Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Ieithoedd Modern

Mae gan Brifysgol Caerdydd un o’r Ysgolion ieithoedd modern mwyaf a mwyaf dynamig yn y Deyrnas Unedig.

Israddedig

Rydyn ni’n cynnig ystod sylweddol o gyrsiau gradd ar gyfer y rheini sydd â diddordeb byw mewn iaith a diwylliannau.

Ymchwil yn yr Ysgol Ieithoedd Modern

Mae ein cymuned ymchwil o academyddion ac ysgolheigion yn ymrwymedig i gynhyrchu ymchwil o safon ryngwladol.

International students

Find out how we support for our international students.

Astudio dramor

Trochwch eich hun mewn iaith a diwylliant arall drwy brofiad unigryw treulio blwyddyn dramor.


Right quote

"Rwy'n argymell Caerdydd yn gryf, nid yn unig oherwydd enw da'r ysgol, ond hefyd y cyfleoedd di-ri y mae'n eu darparu i gymryd rhan mewn cyfnewidiadau diwylliannol."

Guojiao Lis, MA Astudiaethau Cyfieithu

Newyddion

Mae dwy fenyw yn sefyll o flaen poster mawr ac yn gwenu wrth y camera.

Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn mynd i ddigwyddiad llenyddol

8 Ebrill 2024

Fe aeth myfyrwyr o Brifysgol Caerdydd i ddigwyddiad llenyddol unwaith eto, gan chwarae rhan mewn dyfarnu gwobr lenyddol fawreddog yn Ffrainc.

Mae gwaith ein hymchwilwyr yn cwmpasu amrywiaeth eang o ddisgyblaethau, yn cynnwys astudiaethau llenyddol a gweledol, cyfieithu, amlieithrwydd, theori gritigol, astudiaethau'r cof, hanes, mudiadau cymdeithasol a gwleidyddiaeth a llunio polisïau.