Ewch i’r prif gynnwys

Cofnodion pwyllgorau

I weld holl gofnodion pwyllgorau ar gyfer y flwyddyn bresennol ac ar gyfer y tair blynedd academaidd ddiwethaf. Nodwch bod y cofnodion ar gael yn Saesneg yn unig.

Cofnodion 2020/2021

Holl gofnodion cyfarfodydd a gynhaliwyd yn ystod blwyddyn academaidd 2020/21.

Cofnodion 2019/2020

Cofnodion cyfarfodydd a gynhaliwyd yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20. 

Cofnodion 2018/2019

Committee Minutes for academic year 2018/19.

Cofnodion 2017/2018

Ar gyfer cyfarfodydd a gynhaliwyd yn ystod blwyddyn academaidd 2017/2018.