Ewch i’r prif gynnwys

Llwybr at radd mewn Rheoli Busnes, Marchnata a Chyfrifeg

Professionals working on a course

Mae ein llwybr yn ffordd boblogaidd i astudio yn Ysgol Busnes Caerdydd sy’n cael ei chydnabod yn eang fel un o’r ysgolion busnes a rheoli mwyaf blaenllaw yn y DU.

Addysgir modiwlau gyda’r nos ac ar benwythnosau. Mae’n rhaid bod gennych radd B/6 mewn TGAU Mathemateg er mwyn i Ysgol Busnes Caerdydd ystyried eich cais am radd.

Rydym yn cynnig dau lwybr a fydd yn caniatáu i chi astudio tuag at radd mewn:

  • Rheoli Busnes
  • Marchnata
  • Cyfrifeg

Sut mae’n gweithio

Mae’r llwybr yn cynnwys 60 o gredydau. Gallwch ddewis o’r modiwlau canlynol i gyflawni’r 60 credyd.

Llwybr at fodiwlau Rheoli Busnes, Marchnata a Chyfrifeg

Modiwl craidd

Optional modules

Hyd

O dan amgylchiadau arferol, gallwch ddisgwyl i gwblhau’r llwybr o fewn blwyddyn, ond gallwch gymryd mwy o amser os oes angen.

Cost

Mae gwybodaeth am arian a chyllid ESRC ar gael yma.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech wybod mwy am y llwybr hwn cysylltwch â’r canlynol:

Llwybrau at radd