

Ni fydd campws Parc y Mynydd Bychan ar gael gan ei fod hefyd yn gartref i Ysbyty Athrofaol Cymru ond y bydd staff o'r Ysgol Meddygaeth, Deintyddiaeth a’r Gwyddorau Gofal Iechyd ar gael i gwrdd â chi yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr.

Siaradwch â'n staff

Bydd digon o gyfleoedd i chi siarad â staff ar draws y Brifysgol a chael blas ar sut beth yw bywyd myfyriwr go iawn ym Mhrifysgol Caerdydd.

Bydd rhagor o fanylion am ein Diwrnod Agored yn cael eu cyhoeddi'n fuan.

Cofrestrwch eich diddordeb

Nodwch nad yw mynegi eich diddordeb yn gwarantu lle i chi ar ein diwrnod agored.

Teithiau o gwmpas y campws

Cynhelir ein cyfres nesaf o deithiau campws ar 27, 28, 29 Hydref 2021. Rhagor o wybodaeth a chadw lle.

Gwyliwch daith o amgylch campws Parc Cathays

Ffeiriau a chonfensiynau

Os nad ydych yn gallu mynychu'r  diwrnodau agored rhithwir, bydd dal cyfleoedd i siarad â ni mewn ffeiriau a chonfensiynau rhithwir.

Sgyrsiau rhithwir

Byddwn yn cynnal cyfres o gyflwyniadau rhithwir ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 12 ac 13 a bydd yn cwmpasu'r holl bethau pwysig y mae'n rhaid i chi feddwl amdanynt os ydych yn bwriadu dechrau yn y brifysgol ym mis Medi 2021 neu fis Medi 2022.

Taith hunan-dywysedig o amgylch y campws

Gallwch ddefnyddio ein taith hunan-dywysedig ar y campws i'ch helpu chi ddod i nabod campws Parc Cathays, sydd wedi'i leoli ychydig funudau o gerdded o ganol dinas Caerdydd.

Mae'r daith yn para tua awr, ond gallwch hefyd ddilyn eich trwyn eich hun, yn ôl yr hyn a hoffech ei weld.

Campws Parc Cathays: taith hunandywys

Defnyddiwch ein taith hunandywys i weld Prifysgol Caerdydd ar droed.

Dylech nodi fod caffis a thoiledau'r campws ar gau ar hyn o bryd oherwydd y coronafeirws (COVID-19).

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'n timau israddedig.