Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Nid yw Cynllun Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr 2019/20, bellach yn derbyn ceisiadau.

Byddwn yn cyhoeddi Cynllun Ysgoloriaethau 2020/21 maes o law.

Mae'r wybodaeth isod yn ymwneud â Chynllun Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr 2019/20.

Rydym wedi ymrwymo i fuddsoddi hyd at £500,000 yn y cynllun ysgoloriaeth cystadleuol hwn, i gefnogi myfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu dechrau rhaglen meistr gymwys ym mis Medi 2019.

Mae'r Ysgoloriaethau werth o leiaf £3,000 yr un, a chânt eu dyfarnu ar ffurf gostyngiad ffioedd dysgu.

Heb yr Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr, does dim ffordd y byddwn i wedi gallu ariannu'r cwrs ôl-raddedig a arweiniodd at yr yrfa roeddwn i wedi bod eisiau ei gwneud ers blynyddoedd lawer, felly rydw'n i'n ddiolchgar iawn am y cyfle

Lucy, MSc Rheoli Adnoddau Dynol

Cymhwysedd cwrs

Rhaglenni cymwys

Mae'r rhaglenni canlynol yn gymwys ar gyfer ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr:

  • Rhaglen amser llawn yn arwain at radd meistr a addysgir
  • Rhaglen rhan-amser yn arwain at radd meistr a addysgir
  • MRes Biowyddorau
  • MRes Niwrofioleg bon-gelloedd

Rhaglenni heb eu cynnwys

Mae'r rhaglenni canlyniol heb eu cynnwys felly nid yw'r cyrsiau yn gymwys ar gyfer ysgoloriaeth Gradd Meistr:

  • Rhaglenni dysgu o bell
  • Rhaglenni a addysgir yn arwain at diploma graddedig (GDip), tystysgrif ôl-raddedig (PgCert) neu ddiploma ôl-raddedig (PgDip)
  • graddau ymchwil sy'n arwain at radd meistr mewn athroniaeth (MPhil)

Porwch ein rhaglenni drwy'r A-Y neu Ysgol Academaidd

Ar gyfer manylion llawn, darllenwch ein dogfennau cwestiynnau cyffredin a meini prawf cymhwysedd.

“Bydd yr ysgoloriaeth hon yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr disglair i astudio mewn prifysgol sy'n uchel ei pharch yn rhyngwladol, sy'n rhagori mewn ymchwil a lleddfu'r faich ariannol yn ogystal.”

Yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor