Ewch i’r prif gynnwys

Llwybr at radd mewn hanes, archaeoleg neu grefydd

Three Cardiff University graduates who took the Exploring the Past pathway programme.

Mae ein llwybr ‘Archwilio’r Gorffennol’ at radd mewn hanes, archaeoleg neu grefydd wedi cael ei lunio ar gyfer oedolion sy’n dychwelyd i addysg sydd am symud tuag at astudio ar lefel gradd.

Llwybr Archwilio’r Gorffennol

Addysgir modiwlau gyda’r nos ac ar benwythnosau, ac maent wedi cael eu llunio’n benodol i ddiwallu anghenion dysgwyr sy’n oedolion prysur.

Sut mae'n gweithio

Mae’r llwybr Archwilio’r Gorffennol yn cynnwys 60 o gredydau ac mae’n gyfwerth â 50% o flwyddyn gyntaf gradd. Y nod yw rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i astudio ar gyfer gradd yn yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd a bydd yn gwarantu cyfweliad i chi.

Cam un

Byddwch yn astudio o leiaf un modiwl craidd sy’n werth 10 o gredydau.

Cam dau

Byddwch naill ai yn astudio pum modiwl opsiynol gwerth 10 o gredydau o’r rhaglen llwybr, neu bedwar modiwl opsiynol gwerth 10 o gredydau o’r rhaglen y llwybr ac un cwrs gwerth 10 credyd priodol o’r rhaglen (ar ôl ymgynghori gyda'r Darlithydd Cydlynyol).

Os cewch eich derbyn ar gwrs gradd ym Mhrifysgol Caerdydd, efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer trosglwyddo credydau neu’r hyn a elwir yn Saesneg yn ‘advanced standing’. Mae hyn yn golygu y bydd y 60 o gredydau a enillir o’r rhaglen llwybr hon yn cyfrannu’n uniongyrchol at flwyddyn gyntaf eich gradd.

Modiwlau'r llwybr

Modiwlau craidd

Modiwlau opsiynol

Mae’r rhain fel arfer yn newid bob blwyddyn academaidd. Mae modiwlau opsiynol 2023/24 yn cynnwys:

O dan amgylchiadau arferol, gallwch ddisgwyl cwblhau'r llwybr o fewn un flwyddyn, ond gallwch gymryd rhagor o amser os oes angen.

Cost

Mae ein llwybr Archwilio’r Gorffennol at radd yn cynnig llwybr fforddiadwy at Addysg Uwch. Dim ond cofrestru a thalu am un modiwl ar y tro y bydd angen i chi ei wneud a bydd gennych yr opsiwn i rannu’r gost yn ddau randaliad.

Mae cymorth ariannol ar gael drwy amrywiaeth o gynlluniau gwahanol. Ar ôl i chi ddechrau astudio ar y llwybr, gallwch hefyd gyrchu cyngor arbenigol ar y ffordd orau i ariannu eich astudiaethau, os byddwch yn symud ymlaen i gwrs gradd.

Myfyriwr Llwybr Archwilio'r Gorffennol a'i brofiad o gloddfa leol

Myfyriwr Llwybr Archwilio'r Gorffennol a'i Brofiad o Gloddfa Leo

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech wybod mwy am y llwybr Archwilio’r Gorffennol cysylltwch â:

Dr Paul Webster

Coordinating Lecturer