Ewch i’r prif gynnwys

Cofnodion 2021/2022

Dewch o hyd i gofnodion cyfarfodydd y Cyngor, y Pwyllgor Archwilio a Risgiau a'r Senedd a gynhaliwyd yn ystod blwyddyn academaidd 2021/22.

Nodwch na fydd y cofnodion i’w gweld ar y dudalen hon hyd nes bydd y pwyllgor perthnasol wedi’u cymeradwyo.

Ni fydd cofnodion cyfarfodydd a gynhelir ar ddiwedd y sesiwn academaidd i’w gweld ar y dudalen hon nes bydd cyfarfod cyntaf y sesiwn newydd wedi’i gynnal.

Y Cyngor

Pwyllgor Archwilio a Risg

Y Senedd

Contact us

Cefnogi pwyllgorau