Ewch i’r prif gynnwys

Cardiff University Pension Fund

CUPF yw'r cynllun pensiwn ar gyfer staff Prifysgol Caerdydd ar raddau 1-4.

Rydych chi'n dod yn aelod yn awtomatig pan fyddwch chi'n dechrau'ch cyflogaeth yn y Brifysgol. Bwrdd y Ymddiriedolwyr sy'n llywodraethu'r cynllun.

Datganiad o Egwyddorion Buddsoddi (SIP)

Mae'r SIP yn manylu ar y polisïau sy'n rheoli sut mae cynllun pensiwn yn buddsoddi.

Mae'r SIP yn nodi'r egwyddorion sy'n llywodraethu sut mae penderfyniadau am fuddsoddiadau yn cael eu gwneud ac fe'u paratowyd yn unol â'r holl ddeddfwriaeth berthnasol a chanllawiau arfer gorau.

Yn cael ei adolygu gan yr Ymddiriedolwyr o leiaf bob tair blynedd neu ar ôl unrhyw newid sylweddol yn y dull buddsoddi.

Cardiff University Pension Fund Statement of Investment Principles

This Statement of Investment Principles sets out the policy of the Trustees on matters governing decisions about the investments of the Cardiff University Pension Fund.

Adroddiadau a datganiadau

CUPF annual ESG report - November 2021

This document provides a high-level summary of these policies for each of the investment managers.

Cardiff University Pension Fund Implementation Statement 2021

The Regulations require that the Trustees of the Cardiff University Pension Fund (the “Pension Fund”) outline how they have ensured compliance with the policies, on the exercise of rights and undertaking of engagement activities with investment managers, as set out in the Pension Fund’s Statement of Investment Principles (“SIP”) dated September 2020

Cardiff University Pension Fund Implementation Statement 2020

This document sets out the stewardships policies of the Pension Fund’s investment managers, the Trustees voting and engagement policies, and demonstrates how these policies have been followed over the year to 31 July 2020.

Gall aelodau staff gael gafael ar ragor o wybodaeth am y gronfa bensiwn trwy'r fewnrwyd staff.

Adran Pensiynau