Ewch i’r prif gynnwys

Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru ESRC

Prifysgol Caerdydd yw prif bartner Canolfan Hyfforddiant Doethurol Cymru (ESRC). Rydym yn dyfarnu nifer o ysgoloriaethau ymchwil i gefnogi ymchwil a hyfforddiant doethurol.

ESRC Economic & Social Research Council

Trosolwg

Mae Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru yn hyfforddi gwyddonwyr cymdeithasol o'r radd flaenaf ledled Cymru ar amrywiaeth o faterion sy'n effeithio ar gymdeithas heddiw. Rydym yn adeiladu ac yn datblygu enw da am gydweithio ar hyfforddiant doethurol llwyddiannus yn y gwyddorau cymdeithasol yng Nghymru – mae DTP a’i ragflaenydd yn cynnig tua 50 o ysgoloriaethau ôl-raddedig newydd bob blwyddyn. Rydym yn paratoi myfyrwyr doethuriaeth ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol drwy gynhyrchu gwybodaeth a meithrin galluoedd deallusol a sgiliau ymchwil sy’n galluogi cyfraniadau eithriadol at ddatblygiad amgylcheddol, gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol.

Themâu ymchwil

 • Economi a Chymdeithas Digidol
 • Economeg
 • Astudiaethau Empirig yn y Gyfraith
 • Cynllunio Amgylcheddol
 • Daearyddiaeth Ddynol
 • Newyddiaduraeth a Democratiaeth
 • Astudiaethau Ardal sy'n Seiliedig ar Iaith
 • Ieithyddiaeth
 • Astudiaethau Rheoli a Busnes
 • Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol
 • Seicoleg
 • Gwyddorau Cymdeithasol, gan gynnwys Troseddeg, Addysg, Astudiaethau Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Cymdeithaseg, Polisi Cymdeithasol, Gwaith Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol.

Partneriaethau

Mae'r ESRC DTP yn gydweithrediad rhwng Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Swydd Gaerloyw a Phrifysgol Abertawe.

Cewch ragor o wybodaeth – neu fanylion am sut i gyflwyno cais – ar ein gwefan DTP.

Cysylltwch â ni a nodwch eich diddordeb yn y cyllid ac os ydych eisiau cael y newyddion diweddaraf am unrhyw ysgoloriaethau pellach sy'n cael eu cyhoeddi o dan y cynllun.