Ewch i’r prif gynnwys

Llwybr at radd mewn rheoli busnes neu gyfrifeg

Professionals working on a course

Mae ein llwybr yn ffordd boblogaidd i astudio yn Ysgol Busnes Caerdydd sy'n cael ei chydnabod yn eang fel un o’r ysgolion busnes a rheoli mwyaf blaenllaw yn y DU.

Addysgir modiwlau gyda’r nos ac ar benwythnosau. Mae’n rhaid bod gennych radd B mewn TGAU Mathemateg er mwyn i Ysgol Busnes Caerdydd ystyried eich cais am radd.

Sut mae'n gweithio

Rydym yn cynnig dau lwybr a fydd yn caniatáu i chi astudio tuag at radd mewn:

  • Rheoli Busnes (BSc)
  • Cyfrifeg (BSc).

Mae’n rhaid bod gennych TGAU gradd B mewn mathemateg (neu gymhwyster cyfatebol) er mwyn i Ysgol Busnes Caerdydd ystyried eich cais.

Llwybr at fodiwlau Rheoli Busnes

Hyd

O dan amgylchiadau arferol, gallwch ddisgwyl i gwblhau'r llwybr o fewn blwyddyn, ond gallwch gymryd mwy o amser os oes angen.

Cost

Gwybodaeth am gyllid ac arian.

Cyswllt

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y llwybr, cysylltwch â:

Llwybrau at radd