Ewch i’r prif gynnwys

Llwybr i'r Gyfraith

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Pathway to a degree in Law
Pathway to a degree in Law

Mae ein Llwybr rhan-amser i'r Gyfraith wedi'i gynllunio ar gyfer oedolion sydd am ddychwelyd i addysg.

Addysgir y modiwlau gyda’r nos ac ar y penwythnos. Byddwch chi’n astudio mewn cyd-destunau sy’n hamddenol ac yn gefnogol.

Wrth astudio ar y Llwybr, byddwch yn gallu gwneud cais i astudio'r Gyfraith (M100).

Sut mae’n gweithio

Mae'r llwybr yn cynnwys 60 o gredydau.

You can choose from the following modules to make up those 60 credits.

Modiwlau’r llwybr

Hyd

O dan amgylchiadau arferol, gallwch chi ddisgwyl cwblhau'r llwybr cyn pen blwyddyn, ond gallwch chi gymryd rhagor o amser os bydd angen.

Y gost

Rhagor am gyllid ac arian.

Cysylltu

Os oes gennych chi ymholiadau neu os hoffech chi wybod rhagor am y llwybr hwn, ebostiwch pathways@caerdydd.ac.uk

Bydd aelod o dîm y Llwybrau yn ymateb i'ch ebost cyn gynted â phosibl.

Llwybrau at radd