Ewch i’r prif gynnwys

Caethwasiaeth modern

Mae caethwasiaeth fodern yn drosedd ac yn torri hawliau dynol sylfaenol.

Mae’n digwydd ar sawl ffurf, megis caethwasiaeth, caethwasanaeth, gwaith dan orfod a masnachu pobl. Mae’r pethau hyn i gyd yn amddifadu person o’i ryddid er mwyn ei ecsbloetio er budd personol neu fasnachol.

Rydyn ni’n ymrwymedig i wella ein harferion ac i fynd i’r afael â chaethwasiaeth a masnachu pobl. Er mwyn gwneud hyn rydyn ni am ddeall risgiau caethwasiaeth fodern a sicrhau nad oes unrhyw gaethwasiaeth fodern yn ein busnes a’n cadwyni cyflenwi ein hunain.

Gallwch ddysgu mwy am ein cadwyni cyflenwi, polisïau a phrosesau yn y datganiad canlynol:

2020 Modern Slavery Act Statement Welsh version.pdf

2020 Modern Slavery Act Statement Welsh version.pdf

31 Ionawr 2019

Mae’r datganiad hwn yn cael ei wneud yn unol ag adran 54(1) Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015 ac yn ffurfio ein datganiad ar gaethwasiaeth a masnachu pobl ar gyfer y flwyddyn ariannol sy’n dod i ben ar 31/07/2018.

DownloadPDF

TISC Report

Tiscreport.org yw platfform Data Agored mwyaf y Byd. Mae wedi ymrwymo i roi diwedd ar lygredd, cam-drin llafur yn y gadwyn gyflenwi a chaethwasiaeth fodern, gan uno adroddiadau Tryloywder mewn Cadwyni Cyflenwi (TISC) byd-eang. Mae'n fenter data agored sy'n cwrdd â gofynion cydymffurfio adran 54 Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015. Mae Prifysgol Caerdydd yn sefydliad cymeradwy ac o ganlyniad mae ganddi'r hawl i ddefnyddio'r logo i ddangos ein hymrwymiad i gydymffurfio â'r Ddeddf Caethwasiaeth Fodern.

The logo for the TISC Report