Ewch i’r prif gynnwys

Trefolaeth

Mae’r Grŵp Ymchwil ac Ysgolheictod Trefol (URSG) yn dod ag ymchwilwyr ynghyd sy’n canolbwyntio ar rôl trefoliaeth wrth siapio creadigol lleoedd trefol a mannau cyhoeddus yn ninasoedd y De a’r Gogledd byd-eang.

Mae’r Grŵp Ymchwil ac Ysgolheictod Trefol (URSG) yn dod ag ymchwilwyr ynghyd sy’n canolbwyntio ar rôl trefoliaeth wrth lunio lleoedd trefol a mannau cyhoeddus yn greadigol yn ninasoedd y De a’r Gogledd byd-eang. Yn fwy penodol, mae’r URSG yn ceisio datblygu rhwydwaith o arbenigedd mewn ac ar draws gwahanol feysydd o drefoliaeth (e.e., mathau o drefoliaeth anffurfiol, trefoliaeth dros dro, Trefoli dros dro a thactegol, a threfoliaeth gynaliadwy, ymhlith eraill) i hyrwyddo cyfnewid gwybodaeth, ymgysylltu â meysydd dadl allweddol, a thrafod cyfleoedd ariannu effaith/ymchwil. Mae’r URSG yn gwasanaethu’n bennaf fel cysylltiad rhwng aelodau staff Ysgol Pensaernïaeth Cymru sy’n ymwneud ag ymchwil a/neu brosiectau effaith sy’n ymwneud â threfoliaeth a myfyrwyr PhD sy’n ymgymryd ag ymchwil berthnasol gyda’r bwriad o hyrwyddo cydweithrediad a chefnogaeth ymchwil posibl. Mae gweithgareddau URSG fel arfer yn cynnwys seminarau ymchwil, cyfres o ddarlithoedd gwadd, gweithdai ceisiadau am gyllid, a digwyddiadau effaith.

Amcanion

Mae'r grŵp, yn bennaf, yn fforwm ar gyfer cyfnewid deallusol a phrosiectau cydweithredol ar wahanol agweddau ar drefolaeth fel maes dylunio rhyngddisgyblaethol, beirniadol ac ymgysylltiedig.

Lead researcher

Dr Nastaran Peimani

Dr Nastaran Peimani

Senior Lecturer in Urban Design
Co-Director of MA Urban Design

Email
peimanin@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5980

Staff academaidd

Yr Athro Juliet Davis

Yr Athro Juliet Davis

Head of the Welsh School of Architecture

Email
davisjp@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5497
Yr Athro Mhairi McVicar

Yr Athro Mhairi McVicar

Project Lead, Community Gateway

Email
mcvicarm@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4634
Dr Marga Munar Bauza

Dr Marga Munar Bauza

Architect-Urbanist
PhD, ARB, FRSA, AoU
Lecturer

Email
bauzamm@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5961
Angela Ruiz del Portal Sanz

Angela Ruiz del Portal Sanz

Teacher in Sustainable and Urban Design

Email
ruizdelportala@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6515
Yr Athro Aseem Inam

Yr Athro Aseem Inam

Chair in Urban Design

Email
inama1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5607
Dr Wesley Aelbrecht

Dr Wesley Aelbrecht

Lecturer in the History and Theory of Architecture

Email
aelbrechtw@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5962
Dr Tahl Kaminer

Dr Tahl Kaminer

Reader in Architectural History and Theory

Email
kaminert@caerdydd.ac.uk
Dr Marianna Marchesi

Dr Marianna Marchesi

Lecturer in Architectural Design & Technology

Email
marchesim@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)7470742033
Dr Camilla Pezzica

Dr Camilla Pezzica

Lecturer

Email
pezzicac@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5947
Dr Federico Wulff

Dr Federico Wulff

Senior Lecturer of Architecture and Urban Design
MA AD Course Director

Email
wulfff@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0307
Dr Satish Basavapatna Kumaraswamy

Dr Satish Basavapatna Kumaraswamy

Senior Lecturer in Architectural Tectonics

Email
satish.bk@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9400
Dr Sam Clark

Dr Sam Clark

Reader

Email
clarksd1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4430
Melina Guirnaldos Diaz

Melina Guirnaldos Diaz

Lecturer in Architecture and Urban Design/ Academic Staff

Email
guirnaldosm@caerdydd.ac.uk
Yr Athro Zhiwen Luo

Yr Athro Zhiwen Luo

Chair in Architectural and Urban Science

Email
luoz18@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44(0)29 2087 0923
Yr Athro Jo Patterson

Yr Athro Jo Patterson

Professorial Research Fellow

Email
patterson@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4754
Juan Usubillaga

Juan Usubillaga

Teaching Associate in Urban Design and Planning

Email
usubillaganarvaezj1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2251 0943

Myfyrwyr Ôl-raddedig

Staff cysylltiedig

Ailadeiladu trefi a dinasoedd yn dilyn yr Ail Ryfel Byd: cadw cymeriad a hunaniaeth, neu adeiladu o’r newydd?


Darlith gan Siaradwr Gwadd – yr Athro Peter Larkham, Prifysgol Dinas Birmingham

Dyddiad: 19 Ebrill 2023

Amser: 12:30 – 13:30


Lleoliad: Neuadd Arddangos Adeilad Bute Crynodeb: Yn y ddarlith hon, byddwn yn trin a thrafod amrywiaeth o ffyrdd o ymdopi â’r difrod a achoswyd gan y rhyfel, a hynny drwy ddefnyddio nifer o enghreifftiau o gynlluniau, cynigion a gwaith adeiladu gwirioneddol. Roedd maint a natur y difrod yn amrywio’n fawr – roedd yn fwy eang a dinistriol mewn rhai mannau nag mewn mannau eraill. Er hynny, roedd yn gatastroffig i bawb. Roedd ymatebion y Llywodraeth a chynghorau dinas unigol yn amrywio, a chafwyd rhywfaint o ymateb gan grwpiau lleol, y cyfryngau, a hyd yn oed unigolion. Mae ‘cymeriad’ a ‘hunaniaeth’ yn syniadau cyffredin ym maes cynllunio’r dydd, yn enwedig mewn perthynas â chadwraeth. Er hynny, yn y 1940au, roeddent yn newydd, a chafodd y syniad o ‘cadwraeth drefol’ ei ysgogi’n sylweddol gan y difrod a rhai o’r ymatebion yn y 1950au a’r 1960au. Cwestiwn allweddol yw, i ba raddau y cafodd dinasoedd cyfarwydd eu newid oherwydd pryderon newydd ym maes cynllunio wedi’r rhyfel – ffurfiau trefol newydd, seilwaith, a phensaernïaeth fodernaidd yn arbennig – a beth sy’n cael ei wneud â’r hunaniaethau newydd hynny ryw 70 mlynedd yn ddiweddarach?