Ewch i’r prif gynnwys

Pwyllgor Ariannol ac Adnoddau

Mae’r Pwyllgor Ariannol ac Adnoddau yn Bwyllgor i Gyngor y Brifysgol.

Mae’n gyfrifol am nodau strategol y brifysgol ac am fonitro dangosyddion perfformiad allweddol.

Mae’n goruchwylio:

  • rheolaeth ariannol
  • dyrannu adnoddau
  • rheoli seilwaith
  • rheoli adnoddau dynol.

Mae’n adolygu’r gyllideb, datganiadau ariannol a chynigion ar gyfer cynlluniau adeiladau a chynnal a chadw mawr.

Is-bwyllgorau

  • Is-Bwyllgor Ystadau a Seilwaith
  • Is-bwyllgor Buddsoddiadau a Bancio

Cadeirydd

Alastair Gibbons

Aelod lleyg/annibynnol o'r Cyngor.

Cofnodion

Cofnodion pwyllgorau

I weld holl funudau pwyllgorau ar gyfer y flwyddyn bresennol ac ar gyfer y tair blynedd academaidd gynt.