Ewch i’r prif gynnwys

Calendr pwyllgorau

Amserlen gyfarfodydd pwyllgorau’r Brifysgol ar gyfer blwyddyn academaidd 2020-21.

Mae’r manylion ynghylch cyfarfodydd pwyllgorau’r Brifysgol, is-bwyllgorau sefydlog, paneli a byrddau ar gyfer blwyddyn academaidd 2020-21 yn ein calendr pwyllgorau ar gyfer 2020-21.

Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd

 • 09:30 14 Hydref 2020 (Dydd Mercher)
 • 09:30 19 Ionawr 2021 (Dydd Mawrth)
 • 09:30 18 Mai 2021 (Dydd Mawrth)
 • 09:30 20 Gorffennaf 2021 (Dydd Mawrth)

Pwyllgor Archwilio a Risg

 • 10:00 8 Hydref 2020 (Dydd Iau)
 • 15:45 28 Hydref 2020 (Dydd Mercher)
 • 12:00 16 Tachwedd 2020 (Dydd Llun)
 • 10:00 25 Chwefror 2021 (Dydd Iau)
 • 14:00 29 Mehefin 2021 (Dydd Iau)

Y Cyngor

 • 14:00 7 Medi 2020 (Dydd Llun)
 • 09:30 6 Hydref 2020 (Dydd Mawrth)
 • 14:00 23 Tachwedd 2020 (Dydd Llun)
 • 10:00 8 Chwefror 2021 (Dydd Llun)
 • 14:00 19 Ebrill 2021 (Dydd Llun)
 • 14:00 7 Gorffennaf 2021 (Dydd Mercher)

Y Llys

 • 15:00 27 Ionawr 2021 (Dydd Mercher)

Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

 • 10:00 11 Awst 2020 (Dydd Mawrth)
 • 10:00 7 Hydref 2020 (Dydd Mercher)
 • 13:30 14 Ionawr 2021 (Dydd Iau)
 • 14:00 12 Mai 2021 (Dydd Mercher)

Is-Bwyllgor Ystadau a Seilwaith

 • 10:00 23 Hydref 2020 (Dydd Gwener)
 • 14:00 26 Mai 2021 (Dydd Mercher)

Pwyllgor Arian ac Adnoddau

 • 10:00 10 Tachwedd 2020 (Dydd Mawrth)
 • 09:00 15 Rhagfyr 2020 (Dydd Mawrth)
 • 10:00 18 Ionawr 2021 (Dydd Llun)
 • 10:00 25 Mawrth 2021 (Dydd Iau)
 • 10:00 17 Mehefin 2021 (Dydd Iau)

Pwyllgor Llywodraethu

 • 10:00 30 Medi 2020 (Dydd Mercher)
 • 11:00 9 Tachwedd 2020 (Dydd Llun)
 • 11:00 22 Ionawr 2021 (Dydd Gwener)
 • 10:00 15 Mawrth 2021 (Dydd Llun)
 • 12:00 16 Mehefin 2021 (Dydd Mercher)

Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd

 • 10:00 21 Hydref 2020 (Dydd Mercher)
 • 10:00 9 Mawrth 2021 (Dydd Mawrth)

Pwyllgor Cymrodoriaethau a Graddau Er Anrhydedd

 • 10:00 13 Hydref 2020 (Dydd Mawrth)

Is-Bwyllgor Buddsoddiadau a Bancio

 • 11:00 22 Medi 2020 (Dydd Mawrth)
 • 10:00 19 Tachwedd 2020 (Dydd Iau)
 • 11:00 3 Chwefror 2021 (Dydd Mercher)
 • 11:00 04 Mai 2021 (Dydd Mawrth)

Pwyllgor Gonestrwydd a Moeseg Ymchwil Agored

 • 10:00 3 Tachwedd 2020 (Dydd Mawrth)
 • 10:00 9 Chwefror 2021 (Dydd Mawrth)
 • 10:00 20 Mai 2021 (Dydd Mawrth)

Y Senedd

 • 14:15 11 Tachwedd 2020 (Dydd Mercher)
 • 14:15 24 Chwefror 2021 (Dydd Mercher)
 • 14:15 23 Mehefin 2021 (Dydd Mercher