Ewch i’r prif gynnwys

Calendr pwyllgorau

Dyddiadau cyfarfodydd pwyllgor y Brifysgol ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23.

Mae’r manylion ynghylch cyfarfodydd pwyllgorau’r Brifysgol, is-bwyllgorau sefydlog, paneli a byrddau ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23 yng nghalendr y pwyllgorau ar gyfer 2022/23.

Y Pwyllgor Dyrchafiadau Academaidd

 • Dydd Iau 6 Ebrill 2023 9:00
 • Dydd Llun 17 Ebrill 2023 14:00
 • Dydd Mawrth 2 Mai 2023 9:00
 • Dydd Iau 29 Mehefin 2023 14:00
 • Dydd Iau 6 Gorfennaf 2023 9:00

Y Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd

 • Dydd Mercher 9 Tachwedd 2022 9:30
 • Dydd Mawrth 14 Chwefror 2023 9:30
 • Dydd Iau 25 Mai 2023 14:00
 • Dydd Llun 3 Gorffennaf 2023 9:30

Y Pwyllgor Archwilio a Risgiau

 • Dydd Llun 10 Hydref 2022 13:00
 • Dydd Iau 17 Tachwedd 2022 10:00
 • Dydd Mawrth 14 Mawrth 2023 9:30
 • Dydd Iau 15 Mehefin 2023 10:00

Y Cyngor

 • Dydd Iau 24 Tachwedd 2022 13:00
 • Dydd Iau 16 Chwefror 2023 10:00
 • Dydd Iau 27 Ebrill 2023 10:00
 • Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023 13:00

Pwyllgor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr

 • Dydd Iau 3 Tachwedd 2022 14:00
 • Dydd Iau 26 Ionawr 2023 9:30
 • Dydd Mercher 29 Mawrth 2023 14:00
 • Dydd Iau 18 Mai 2023 9:30

Is-bwyllgor Cynaliadwyedd Amgylcheddol

 • Dydd Mercher 12 Hydref 2022 11:30
 • Dydd Iau 12 Ionawr 2023 10:00
 • Dydd Iau 2 Mawrth 2023 14:00
 • Dydd Llun 5 Mehefin 2023 14:00

Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

 • Dydd Mercher 7 Medi 2022 14:00
 • Dydd Mercher 14 Rhagfyr 2022 14:00
 • Dydd Mercher 3 Mai 2023 14:00

Pwyllgor Polisïau ac Adnoddau

 • Dydd Llun 14 Tachwedd 2022 13:00
 • Dydd Mercher 1 Chwefror 2023 10:00
 • Dydd Llun 20 Mawrth 2023 13:00
 • Dydd Iau 22 Mehefin 2023 10:00

Pwllgor Llywodraethu

 • Dydd Gwener 30 Medi 2022 10:00
 • Dydd Iau 10 Tachwedd 2022 10:30
 • Dydd Mawrth 28 Chwefror 2023 10:00
 • Dydd Iau 25 Mai 2023 10:00

Pwllgor Iechyd, Diogelwch a Lles

 • Dydd Iau 20 Hydref 2022 10:00
 • Dydd Mercher 29 Mawrth 2023 10:30

Is-Bwyllgor Buddsoddiadau a Bancio

 • Dydd Iau 29 Medi 2022 13:00
 • Dydd Llun 5 Rhagfyr 2022 10:00
 • Dydd Llun 6 Chwefror 2023 10:00
 • Dydd Llun 22 Mai 2023 13:00

Y Pwyllgor Gonestrwydd a Moeseg Ymchwil Agored

 • Dydd Iau 20 Hydref 2022 10:00
 • Dydd Mawrth 7 Chwefror 2023 10:00
 • Dydd Mawrth 2 Mai 2023 10:00

Y Senedd

 • Dydd Mercher 30 Tachwedd 2022 14:15
 • Dydd Mercher 1 Mawrth 2023 14:15
 • Dydd Mercher 7 Mehefin 2023 14:15