Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer Cynllun Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr ar gyfer mynediad 2019. Gellir gwneud ceisiadau drwy'r Porth Ymgeisio Ar-lein.

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod y Cynllun Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr wedi'i gadarnhau ar gyfer mynediad 2019/20.

Rydym wedi ymrwymo i fuddsoddi hyd at £500,000 yn y cynllun ysgoloriaeth cystadleuol hwn, i gefnogi myfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu dechrau rhaglen meistr gymwys ym mis Medi 2019.

Mae'r Ysgoloriaethau werth o leiaf £3,000 yr un, a chânt eu dyfarnu ar ffurf gostyngiad ffioedd dysgu.

Heb yr Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr, does dim ffordd y byddwn i wedi gallu ariannu'r cwrs ôl-raddedig a arweiniodd at yr yrfa roeddwn i wedi bod eisiau ei gwneud ers blynyddoedd lawer, felly rydw'n i'n ddiolchgar iawn am y cyfle

Lucy, MSc Rheoli Adnoddau Dynol

Cymhwysedd cwrs

Rhaglenni cymwys

Mae'r rhaglenni canlynol yn gymwys ar gyfer ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr:

  • Rhaglen amser llawn yn arwain at radd meistr a addysgir
  • Rhaglen rhan-amser yn arwain at radd meistr a addysgir
  • MRes Biowyddorau
  • MRes Niwrofioleg bon-gelloedd

Rhaglenni heb eu cynnwys

Mae'r rhaglenni canlyniol heb eu cynnwys felly nid yw'r cyrsiau yn gymwys ar gyfer ysgoloriaeth Gradd Meistr:

  • Rhaglenni dysgu o bell
  • Rhaglenni a addysgir yn arwain at diploma graddedig (GDip), tystysgrif ôl-raddedig (PgCert) neu ddiploma ôl-raddedig (PgDip)
  • graddau ymchwil sy'n arwain at radd meistr mewn athroniaeth (MPhil)

Porwch ein rhaglenni drwy'r A-Y neu Ysgol Academaidd

Ar gyfer manylion llawn, darllenwch ein dogfennau cwestiynnau cyffredin a meini prawf cymhwysedd.

Sut i wneud cais

Y dyddiad cau olaf ar gyfer ceisiadau i'r ysgoloriaethau ar gyfer 2019/20 yw dydd Mercher 3 Gorffennaf 2019.

Mae dolen i'r ffurflen gais ar gyfer yr Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr ar gael ar Borth Cyflwyno Cais Ar-lein SIMS. Cyn gallu cael mynediad at y Porth Cyflwyno Cais, bydd angen i chi fod wedi cyflwyno cais eich rhaglen.

Nodwch gal gymryd hyd at 48 awr ar ôl cyflwyno cais rhaglen cyn i chi allu cael mynediad llawn i'r Porth Cyflwyno.

Rydym felly yn eich cynghori chi i wneud cais am y rhaglen astudio ymlaen llaw. Bydd ymgeiswyr newydd yn cael manylion mewngofnodi wedi'u ebostio atynt, tra bydd myfyrwyr presennol a blaenorol yn gallu mewngofnodi gan ddefnyddio eu manylion mewngofnodi presennol lle fyddant yn gweld y ddolen gwneud cais ysgoloriaeth yn y sgrîn 'Fy Nghais' ar SIMS.

“Bydd yr ysgoloriaeth hon yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr disglair i astudio mewn prifysgol sy'n uchel ei pharch yn rhyngwladol, sy'n rhagori mewn ymchwil a lleddfu'r faich ariannol yn ogystal.”

Yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor