Ewch i’r prif gynnwys

Benthyciadau doethuriaeth Llywodraeth y DU

Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon yn ymwneud â'r cyllid sydd ar gael ym mlwyddyn academaidd 2022-23. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon maes o law unwaith y cawn gadarnhad o'r symiau cyllid ar gyfer 2023-24.

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr o'r DU ac yn dechrau eich doethuriaeth ym mis Medi 2021 neu’n hwyrach, mae’n bosibl y gallwch wneud cais am fenthyciad doethurol i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau.

Esbonio Benthyciad Doethuriaeth Ôl-raddedig - 2021 I 2022

Ffeithiau allweddol

 • Hyd at £27,880 os yw eich cwrs yn cychwyn rhwng 1 Awst 2022 a 31 Gorffennaf 2023.
 • Hyd at £27,265 os yw eich cwrs yn cychwyn rhwng 1 Awst 2021 a 31 Gorffennaf 2022.
 • Ar gael ar gyfer cyrsiau doethuriaeth unigol llawn sy'n para rhwng tair ac wyth mlynedd.
 • Ar gael ar gyfer astudio’n llawnamser neu’n rhan amser.
 • Cymwysterau doethurol i raddedigion yn cynnwys PhD / DPhil (Doethur mewn Athroniaeth), EdD (Doethur mewn Addysg) ac EngD (Doethur mewn Peirianneg).

Bod yn gymwys

 • Rhaid eich bod yn byw yng Nghymru fel arfer.
 • Rhaid i chi fod yn un o wladolion y DU neu’n un o ddinasyddion Iwerddon. Fel arall, rhaid i chi fod â statws preswylydd cyn-sefydlog neu sefydlog o dan Gynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE neu ganiatâd amhenodol i aros.
 • Ni ddylech fod â gradd ddoethurol neu gymhwyster cyfatebol yn barod.
 • Ni ddylech gael cyllid KESS 2, bwrsari gwaith cymdeithasol, bwrsari gan y GIG neu unrhyw gyllid cyfatebol yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.
 • Rhaid i chi fod o dan 60 oed ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd gyntaf o wneud eich cwrs.
 • Rhaid i'ch prifysgol fod yn y DU a bod yn brifysgol ddynodedig ar gyfer cyllid gan Lywodraeth Cymru.

I gael yr holl wybodaeth am y meini prawf, ewch i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Ad-dalu

Mae manylion llawn am ad-dalu Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig ar wefan gov.uk.

Sut i wneud cais

 • Gallwch wneud cais nawr drwy fewngofnodi i'ch cyfrif cyllid myfyrwyr a chyflwyno eich cais.
 • Nid oes angen lle wedi'i gadarnhau ym Mhrifysgol Caerdydd i wneud cais.
 • Bydd angen pasport dilys y DU (os oes gennych chi un), eich cwrs a manylion Prifysgol Caerdydd, manylion banc a rhif yswiriant cenedlaethol.
 • Ni fydd angen i chi wneud cais ar gyfer Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig mwy nag unwaith.

Ar gyfer manylion llawn a gwneud cais ar gyfer Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig, ewch i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Ffeithiau allweddol

 • Hyd at £27,892 os yw eich cwrs yn cychwyn ar 1 Awst 2022 neu ar ôl hynny.
 • Hyd at £27,265 os yw eich cwrs yn cychwyn rhwng 1 Awst 2021 a 31 Gorffennaf 2022.
 • Hyd at £26,445 os yw eich cwrs yn cychwyn rhwng 1 Awst 2020 a 31 Gorffennaf 2021.
 • Ar gael ar gyfer cyrsiau doethuriaeth unigol llawn sy'n para rhwng tair ac wyth mlynedd academaidd.
 • Ar gael i gefnogi addysg mewn unrhyw brifysgol yn y DU sydd â’r gallu i ddyfarnu graddau ymchwil.

Pwy sy'n gymwys

 • Rhaid eich bod yn byw yn Lloegr fel arfer.
 • Rhaid i chi fod yn un o wladolion y DU neu’n un o ddinasyddion Iwerddon. Fel arall, rhaid i chi fod â statws preswylydd sefydlog o dan Gynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE neu ganiatâd amhenodol i aros.
 • Rhaid i chi fod o dan 60 oed ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd gyntaf o wneud eich cwrs.
 • Ni ddylech fod â gradd ddoethurol neu gymhwyster cyfatebol yn barod.
 • Ni ddylech gael cyllid gan y Cyngor Ymchwil (gan gynnwys ysgoloriaeth, cyflog a chymorth ffioedd dysgu), cyllid gan y GIG neu gyllid arall gan y Llywodraeth ar gyfer eich PhD.

Am fanylion llawn y meini prawf, ewch i wefan Gov.uk.

Ad-dalu

Mae manylion llawn am ad-dalu Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig ar wefan gov.uk.

Sut i wneud cais

 • Gallwch wneud cais nawr drwy fewngofnodi i'ch cyfrif Cyllid Myfyrwyr a chyflwyno eich cais.
 • Dim ond unwaith y mae angen i chi wneud cais am y Benthyciad Doethurol i Raddedigion.

I gael manylion llawn a gwneud cais am Fenthyciad Doethurol i Raddedigion, ewch i wefan GOV.UK.