Ewch i’r prif gynnwys

Llwybr at radd yn y Gwyddorau Cymdeithasol

Male and female students paying attention to a speaker

Mae'r llwybr at radd yn y gwyddorau cymdeithasol yn berffaith i ddysgwyr sy’n oedolion sy’n edrych am ffordd i mewn i addysg uwch, yn enwedig y rheini nad ydynt wedi astudio ers sawl blwyddyn.

Byddwch yn cael eich addysgu gan arbenigwyr pwnc. Mae digon o gymorth astudio ar hyd y ffordd ac rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr nad ydynt efallai wedi cael addysg ffurfiol ers sawl blwyddyn.

Sut mae'n gweithio

Mae’r llwybr yn cynnwys 60 o gredydau ac mae’n gyfwerth â 50% o flwyddyn gyntaf eich gradd. Byddwch yn astudio tri modiwl gwerth 20 o gredydau:

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y modiwlau (cyrsiau) hyn, gan sicrhau eich bod yn cofrestru ar gyfer y modiwl cyflwyniad i’r gwyddorau cymdeithasol cyn y dyddiad dechrau.

Hyd

O dan amgylchiadau arferol, gallwch ddisgwyl i gwblhau'r llwybr o fewn blwyddyn, ond gallwch gymryd mwy o amser os oes angen.

Cost

Gwybodaeth am gyllid ac arian.

Cyswllt

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y llwybr, cysylltwch â:

Llwybrau at radd