Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Cyrsiau

Astudio drwy ein dull arloesol ym maes y Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth.

Ymchwil

Rydym yn arbenigo mewn ymdrin ag iaith, testun, diwylliannau a hunaniaethau mewn ffordd arbennig a chyflenwol.

Dysgwch fwy am gyfleoedd astudio ôl-raddedig
Adeilad John Percival

Amdanom ni

Rydym yn ysgol aml-ddisgyblaeth sy’n gwerthfawrogi trylwyredd critigol, meddwl yn greadigol, a chwilfrydedd deallusol.

Creative writing workshop

Ymgysylltu a Chenhadaeth Ddinesig

Rydym yn harneisio grym ein disgyblaethau i danio syniadau a helpu i lunio ein cymunedau yn lleol ac yn fyd-eang.

Illustration by Eleanor Vere Boyle

Effaith ymchwil yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Rydym yn cymhwyso ein hymchwil i heriau pwysig sy’n gwneud gwahaniaeth mewn meysydd amrywiol y tu hwnt i’r Ysgol.


Newyddion

Sut gallwn ddefnyddio gwerthoedd i gynyddu gostyngeiddrwydd ymhlith pleidwyr gwleidyddol?

19 Hydref 2023

Mae prosiect ymchwil rhyngddisgyblaethol newydd yn archwilio rôl y gwerthoedd personol sydd ynghlwm wrth ostyngeiddrwydd deallusol yn sgil dadlau gwleidyddol ar-lein.