Ewch i’r prif gynnwys

Cofnodion 2023/2024

Dewch o hyd i gofnodion cyfarfodydd y Cyngor, y Pwyllgor Archwilio a Risg a'r Senedd a gynhaliwyd yn ystod blwyddyn academaidd 2023/24.

Sylwer na fydd y cofnodion yn ymddangos ar y dudalen hon hyd nes y bydd y pwyllgor perthnasol wedi’u cymeradwyo.

Ni fydd cofnodion cyfarfodydd a gynhelir ar ddiwedd y sesiwn academaidd yn ymddangos ar y dudalen hon hyd nes y bydd cyfarfod cyntaf y sesiwn newydd wedi’i gynnal.

Os bydd angen unrhyw gofnodion pwyllgor eraill arnoch, cysylltwch â ni.

Y Cyngor

Y Pwyllgor Archwilio a Risg

Y Senedd

Cefnogi pwyllgorau