Ewch i’r prif gynnwys

Calendr pwyllgorau

Amserlen gyfarfodydd pwyllgorau’r Brifysgol ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22.

Mae’r manylion ynghylch cyfarfodydd pwyllgorau’r Brifysgol, is-bwyllgorau sefydlog, paneli a byrddau ar gyfer blwyddyn academaidd 2021-22 yn ein calendr pwyllgorau ar gyfer 2021/22.

Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd

 • 09:30 12 Hydref 2021 (Dydd Mawrth)
 • 09:30 08 Chwefror 2022 (Dydd Mawrth)
 • 09:30 17 Mai 2022 (Dydd Mawrth)
 • 09:30 07 Gorffennaf 2022 (Dydd Iau)

Pwyllgor Archwilio a Risg

 • 09:00 5 Hydref 2021 (Dydd Marwth)
 • 13:00 15 Tachwedd 2021 (Dydd Lun)
 • 09:30 16 Mawrth 2022 (Dydd Mercher)
 • 13:00 6 Mehefin 2022 (Dydd Lun)

Y Cyngor

 • 14:00 24 Tachwedd 2021 (Dydd Mercher)
 • 10:00 10 Chwefror 2022 (Dydd Iau)
 • 10:00 28 Ebrill 2022 (Dydd Iau)
 • 14:00 07 Gorffennaf 2022 (Dydd Iau)

Pwyllgor Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr

 • 03:30 18 Tachwedd 2021 (Dydd Iau)
 • 09:30 26 Ionawr 2022 (Dydd Mercher)
 • 14:00 30 Mawrth 2022 (Dydd Mercher)
 • 09:30 23 Mai 2022 (Dydd Lun)

Is-bwyllgor Cynaliadwyedd Amgylcheddol

 • 12:30 29 Tachwedd 2021 (Dydd Llun)
 • 14:00 21 Chwefror 2022 (Dydd Llun)
 • 14:00 30 Mai 2022 (Dydd Llun)

Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

 • 14:00 20 Medi 2021 (Dydd Llun)
 • 14:00 15 Rhagfyr 2021 (Dydd Mercher)
 • 14:00 4 Mai 2022 (Dydd Mercher)

Pwyllgor Arian ac Adnoddau

 • 13:00 8 Tachwedd 2021 (Dydd Lun)
 • 10:00 27 Ionawr 2022 (Dydd Iau)
 • 09:30 24 Mawrth 2022 (Dydd Iau)
 • 10:00 23 Mehefin 2022 (Dydd Iau)

Pwyllgor Llywodraethu

 • 10:00 22 Hydref 2021 (Dydd Gwener)
 • 10:00 20 Ionawr 2022 (Dydd Iau)
 • 10:00 31 Mawrth 2022 (Dydd Iau)
 • 10:00 26 Mai 2022 (Dydd Iau)

Is-bwyllgor Iechyd, Diogelwch a Lles

 • 10:00 5 Hydref 2021 (Dydd Mawrth)
 • 10:00 16 Mawrth 2022 (Dydd Mercher)

Is-Bwyllgor Buddsoddiadau a Bancio

 • 13:00 30 Medi 2021 (Dydd Iau)
 • 13:00 29 Tachwedd 2021 (Dydd Lun)
 • 13:00 7 Chwefror 2022 (Dydd Lun)
 • 13:00 9 Mai 2022 (Dydd Lun)

Pwyllgor Gonestrwydd a Moeseg Ymchwil Agored

 • 09:30 28 Medi 2021 (Dydd Mawrth)
 • 09:30 24 Ionawr 2022 (Dydd Lun)
 • 09:30 19 Mai 2022 (Dydd Iau)

Y Senedd

 • 14:15 10 Tachwedd 2021 (Dydd Mercher)
 • 14:15 9 Mawrth 2022 (Dydd Mercher)
 • 14:15 15 Mehefin 2022 (Dydd Mercher)