Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnodau Agored ac ymweliadau ar gyfer astudiaeth israddedig

Dewch i gael blas ar sut beth yw byw ac astudio yn un o ddinasoedd Prifysgol mwyaf prydferth y DU.

Diwrnodau agored rhithwir

Cynhelir ein digwyddiadau agored rhithwir nesaf ym mis Medi. Cofrestrwch nawr a byddwn yn rhoi'r wybodaeth a'r newyddion diweddaraf am y Diwrnod Agored i chi.

Yn ystod y digwyddiad

Gallwch bori drwy ein tudalennau diwrnod agored rhithwir drwy gydol y flwyddyn, ond yn ystod Diwrnod Agored ei hun, cewch gyfle i:

  • sgwrsio'n fyw gyda'n staff, gan gynnwys y timau Preswylfeydd, Derbyn Myfyrwyr a Chymorth Myfyrwyr
  • sgwrsio'n fyw gyda staff academaidd a myfyrwyr presennol
  • gwylio gweminarau byw a holi cwestiynau.

Ewch i'r tudalennau am ein diwrnod agored rhithwir i gael gwybod rhagor amdanom cyn ein digwyddiad nesaf.

Cyn y Diwrnod Agored, gallai fod yn ddefnyddiol i chi archebu neu lawrlwytho copi o'n prosbectws.

Teithiau o gwmpas y campws

Gwyliwch daith o amgylch campws Parc Cathays

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y byddwn yn cynnig teithiau o gwmpas ardaloedd allanol ein Campws Parc Cathays dros y misoedd nesaf i roi blas i chi o'r hyn y gallwn ei gynnig.

Sgyrsiau rhithwir

Byddwn yn cynnal cyfres o gyflwyniadau rhithwir ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 12 ac 13. Bydd yn cwmpasu'r holl bethau pwysig y mae'n rhaid i chi feddwl amdanynt os ydych yn bwriadu dechrau yn y brifysgol ym mis Medi 2021 neu fis Medi 2022.

Ffeiriau a chonfensiynau

Os nad ydych yn gallu mynychu ein diwrnodau agored rhithwir, bydd dal cyfleoedd i siarad â ni mewn ffeiriau a chonfensiynau rhithwir.

Taith hunan-dywysedig o amgylch y campws

Er nad ydym yn cynnal Diwrnodau Agored go iawn ar hyn o bryd, gallwch fynd ar daith hunan-dywysedig o amgylch y campws i'ch helpu i archwilio ein campws ym Mharc Cathays, sydd wedi'i leoli ychydig funudau'n unig o gerdded o ganol dinas Caerdydd.

Mae'r daith yn para tua awr, ond gallwch hefyd ddilyn eich trwyn eich hun, yn ôl yr hyn a hoffech ei weld.

Campws Parc Cathays: taith hunandywys

Defnyddiwch ein taith hunandywys i weld Prifysgol Caerdydd ar droed.

Dylech nodi fod caffis a thoiledau'r campws ar gau ar hyn o bryd oherwydd y coronafeirws (COVID-19).

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'n timau israddedig.