Ewch i’r prif gynnwys

Cardiff University Pension Fund

CUPF yw'r cynllun pensiwn ar gyfer staff Prifysgol Caerdydd ar raddau 1-4.

Rydych chi'n dod yn aelod yn awtomatig pan fyddwch chi'n dechrau'ch cyflogaeth yn y Brifysgol. Bwrdd y Ymddiriedolwyr sy'n llywodraethu'r cynllun.

Datganiad o Egwyddorion Buddsoddi (SIP)

Mae'r SIP yn manylu ar y polisïau sy'n rheoli sut mae cynllun pensiwn yn buddsoddi.

Mae'r SIP yn nodi'r egwyddorion sy'n llywodraethu sut mae penderfyniadau am fuddsoddiadau yn cael eu gwneud ac fe'u paratowyd yn unol â'r holl ddeddfwriaeth berthnasol a chanllawiau arfer gorau.

Yn cael ei adolygu gan yr Ymddiriedolwyr o leiaf bob tair blynedd neu ar ôl unrhyw newid sylweddol yn y dull buddsoddi.

Cardiff University Pension Fund Statement of Investment Principles

This Statement of Investment Principles sets out the policy of the Trustees on matters governing decisions about the investments of the Cardiff University Pension Fund.

Gall aelodau staff gael gafael ar ragor o wybodaeth am y gronfa bensiwn trwy'r fewnrwyd staff.

Adran Pensiynau