Ewch i’r prif gynnwys

Pwyllgor Llywodraethu

Mae’r Pwyllgor Llywodraethu’n Bwyllgor i Gyngor y Brifysgol.

Mae’n cynghori ac yn gwneud argymhellion i’r Cyngor ar faterion yn ymwneud â llywodraethu’r brifysgol.

Mae’n sicrhau y cedwir at ofynion deddfwriaeth a rheoliadau eraill sy’n berthnasol i’r brifysgol. Mae’n goruchwylio materion cyfreithiol a chyfansoddiadol, gan gynnwys Statudau a Deddfiadau.

Mae’r Pwyllgor Llywodraethu hefyd yn adolygu swyddi gwag ar gyfer apwyntiadau aelodau lleyg ac yn argymell y rhain i’r Cyngor.

Is-bwyllgorau

Mae gan y Pwyllgor Llywodraethu sawl is-bwyllgor:

  • Pwyllgor Safonau Biolegol
  • Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
  • Is-bwyllgor Iechyd, Diogelwch a Lles
  • Pwyllgor Moeseg a Gonestrwydd Ymchwil Agored (cyd-bwyllgor gyda’r Senedd)

Cadeirydd

Judith Fabian

Aelod lleyg/annibynnol o’r Cyngor.