Ewch i’r prif gynnwys

Grantiau Sylfaen James Pantyfedwen

Mae Sefydliad James Pantyfedwen yn dyrannu grantiau bob blwyddyn i gefnogi myfyrwyr ôl-raddedig o Gymru sy'n astudio ar gyfer gradd Meistr neu PhD.

Cynigir grantiau o hyd at £5,000 ym mhob achos i helpu i dalu ffioedd dysgu yn unig.

Pwy sy’n gymwys

I wneud cais am grant gan Sefydliad James Pantyfedwen rhaid bod gennych gyfeiriad parhaol yng Nghymru. Rhaid eich bod hefyd naill ai wedi cael eich geni yng Nghymru neu fod gennych o leiaf un rhiant wedi'i eni yng Nghymru neu wedi astudio am o leiaf saith mlynedd yng Nghymru.

Sut i wneud cais

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2032/24 yw 31 Mai 2023. I gael rhagor o wybodaeth gan gynnwys sut i wneud cais, ewch i wefan Sefydliad James Pantyfedwen.