Ewch i’r prif gynnwys

Pwyllgorau

I weld rhestrau o holl bwyllgorau’r Brifysgol a’u haelodau, yn ogystal ag amserlen pwyllgorau 2019/20 a’r munudau Saesneg o’r pedair blwyddyn academaidd.

Pwyllgorau a chysylltiadau

I wybod mwy am bwyllgorau’r Brifysgol a’u cysylltiadau, edrychwch ar ein rhestr o bwyllgorau a chyrff eraill.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am swyddogaeth aelodau'r cyngor neu am y broses nomineiddio, cysylltwch â'r Tîm Llywodraethu:

Llywodraethu

Yn y Brifysgol mae hefyd gennym Fwrdd Gweithredol y Brifysgol, sydd yn gorff ymgynghorol i’r Llywydd ac Is-ganghellor. Y cyswllt ar gyfer y bwrdd yw Tom Hay:

Tom Hay

Vice-Chancellor's Office

Aelodaeth o’r pwyllgorau

I weld pwy sy'n rhan o Bwyllgorau’r Brifysgol, llwythwch i lawr ein rhestr o aelodau. Mae’r ddogfen hefyd yn cynnwys strwythur ein pwyllgorau.

Gall aelodaeth newid yn aml, felly cysylltwch â Chefnogi Pwyllgorau os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rhestr.

Cofnodion pwyllgorau

Rydym yn cyhoeddi cofnodion pwyllgorau yn Saesneg ar gyfer y flwyddyn bresennol a’r tair blynedd academaidd flaenorol. I weld unrhyw gofnodion sydd heb eu rhestru yma, cysylltwch â Chefnogi Pwyllgorau.

Calendr y pwyllgorau

I weld beth sydd wedi’i drefnu ar gyfer y flwyddyn academaidd bresennol, edrychwch ar ein calendr pwyllgorau sy’n rhestri'r holl gyfarfodydd i ddod.

Gwneud hi’n haws i fynychu cyfarfodydd

Os oes angen trefniadau arbennig i’ch helpu chi i fynychu cyfarfodydd pwyllgorau, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl.

Cysylltwch â ni

Cefnogi pwyllgorau