Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnodau Agored ac ymweliadau ar gyfer astudiaeth israddedig

Dewch i gael blas ar sut beth yw byw ac astudio yn un o ddinasoedd Prifysgol mwyaf prydferth y DU.

Diwrnodau agored rhithwir

Bydd ein Diwrnod Agored rhithwir cyntaf yn 2021 yn cael ei gynnal ddydd Mercher 21 Ebrill.

Bydd rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn ar gael yn y flwyddyn newydd, felly mynegwch eich diddordeb i gael y wybodaeth ddiweddaraf a gwybod pryd mae modd cadw lle.

Cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf

Yn ystod y digwyddiad

Gallwch bori drwy ein tudalennau diwrnod agored rhithwir drwy gydol y flwyddyn, ond yn ystod Diwrnod Agored ei hun, cewch gyfle i:

  • sgwrsio'n fyw gyda'n staff, gan gynnwys y timau Preswylfeydd, Derbyn Myfyrwyr a Chymorth Myfyrwyr
  • sgwrsio'n fyw gyda staff academaidd a myfyrwyr presennol
  • gwylio gweminarau byw a holi cwestiynau.

Ewch i'n tudalennau diwrnod agored rhithwir i ddysgu mwy amdanom cyn y digwyddiad ym mis Ebrill.

Cyn y Diwrnod Agored, gallai fod yn ddefnyddiol i chi archebu neu lawrlwytho copi o'n prosbectws.

Ffeiriau a chonfensiynau

Os nad ydych yn gallu mynychu ein diwrnodau agored rhithwir, bydd dal cyfleoedd i siarad â ni mewn ffeiriau a chonfensiynau rhithwir.

Teithiau o gwmpas y Campws

Gwyliwch daith o amgylch campws Parc Cathays

Er nad ydym yn gallu cynnal digwyddiadau fel Diwrnodau Agored ar y campws ar hyn o bryd, rydym yn gwerthfawrogi pa mor bwysig yw hi i fyfyrwyr allu ymweld â phrifysgol cyn penderfynu ble maen nhw am fyw ac astudio.

Felly, unwaith y bydd cyfyngiadau yn caniatáu ac yn ddiogel gwneud hynny, rydym yn gobeithio cynnal cyfres o deithiau o gwmpas y campws mewn grwpiau bach fel bod darpar fyfyrwyr yn gallu cael cipolwg go iawn ar Brifysgol orau Cymru.

Byddem wrth ein bodd yn eich tywys o gwmpas ein Campws ym Mharc Cathays fel y gallwch weld dros eich hun pam y pleidleisiwyd Caerdydd yn un o'r deg prifysgol fwyaf prydferth yn y DU (The Times Higher Education, 2018).

Bydd y teithiau cerdded hyn dan arweiniad myfyrwyr yn para tua awr a byddant yn cael eu cynnal y tu allan yn gyfan gwbl, ac yn unol â chanllawiau diogelwch diweddaraf y llywodraeth.

Sylwer na fydd teithiau o gwmpas yr Ysgol Newyddiaduraeth a Champws Parc y Mynydd Bychan (sy'n gartref i’r Ysgolion Meddygaeth, Deintyddiaeth a'r Gwyddorau Gofal Iechyd) yn cael eu cynnal.

Mynegi eich diddordeb

Am ragor o wybodaeth, mynegwch eich diddordeb a byddwch ymhlith y cyntaf i wybod pryd y mae’n bosib cadw lle ar gyfer ein teithiau o gwmpas y campws.

Yn y cyfamser, gwyliwch ein taith rithwir o amgylch y campws.

Taith hunan-dywysedig o amgylch y campws

Er nad ydym yn cynnal Diwrnodau Agored go iawn ar hyn o bryd, gallwch fynd ar daith hunan-dywysedig o amgylch y campws i'ch helpu i archwilio ein campws ym Mharc Cathays, sydd wedi'i leoli ychydig funudau'n unig o gerdded o ganol dinas Caerdydd.

Mae'r daith yn para tua awr, ond gallwch hefyd ddilyn eich trwyn eich hun, yn ôl yr hyn a hoffech ei weld.

Campws Parc Cathays: taith hunandywys

Defnyddiwch ein taith hunandywys i weld Prifysgol Caerdydd ar droed.

Dylech nodi fod caffis a thoiledau'r campws ar gau ar hyn o bryd oherwydd y coronafeirws (COVID-19).

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'n timau israddedig.