Ewch i’r prif gynnwys

Llwybr at radd mewn gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol

Students discussing work in a lesson

Mae ein llwybr at radd mewn Cysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth yn llwybr poblogaidd at astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae astudio’r llwybr yn cynnig cyfle i chi feithrin gwybodaeth a sgiliau proffesiynol mewn amgylchedd ysgogol, wedi’u haddysgu gan diwtoriaid gwybodus. Addysgir modiwlau gyda’r nos, ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl efallai nad ydynt wedi cael addysg ffurfiol ers peth amser.

Sut mae'n gweithio

Mae’r llwybr yn cynnwys 60 credyd ac mae’n gyfwerth â 50% o flwyddyn gyntaf gradd. Y nod yw rhoi’r sgiliau a gwybodaeth i fyfyrwyr sydd eu hangen arnynt i astudio gradd mewn cysylltiadau rhyngwladol a gwleidyddiaeth gyda’r Brifysgol.

Modiwlau’r llwybr

Hyd

Mewn amgylchiadau arferol, mae myfyrwyr yn gorffen y llwybr o fewn blwyddyn ond gallwch mwy o amser os oes angen.

Cost

Mae gwybodaeth am gyllido ac ariannu ar gael ar ein tudalen Ariannu a thalu am eich dysgu.

Cyswllt

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech wybod mwy am y llwybr hwn cysylltwch â:

Llwybrau at radd