Ewch i’r prif gynnwys

Grwpiau Ymchwil ac Ysgoloriaeth

Mae ein chwe Grŵp Ymchwil ac Ysgoloriaeth yn adlewyrchu amrywiaeth yr arbenigeddau yn ein Hysgol. Mae'r grwpiau'n helpu i ddod a staff a myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig at ei gilydd, gan alinio gweithgareddau ymchwil gyda chlystyrau penodol o wybodaeth a chynyddu'r synergedd rhwng ymchwil ac addysgu.

Mae'r grwpiau cynhwysol hyn yn cynnal a chefnogi ein diwylliant ymchwil, yn helpu i fentora a meithrin ein myfyrwyr ymchwil ac ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa yn ogystal â threfnu digwyddiadau ymchwil, cynnal prosesau adolygu grantiau gan gyfoedion mewnol a cheisiadau ar y cyd.

CMA RSG

Grŵp Ymchwil ac Ysgoloriaeth Dulliau Cyfrifiadurol mewn Pensaernïaeth

Gwella dylunio pensaernïol trwy ddefnyddio dulliau cyfrifiadurol arloesol.

Peter Salter

Deunyddiau Ymarfer Dylunio a Gwneud (DPMM)

Ymchwil sy'n gysylltiedig â dylunio, ymarfer, deunyddiau a gwneud

Refitted low-carbon Swansea bungalows

Grŵp Ymchwil ac Ysgoloriaeth Ynni, yr Amgylchedd a Phobl

Mae angen i'r amgylchedd adeiledig a'r rhai sy'n ei feddiannu wneud y mwyaf o gyfleoedd sy'n cyfyngu ar effeithiau newid yn yr hinsawdd wrth ddarparu lleoedd diogel ac iach i bobl fyw a gweithio ynddynt.

Temple

Hanes a Theori

Uwchganolbwynt ymchwil y dyniaethau yn Ysgol Pensaerniaeth Cymru.

H&C

Treftadaeth a Chadwraeth

Gan geisio creu pontydd rhwng yr heriau athronyddol a thechnegol beirniadol sy’n gysylltiedig â chadwraeth adeiladau gyfoes, mae ein grŵp yn mynd i’r afael â rôl treftadaeth ddiwylliannol yn y dyfodol fel adnodd diwylliannol cynhwysol sy’n gyrru datblygu cynaliadwy trwy egwyddor “gwneud dim niwed.”

Contemporary Urbanism

Trefolaeth

Mae'r Grŵp Trefolaeth yn cynnal ymchwil flaengar a chydweithredol ar ddamcaniaethau ac arferion ar gyfer trawsnewid dinasoedd