Ewch i’r prif gynnwys

Grwpiau Ymchwil ac Ysgoloriaeth

Mae ein dau Grŵp Ymchwil ac Ysgoloriaeth yn adlewyrchu amrywiaeth yr arbenigeddau yn ein Hysgol. Mae'r grwpiau'n helpu i ddod a staff a myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig at ei gilydd, gan alinio gweithgareddau ymchwil gyda chlystyrau penodol o wybodaeth a chynyddu'r synergedd rhwng ymchwil ac addysgu.

Mae'r grwpiau cynhwysol hyn yn cynnal a chefnogi ein diwylliant ymchwil, yn helpu i fentora a meithrin ein myfyrwyr ymchwil ac ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa yn ogystal â threfnu digwyddiadau ymchwil, cynnal prosesau adolygu grantiau gan gyfoedion mewnol a cheisiadau ar y cyd.

CMA RSG

Grŵp Ymchwil ac Ysgoloriaeth Dulliau Cyfrifiadurol mewn Pensaernïaeth

Gwella dylunio pensaernïol trwy ddefnyddio dulliau cyfrifiadurol arloesol.

Urbanism

Trefolaeth

Mae’r Grŵp Ymchwil ac Ysgolheictod ar Drefolaeth (URSG) yn dod ag ymchwilwyr ynghyd sy’n canolbwyntio ar rôl trefolaeth wrth lunio lleoedd trefol a mannau cyhoeddus mewn ffordd greadigol yn ninasoedd y De a’r Gogledd byd-eang.