Caethwasiaeth modern

Mae caethwasiaeth fodern yn drosedd ac yn torri hawliau dynol sylfaenol.

Mae’n digwydd ar sawl ffurf, megis caethwasiaeth, caethwasanaeth, gwaith dan orfod a masnachu pobl. Mae’r pethau hyn i gyd yn amddifadu person o’i ryddid er mwyn ei ecsbloetio er budd personol neu fasnachol.

Rydyn ni’n ymrwymedig i wella ein harferion ac i fynd i’r afael â chaethwasiaeth a masnachu pobl. Er mwyn gwneud hyn rydyn ni am ddeall risgiau caethwasiaeth fodern a sicrhau nad oes unrhyw gaethwasiaeth fodern yn ein busnes a’n cadwyni cyflenwi ein hunain.

Modern Slavery and Human Trafficking Statement Welsh

Modern Slavery and Human Trafficking Statement Welsh

12 Gorffennaf 2018

Mae’r datganiad hwn yn cael ei wneud yn unol ag adran 54(1) Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015 ac yn ffurfio ein datganiad ar gaethwasiaeth a masnachu pobl ar gyfer y flwyddyn ariannol sy’n dod i ben ar 31/07/2017.

PDF