Ewch i’r prif gynnwys

Llwybr at radd mewn gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol

Students discussing work in a lesson

Mae ein llwybr at gysylltiadau rhyngwladol a gwleidyddiaeth yn llwybr poblogaidd at astudio gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae astudio’r llwybr yn cynnig cyfle i chi feithrin gwybodaeth a sgiliau proffesiynol mewn amgylchedd ysgogol, wedi’u haddysgu gan diwtoriaid gwybodus. Addysgir modiwlau gyda’r nos ac amser cinio, ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl efallai nad ydynt wedi cael addysg ffurfiol ers peth amser.

Sut mae'n gweithio

Mae’r llwybr yn cynnwys 60 o gredydau ac mae’n gyfwerth â 50% o flwyddyn gyntaf gradd. Y nod yw rhoi’r sgiliau a gwybodaeth i fyfyrwyr sydd eu hangen arnynt i astudio gradd mewn cysylltiadau rhyngwladol a gwleidyddiaeth gyda’r Brifysgol, a bydd yn gwarantu cyfweliad i chi.

Cam un

Byddwch yn astudio’r ddau fodiwl craidd sy’n werth 20 o gredydau.

Cam dau

Byddwch naill ai yn astudio dau fodiwl opsiynol gwerth 10 o gredydau, gan gynnwys hyd at 20 o gredydau’r gyfraith, neu un modiwl opsiynol gwerth 10 o gredydau yn ogystal â modiwl opsiynol gwerth 10 o gredydau priodol.

Modiwlau’r llwybr

Modiwlau craidd

Modiwlau opsiynol

Mae’r rhain fel arfer yn newid bob blwyddyn academaidd. Mae modiwlau opsiynol 2020/21 yn cynnwys:

Hyd

Mewn amgylchiadau arferol, mae myfyrwyr yn gorffen y llwybr o fewn blwyddyn ond gallwch mwy o amser os oes angen.

Cost

Gwybdoaeth am gyllid ac arian.

Cyswllt

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech wybod mwy am y llwybr hwn cysylltwch â:

Jan Stephens

Jan Stephens

Email
stephensj4@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6248