Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth i aelodau pwyllgor

Rhagor o wybodaeth am sut i drefnu anghenion hygyrchedd neu gyfieithu a fydd yn eich helpu chi i fynychu cyfarfodydd pwyllgorau.

Rydym yn gwneud ein gorau i wneud yn siŵr bod cyfarfodydd pwyllgorau'r Brifysgol yn hygyrch i bawb sy’n eu mynychu.

Rydym yn archebu ein hystafelloedd drwy system y Brifysgol felly os oes angen unrhyw wybodaeth benodol arnoch chi sydd ynglŷn â hygyrchedd ystafelloedd cyfarfod Prifysgol Caerdydd, darllenwch wybodaeth hygyrchedd y Brifysgol.

Rydym hefyd yn darparu cyfieithu Cymraeg a chyfleusterau dehongli i aelodau di-Gymraeg mewn cyfarfodydd a gynhelir drwy gyfrwng y Gymraeg. Rhowch gymaint o rybudd ag sy’n bosibl i ni os ydych chi angen y gwasanaethau hyn.

Cysylltwch â ni

I drafod unrhyw anghenion a fydd yn eich helpu i fynychu cyfarfodydd pwyllgor, cysylltwch â:

Cefnogi pwyllgorau