Ewch i'r prif gynnwys
Dogfen

Cofnodion Pwyllgor Archwilio a Risg 22 Medi 2023

Cofnodion Cyfarfod Arbennig Pwyllgor Archwilio a Risg Prifysgol Caerdydd a gynhaliwyd ddydd Mawrth, 22 Medi 2023 am 16:00 dros Microsoft Teams.

Yn bresennol:  Dr Robert Weaver (Cadeirydd), Pers Aswani, Dónall Curtin, Suzanne Rankin.

Cyfranogwyr:  Rashi Jain, Sian Marshall (cymerwr y cofnodion).

1160            Croeso a materion rhagarweiniol

1160            Croesawyd pawb i'r cyfarfod.

1161            Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cafwyd ymddiheuriadau gan Agnes Xavier-Phillips. Cadarnhawyd bod digon yn y cyfarfod i greu cworwm

1162            Datgan buddiannau

Atgoffodd y Cadeirydd yr aelodau o’u dyletswydd i ddatgelu unrhyw wrthdaro buddiannau posibl. Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

1163            Eitemau gan y Cadeirydd

Penodi Pennaeth Archwilio Mewnol Dros Dro

Nodwyd

1163.1         Bod Laura Hallez wedi derbyn y swydd Pennaeth Archwilio Mewnol Dros Dro gyda dyddiad dechrau o 2 Hydref 2023.

Cyfarfod Arbennig y Cyngor

1163.2         [hepgorwyd]

1163.3         [hepgorwyd]

1163.4         [hepgorwyd]

1163.5         [hepgorwyd]

1163.6         [hepgorwyd]

1164            [hepgorwyd]

1164.1         [hepgorwyd]

1164.2         [hepgorwyd]

1164.3         [hepgorwyd]

1164.4         [hepgorwyd]

1164.5         [hepgorwyd]

1164.6         [hepgorwyd]

1164.7         [hepgorwyd]

1164.8         [hepgorwyd]

1164.9         [hepgorwyd]

1164.10       [hepgorwyd]

1164.11       [hepgorwyd]

1164.12       [hepgorwyd]

1165            Unrhyw fater arall

Nodwyd

Ni thrafodwyd unrhyw fater arall.

Tabl rheoli'r ddogfen

Teitl y ddogfen:Cofnodion Pwyllgor Archwilio a Risg 22 Medi 2023
Dyddiad dod i rym:11 Hydref 2023