Ewch i’r prif gynnwys

Llwybr at radd mewn iaith a llenyddiaeth Saesneg ac athroniaeth

Mature student working

Mae astudio ein llwybr ‘Naratifau Mewnol’ yn eich galluogi i symud ymlaen i radd israddedig gydag Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth y Brifysgol.

Llwybr Naratifau Mewnol

Addysgir modiwlau gyda'r nos ac (ar gyfer rhan o dymor yr haf) ar benwythnosau, ac nid oes angen unrhyw gymwysterau blaenorol arnoch i wneud cais.

Bydd y llwybr Naratifau Mewnol yn cyflwyno pynciau hynod ddiddorol, ac yn sicrhau'r dysgu a'r cymorth y bydd eu hangen arnoch i'ch helpu i ddatblygu eich sgiliau a gwneud y gorau o'ch galluoedd. Byddwch yn dysgu am y straeon a ddefnyddiwn i wneud synnwyr o fywyd, y codau a'r patrymau sy'n ein cysylltu â'n gilydd, a'r cwestiynau mawr sydd wedi poeni ein meddylwyr mwyaf ers miloedd o flynyddoedd.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr nad ydynt efallai wedi cael addysg ffurfiol ers sawl blwyddyn.

Sut mae'n gweithio

Mae’r llwybr Naratifau Mewnol yn cynnwys 60 o gredydau ac mae’n gyfwerth â 50% o flwyddyn gyntaf gradd. Y nod yw rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch, a bydd yn gwarantu cyfweliad i chi astudio gradd gyda’r Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth .

Cam un

Byddwch yn astudio un modiwl craidd sy’n werth 10 o gredydau.

Cam dau

Byddwch naill ai yn astudio pum modiwl opsiynol gwerth 10 o gredydau o’r rhaglen llwybr (gall hyn hefyd gynnwys modiwlau craidd eraill), neu bedwar modiwl opsiynol gwerth 10 o gredydau o’r rhaglen llwybr ac un cwrs gwerth 10 o gredydau priodol.

Os cewch eich derbyn ar gwrs gradd ym Mhrifysgol Caerdydd, efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer trosglwyddo credydau neu’r hyn a elwir yn Saesneg yn ‘advanced standing’. Mae hyn yn golygu y bydd y 60 o gredydau a enillir o’r rhaglen llwybr Naratifau Mewnol yn cyfrannu’n uniongyrchol at flwyddyn gyntaf eich gradd.

Modiwlau’r llwybr

Modiwlau craidd

Modiwlau opsiynol

Mae’r rhain fel arfer yn newid bob blwyddyn academaidd. Mae modiwlau opsiynol 2018/19 yn cynnwys:

Hyd

Mewn amgylchiadau arferol, mae myfyrwyr yn gorffen y llwybr Naratifau Mewnol o fewn blwyddyn. Gallwch hefyd gymryd hyd at dair blynedd i gwblhau'r llwybr os bydd angen.

Cost

Gwybodaeth am gyllid ac arian.

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech wybod mwy am y llwybr Naratifau Mewnol cysylltwch â:

Dr Michelle Deininger

Dr Michelle Deininger

Co-ordinating Lecturer in Humanities

Email
deiningermj@caerdydd.ac.uk
Telephone
029 2087 0000