Ewch i’r prif gynnwys

Cofnodion pwyllgorau

I weld holl gofnodion pwyllgorau ar gyfer y flwyddyn bresennol ac ar gyfer y tair blynedd academaidd ddiwethaf. Nodwch bod y cofnodion ar gael yn Saesneg yn unig.

Cofnodion 2022/2023

Cofnodion Pwyllgorau ar gyfer sesiwn academaidd 2022/23.

Cofnodion 2021/2022

Cofnodion Pwyllgor ar gyfer sesiwn academaidd 2021/22.

Cofnodion 2020/2021

Holl gofnodion cyfarfodydd a gynhaliwyd yn ystod blwyddyn academaidd 2020/21.

Cofnodion 2019/2020

Cofnodion cyfarfodydd a gynhaliwyd yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20.