Ewch i’r prif gynnwys

Mentrau Hyfforddiant Doethurol

Mae ein proffil a’n henw da am fod yn ddwys o ran ymchwil yn ein galluogi i sicrhau cyllid ar gyfer astudiaethau doethurol o amrywiaeth eang o ffynonellau. Maent yn cynnwys Cynghorau Ymchwil y Deyrnas Unedig, elusennau ac ymddiriedolaethau, cyrff y llywodraeth a diwydiant.

Yn arbennig, rydym ni’n arwain neu’n cymryd rhan mewn ystod o fentrau hyfforddiant doethurol penodol ar hyn o bryd. Mae'r rhain yn cynnwys Partneriaethau Hyfforddiant Doethurol (DTPs), Canolfannau Hyfforddiant Doethurol (DTCs) neu Ganolfannau ar gyfer Hyfforddiant Doethurol (CDTs). Mae’r rhain yn rhychwantu nifer o’n meysydd academaidd ac ymchwil cryf.

GW4 studentship

Mae DTPs, CDTs a DTCs yn dwyn ynghyd meysydd arbenigedd amrywiol i hyfforddi ymchwilwyr doethurol fel bod ganddynt y sgiliau, y wybodaeth a’r hyder i fod yn ymchwilwyr llwyddiannus, sy’n gallu ymdrin â chwestiynau mawr y dydd a heriau’r dyfodol.

Maent hefyd yn darparu amgylchedd cefnogol a chyffrous i fyfyrwyr, yn aml gyda’r cyfle i fanteisio ar gyfleoedd hyfforddi neu ddatblygu ehangach, fel dysgu iaith, ymweliadau ymchwil dramor, neu leoliadau gyda phartneriaid anacademaidd. Yn ogystal, fel myfyriwr ymchwil ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd, ein nod i chi yw cael mynediad at hyfforddiant a ddarparir drwy'r Academi Ddoethurol.

Gallwch bori drwy ein hysgoloriaethau neu gael rhagor o wybodaeth am gyllid.

Cyfloedd yn ôl Maes Ymchwil

Y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Gwyddorau Bywyd a Biofeddygol

Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg