Ewch i’r prif gynnwys

Grwp Trefolaeth

Rydym yn dod ag ymchwilwyr at ei gilydd i archwilio rôl trefolaeth wrth lunio mannau trefol a mannau cyhoeddus yn greadigol.

Trwy ddod at ein gilydd i hyrwyddo cyfnewid gwybodaeth a chymryd rhan mewn meysydd trafod allweddol, rydym yn mynd i'r afael â heriau cenedlaethol a rhyngwladol sy'n wynebu dinasoedd cyfoes ledled y byd.

Ymhlith y meysydd rydym yn canolbwyntio ar mae trefolaeth anffurfiol, adfywio trefol, theori drefol, trefolaeth dramwy, trefolaeth gynaliadwy, a threfolaeth gymharol. Mae ein hymchwil yn cael ei llywio gan ymchwilwyr sy'n gweithio ar brosiectau ar draws sawl dinas yn y De a'r Gogledd byd-eang.

Mae gweithgareddau’r grŵp yn cynnwys cyfres o ddarlithoedd gwadd, seminarau ymchwil, gweithdai gwneud ceisiadau am gyllid a digwyddiadau effaith.

Prosiectau

Pobl ifanc y tu allan i ganolfan yng Nghaerdydd.

Prosiectau Cyfrif Sbarduno Effaith Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau: Creu Naratifau am Leoedd ar y Cyd

Menter adrodd straeon o brosiectau ffotograffiaeth drefol sy’n cael ei rhedeg ar y cyd rhwng yr Ysgol Pensaernïaeth, yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio a Fforwm Ieuenctid Pafiliwn y Grange.

Care for Detroit, Grand Circus Detroit, 2012. Wes Aelbrecht

Creu’r Dychymyg Trefol: Ffotograffiaeth, Dirywiad a Dadeni

Trafod creu tri “dychymyg trefol” gwahanol yn ystod dau gylch o ailddatblygu trefol.

Photograph of research posters on display

Ecoleg Gwagleoedd Trefol Môr y Canoldir Ewropeaidd (EMUVE)

Prosiect Cymrodoriaeth Ryng-Ewropeaidd Marie Curie yn edrych ar y lleoedd gwag presennol a gynhyrchir gan ddinasoedd sy'n crebachu ar hyn o bryd ar hyd arfordir Ewro-Môr y Canoldir.

City skyline

Gofal am y Ddinas: Ailfeddwl trefolaeth a moeseg

Mae Gofal am y Ddinas yn archwilio rôl gofal yn natblygiad a rheolaeth dinasoedd a chymunedau trefol.

The Routledge Handbook of Urban Design Research Methods

Llawlyfr Routledge o Ddulliau Ymchwil Dylunio Trefol

Mae bellach yn adeg dyngedfennol i ddylunio trefol fyfyrio ar ei drylwyredd a’i berthnasedd. Ymgais yw'r llawlyfr hwn i fachu ar y cyfle er mwyn i faes dylunio trefol ddatblygu sylfaen ei wybodaeth ddamcaniaethol a methodolegol.

Staff academaidd

Picture of Wesley Aelbrecht

Dr Wesley Aelbrecht

Uwch Ddarlithydd mewn Hanesion a Damcaniaethau Pensaernïol a Threfol

Telephone
+44 29208 75962
Email
AelbrechtW@caerdydd.ac.uk
Picture of Satish Bk

Dr Satish Bk

Uwch Ddarlithydd mewn Tectoneg Bensaernïol ac Uwch Diwtor Personol

Telephone
+44 29208 79400
Email
Satish.BK@caerdydd.ac.uk
Picture of Sam Clark

Dr Sam Clark

Darllenydd, Cyfarwyddwr Recriwtio a Derbyn

Telephone
+44 29208 70415
Email
ClarkSD1@caerdydd.ac.uk
Picture of Juliet Davis

Yr Athro Juliet Davis

Pennaeth Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Telephone
+44 29208 75497
Email
DavisJP@caerdydd.ac.uk
Picture of Melina Guirnaldos Diaz

Ms Melina Guirnaldos Diaz

Darlithydd mewn Dylunio Pensaernïaeth I BSc 1 Cadeirydd

Telephone
+44 29206 87728
Email
GuirnaldosM@caerdydd.ac.uk
Picture of Tahl Kaminer

Dr Tahl Kaminer

Reader in Architectural History and Theory

Telephone
+44 29208 70939
Email
KaminerT@caerdydd.ac.uk
Picture of Zhiwen Luo

Yr Athro Zhiwen Luo

Cadeirydd mewn Gwyddoniaeth Bensaernïol a Threfol

Telephone
+44 29208 70463
Email
LuoZ18@caerdydd.ac.uk
Picture of Marianna Marchesi

Dr Marianna Marchesi

Darlithydd Dylunio ar gyfer Cynaliadwyedd ac Economi Gylchol

Telephone
+44 29208 70923
Email
MarchesiM@caerdydd.ac.uk
Picture of Mhairi McVicar

Yr Athro Mhairi McVicar

Arweinydd Prosiect Porth Cymunedol, Cyfarwyddwr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Telephone
+44 29208 74634
Email
McVicarM@caerdydd.ac.uk
Picture of Marga Munar Bauza

Dr Marga Munar Bauza

Pensaer-Urbanist
PhD, ARB, FRSA, AoU
Darlithydd

Telephone
+44 29208 75961
Email
BauzaMM@caerdydd.ac.uk
Picture of Joanne Patterson

Yr Athro Joanne Patterson

Cymrawd Ymchwil Athrawon, Cyfarwyddwr Ymchwil

Telephone
+44 29208 74754
Email
Patterson@caerdydd.ac.uk
Picture of Nastaran Peimani

Dr Nastaran Peimani

Darllenydd mewn Dylunio Trefol
Arweinydd y Grŵp Ymchwil Trefoldeb

Telephone
+44 29208 75980
Email
PeimaniN@caerdydd.ac.uk
Picture of Shibu Raman

Dr Shibu Raman

Uwch Ddarlithydd mewn Pensaernïaeth a Urbanism, Cyfarwyddwr Rhyngwladol

Telephone
+44 29208 79440
Email
RamanS@caerdydd.ac.uk
Picture of Angela Ruiz Del Portal

Angela Ruiz Del Portal

Athro mewn Dylunio Cynaliadwy a Threfol

Telephone
+44 29208 70003
Email
RuizDelPortalA@caerdydd.ac.uk
Picture of Tania Sharmin

Dr Tania Sharmin

Senior Lecturer Sustainable Environmental Design

Telephone
+44 29208 70798
Email
SharminT@caerdydd.ac.uk
Picture of Lui Tam

Dr Lui Tam

Darlithydd mewn Hanes Pensaernïol

Telephone
+44 29225 14823
Email
TamL@caerdydd.ac.uk
Picture of Juan Usubillaga Narvaez

Juan Usubillaga Narvaez

Darlithydd mewn Dylunio Trefol / Cydymaith Addysgu mewn Dylunio a Chynllunio Trefol

Telephone
+44 29225 10943
Email
UsubillagaNarvaezJ1@caerdydd.ac.uk
Picture of Federico Wulff

Dr Federico Wulff

Senior Lecturer of Architecture and Urban Design
MA AD Course Director

Telephone
+44 29208 70307
Email
WulffF@caerdydd.ac.uk
No picture for Dilara Yaratgan

Ms Dilara Yaratgan

Tiwtor Graddedig

Email
YaratganD@caerdydd.ac.uk

Aelodau

Picture of Satish Bk

Dr Satish Bk

Uwch Ddarlithydd mewn Tectoneg Bensaernïol ac Uwch Diwtor Personol

Telephone
+44 29208 79400
Email
Satish.BK@caerdydd.ac.uk
Picture of Sam Clark

Dr Sam Clark

Darllenydd, Cyfarwyddwr Recriwtio a Derbyn

Telephone
+44 29208 70415
Email
ClarkSD1@caerdydd.ac.uk
Picture of Melina Guirnaldos Diaz

Ms Melina Guirnaldos Diaz

Darlithydd mewn Dylunio Pensaernïaeth I BSc 1 Cadeirydd

Telephone
+44 29206 87728
Email
GuirnaldosM@caerdydd.ac.uk
Picture of Zhiwen Luo

Yr Athro Zhiwen Luo

Cadeirydd mewn Gwyddoniaeth Bensaernïol a Threfol

Telephone
+44 29208 70463
Email
LuoZ18@caerdydd.ac.uk
Picture of Mhairi McVicar

Yr Athro Mhairi McVicar

Arweinydd Prosiect Porth Cymunedol, Cyfarwyddwr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Telephone
+44 29208 74634
Email
McVicarM@caerdydd.ac.uk
Picture of Marga Munar Bauza

Dr Marga Munar Bauza

Pensaer-Urbanist
PhD, ARB, FRSA, AoU
Darlithydd

Telephone
+44 29208 75961
Email
BauzaMM@caerdydd.ac.uk
Picture of Joanne Patterson

Yr Athro Joanne Patterson

Cymrawd Ymchwil Athrawon, Cyfarwyddwr Ymchwil

Telephone
+44 29208 74754
Email
Patterson@caerdydd.ac.uk
Picture of Tania Sharmin

Dr Tania Sharmin

Senior Lecturer Sustainable Environmental Design

Telephone
+44 29208 70798
Email
SharminT@caerdydd.ac.uk
Picture of Lui Tam

Dr Lui Tam

Darlithydd mewn Hanes Pensaernïol

Telephone
+44 29225 14823
Email
TamL@caerdydd.ac.uk

Myfyrwyr ôl-raddedig

Cyhoeddiadau

Ysgolion

Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Y camau nesaf

Ymchwil sy’n gwneud gwahaniaeth

Mae ein hymchwil yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl wrth i ni gweithio ar draws disgyblaethau er mwyn ymgodymu â phrif heriau sy’n wynebu’r gymdeithas, yr economi ac ein hamgylchedd.

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi'r rhyddid i chi i archwilio pwnc arbennig mewn dyfnder ymhlith ymchwilwyr blaenllaw.

Ein heffaith ymchwil

Mae'r astudiaethau achos hyn yn rhoi sylw i rai o'r meysydd lle rydym yn cael effaith ymchwil gadarnhaol.