Ewch i’r prif gynnwys

Mentrau Hyfforddiant Doethurol

Mae ein proffil a’n henw da am fod yn ddwys o ran ymchwil yn ein galluogi i sicrhau cyllid ar gyfer astudiaethau doethurol o amrywiaeth eang o ffynonellau. Maent yn cynnwys Cynghorau Ymchwil y Deyrnas Unedig, elusennau ac ymddiriedolaethau, cyrff y llywodraeth a diwydiant.

Yn arbennig, rydym ni’n arwain neu’n cymryd rhan mewn ystod o fentrau hyfforddiant doethurol penodol ar hyn o bryd. Mae'r rhain yn cynnwys Partneriaethau Hyfforddiant Doethurol (DTPs) neu Ganolfannau ar gyfer Hyfforddiant Doethurol (CDTs). Mae’r rhain yn rhychwantu nifer o’n meysydd academaidd ac ymchwil cryf.

GW4 studentship

Mae DTPs a CDTs yn dwyn ynghyd meysydd arbenigedd amrywiol i hyfforddi myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig fel bod ganddynt y sgiliau, y wybodaeth a’r hyder i fod yn ymchwilwyr llwyddiannus, sy’n gallu ymdrin â chwestiynau mawr y dydd a heriau’r dyfodol.

Maent hefyd yn darparu amgylchedd cefnogol a chyffrous i fyfyrwyr, yn aml gyda’r cyfle i fanteisio ar gyfleoedd hyfforddi neu ddatblygu ehangach, fel dysgu iaith, ymweliadau ymchwil dramor, neu leoliadau gyda phartneriaid anacademaidd. Yn ogystal, fel myfyriwr ymchwil ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd, ein nod i chi yw cael mynediad at hyfforddiant a ddarparir drwy'r Academi Ddoethurol.

Gallwch bori drwy ein hysgoloriaethau neu gael rhagor o wybodaeth am gyllid.

Cyfloedd yn ôl Maes Ymchwil

Y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Gwyddorau Bywyd a Biofeddygol

Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg