Ewch i’r prif gynnwys

Trefolaeth

Mae'r Grŵp Trefolaeth yn cynnal ymchwil flaengar a chydweithredol ar ddamcaniaethau ac arferion ar gyfer trawsnewid dinasoedd

Mae'r Grŵp Trefolaeth yn grŵp cymharol ifanc a deinamig yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru sy'n dwyn ynghyd academyddion, ymchwilwyr a myfyrwyr doethurol amrywiol i rannu ein gwaith, cyfnewid syniadau gwahanol a chydweithio ar ymchwil sy'n symud y maes i gyfeiriadau newydd a chyffrous.

Amcanion

Mae'r grŵp, yn bennaf, yn fforwm ar gyfer cyfnewid deallusol a phrosiectau cydweithredol ar wahanol agweddau ar drefolaeth fel maes dylunio rhyngddisgyblaethol, beirniadol ac ymgysylltiedig.

Mae prosiectau cyfredol a diweddar yn cynnwys:

  • "Cyd-Ddylunio Tir Cyhoeddus:"  Mynd i'r afael â'r diffyg dealltwriaeth systematig ynghylch sut mae tir cyhoeddus yn cael ei ddylunio a hynny trwy brosesau cynhyrchu gofodol yn y parth cyhoeddus, yn arbennig trwy ddefnyddio strategaethau anffurfiol yn ninasoedd y de byd-eang.  Mae dinasoedd ymhlith creadigaethau mwyaf dynoliaeth, a gellir dadlau mai'r parth cyhoeddus yw eu hagwedd fwyaf arwyddocaol.  Agwedd rymusaf y parth cyhoeddus yw ei allu i gynhyrchu [h.y.  "dylunio"] tir cyhoeddus yn fwriadol ac yn greadigol trwy'r broses o'i wneud [h.y. "cynhyrchu"].
  • "Dinas Brismatig: Ffordd annisgwyl y mae Las Vegas yn rhoi cipolwg ar wir natur trefolaeth gyfoes:"  Beth all dinasoedd eithafol fel Las Vegas ei ddweud wrthym am ddynameg gyfoes trefolaeth?  Sut y gall dealltwriaeth ddyfnach a chymhlethach o ddinasoedd arwain at arferion dylunio mwy trawsnewidiol yn wyneb heriau trefol critigol?  Mae'r ymchwil yn ystyried bod "trefolaeth eithafol" nid yn unig yn haeddiannol o astudiaeth ddifrifol, ond fel prism ar gyfer ffenomena trefolaeth cyfoes sy'n cyflwyno eu hunain yn glir.
  • "Dylunio trawsnewidiad trefol:"  Beth yw diben trefolaeth yn y pen draw?  Sut y gall prosesau dylunio a chynhyrchion gofodol trefolaeth drawsnewid dinasoedd mewn ffyrdd sylfaenol?  Mae'r llyfr yn dadansoddi cyflwr presennol y gelfyddyd o ddylunio a threfoli yn feirniadol, ac yn cynnig dull damcaniaethol ac empirig newydd o gynllunio trawsnewidiad sylfaenol dinasoedd.
  • “Gofal am y Ddinas Ailfeddwl trefolaeth a moeseg:"  Gan ganolbwyntio ar yr arferion cynllunio, dylunio, adeiladu a rheoli y mae'r ddinas wedi'i strwythuro, ei chreu’n ffisegol a'i chynnal a’i chadw drwyddynt, mae'r llyfr yn ceisio dangos sut mae gofal wedi a heb ei wreiddio mewn amrywiaeth o ffyrdd o wneud yr amgylchedd adeiledig.
  • "Etifeddiaeth Gemau Olympaidd Llundain:"  Rôl dylunio trefol/pensaernïol mewn adfywio trefol, yn enwedig wrth ddylunio a defnyddio megaddigwyddiadau fel y Gemau Olympaidd wrth drawsnewid dinasoedd, ac wrth drawsnewid tirweddau trefol diwydiannol/ôl-ddiwydiannol.
  • "Addysg a threfoli byd-eang:"  Mae'r diffyg mynediad at gyfleoedd addysgol yn fwyaf amlwg ar hyn o bryd mewn rhanbarthau o drefoli cyflym ac yn y dinasoedd sy'n tyfu gyflymaf. Mae rhai o'r heriau mwyaf dybryd i gynllunwyr trefol yn ymwneud â darparu ysgolion yng nghyd-destun trefoli byd-eang.

Lead researcher

Yr Athro Aseem Inam

Yr Athro Aseem Inam

Chair in Urban Design

Email
inama1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5607

Staff academaidd

Michael Corr

Michael Corr

Lecturer in Architecture | Module Leader Design Year 3

Email
corrm1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0990
Yr Athro Juliet Davis

Yr Athro Juliet Davis

Head of the Welsh School of Architecture

Email
davisjp@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5497
Yr Athro Mhairi McVicar

Yr Athro Mhairi McVicar

Project Lead, Community Gateway

Email
mcvicarm@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4634
Dr Marga Munar Bauza

Dr Marga Munar Bauza

Architect-Urbanist
PhD, ARB, FRSA, AoU
Lecturer

Email
bauzamm@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5961
Dr Shibu Raman

Dr Shibu Raman

Lecture in Architecture and Urban Design

Email
ramans@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9440
Angela Ruiz del Portal Sanz

Angela Ruiz del Portal Sanz

Teacher in Sustainable and Urban Design

Email
ruizdelportala@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6515
Juan Usubillaga

Juan Usubillaga

Teaching Associate in Urban Design and Planning

Email
usubillaganarvaezj1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2251 0943
Yr Athro Aseem Inam

Yr Athro Aseem Inam

Chair in Urban Design

Email
inama1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5607

Myfyrwyr Ôl-raddedig

Noah Akhimien

Noah Akhimien

Research student

Email
akhimienng@caerdydd.ac.uk

Duaa Al Maani

Research student

Email
maanid@caerdydd.ac.uk
Usman Awan

Usman Awan

Research student

Email
awanum1@caerdydd.ac.uk

Luma Daradkeh

Research student

Email
daradkehls@caerdydd.ac.uk
Bayan El Faouri

Bayan El Faouri

Research student

Email
elfaouribf@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)78 8165 5870
Image of Nilsu Erkul

Nilsu Erkul

Research student

Email
erkuln@caerdydd.ac.uk
Anas Hosney Lila

Anas Hosney Lila

Research student

Email
lilaam@caerdydd.ac.uk
Aydin Gizem

Gizem Parlak

Research student

Email
ayding@caerdydd.ac.uk
Likun Yang

Likun Yang

Research student

Email
yangl40@caerdydd.ac.uk

Mae'r Grŵp Trefolaeth yn cynnal digwyddiadau rheolaidd, megis cyflwyniadau gan ysgolheigion a myfyrwyr doethurol, ar eu gwaith diweddar, er mwyn hwyluso deialog.  Mae digwyddiadau eraill yn cynnwys sgyrsiau gan westeion nodedig sy'n cael eu noddi gan y Grŵp Trefolaeth ond sydd ar agor i gymuned Ysgol Pensaernïaeth Cymru, fel y sgwrs gan yr Athro Colin McFarlane ar "Ddwysedd Ailboblogi? Gwleidyddiaeth Gwybodaeth, Covid-19 a'r Ddinas."

Ceir hefyd ddigwyddiadau llai a mwy ymarferol, fel "Ymchwil ar gyfer cyllid ar drefoli."  Yn y sgwrs hon, trafododd tri chydweithiwr eu profiadau wrth wneud cais am gyllid, ei gael a'i wario.  Nod y sgwrs oedd dysgu oddi wrth ei gilydd a chymhwyso'r gwersi hyn er mwyn bod yn fwy effeithiol wrth gael gafael ar gyllid ar gyfer ymchwil mewn trefolaeth.