Ewch i’r prif gynnwys

Cyflogau staff uwch a threuliau

Mae gwybodaeth ynghylch treuliau staff uwch a chyflog yr Is-Ganghellor ar gael i'r cyhoedd bob amser.

Yr Athro Colin Riordan

Cyflog yr Is-Ganghellor

Mae amrywiaeth helaeth o gyfrifoldebau ar yr Is-Ganghellor i arwain a rheoli un o brifysgolion mwyaf y DU.

The University Executive Board gathered outside the main building.

Treuliau uwch staff

Manylion treuliau uwch aelodau staff y Brifysgol