Ewch i’r prif gynnwys

Calendr y pwyllgorau

Dyddiadau cyfarfodydd pwyllgorau’r brifysgol ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24.

Mae’r manylion ynghylch cyfarfodydd pwyllgorau, is-bwyllgorau sefydlog, paneli a byrddau’r brifysgol ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24 yng nghalendr y pwyllgorau ar gyfer 2023/24.

Y Pwyllgor Dyrchafiadau Academaidd

 • Dydd Llun 18 Medi 2023 13:00
 • Dydd Mercher 25 Hydref 2023 13:00
 • Ddydd Llun 15 Ebrill 2024 14:00
 • Dydd Ian 24 Ebrill 2024 13:00
 • Dydd Mercher 8 Mai 2024 13:00
 • Dydd Mercher 26 Mehefin 2024 13:00
 • Dydd Iau 11 Gorfennaf 2024 14:00
 • Dydd Iau 25 Gorfennaf 2024 13:00

Y Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd

 • Dydd Llun 16 Hydref 2023 09:30
 • Dydd Iau 8 Chwefror 2024 09:30
 • Dydd Iau 23 Mai 2024 09:30
 • Dydd Llun 8 Gorffennaf 2024 09:30

Y Pwyllgor Archwilio a Risg

 • Dydd Llun 9 Hydref 2023 09:00
 • Dydd Iau 21 Mawrth 2024 10:00
 • Dydd Iau 20 Mehefin 2024 10:00

Y Cyngor

 • Dydd Mawrth 22 Tachwedd 2023 10:00
 • Dydd Mawrth 6 Chwefror 2024 10:30
 • Dydd Mercher 1 Mai 2024 10:00
 • Dydd Mercher 10 Gorffennaf 2024 Drwy'r dydd

Y Pwyllgor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr

 • Dydd Mawrth 3 Hydref 2023 09:30
 • Dydd Iau 26 Ionawr 2024 09:30
 • Dydd Iau 21 Mawrth 2024 09:30
 • Dydd Iau 16 Mai 2024 09:30

Yr Is-bwyllgor Cynaliadwyedd Amgylcheddol

 • Dydd Llun 25 Medi 2023 10:00
 • Dydd Iau 11 Ionawr 2024 09:30
 • Dydd Iau 21 Mawrth 2024 09:30
 • Dydd Llun 3 Mehefin 2024 10:00

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

 • Dydd Mercher 11 Hydref 2023 10:00
 • Dydd Mercher 24 Ionawr 2024 10:30
 • Dydd Llun 22 Ebrill 2024 11:30

Y Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau

 • Dydd Mawrth 17 Hydref 2023 10:00
 • Dydd Mercher 24 Ionawr 2024 13:30
 • Dydd Mercher 17 Ebrill 2024 10:00
 • Dydd Llun 20 Mai 2024 14:00
 • Dydd Mawrth 25 Mehefin 2024 10:00

Y Pwyllgor Llywodraethu

 • Dydd Mawrth 7 Tachwedd 2023 09:30
 • Dydd Mercher 28 Chwefror 2024 10:00
 • Dydd Mercher 5 Mehefin 2024 10:00

Yr Is-bwyllgor Iechyd, Diogelwch a Lles

 • Dydd Mawrth 10 Hydref 2023 10:00
 • Dydd Iau 14 Mawrth 2024 10:00

Yr Is-Bwyllgor Buddsoddiadau a Bancio

 • Dydd Llun 2 Hydref 2023 13:00
 • Dydd Mawrth 5 Rhagfyr 2023 10:00
 • Dydd Gwener 9 Chwefror 2024 10:00
 • Dydd Mercher 15 Mai 2024 10:00

Y Pwyllgor Archwilio a Risg a'r Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau ar y cyd

 • Dydd Mawrth 14 Tachwedd 2023 10:00

Y Pwyllgor Uniondeb a Moeseg Ymchwil Agored

 • Dydd Mawrth 17 Hydref 2023 09:30
 • Dydd Iau 8 Chwefror 2024 10:00
 • Dydd Mawrth 14 Mai 2024 09:30

Y Senedd

 • Dydd Mercher 8 Tachwedd 2023 14:15
 • Dydd Mercher 6 Mawrth 2024 14:15
 • Dydd Mercher 12 Mehefin 2024 14:15