Ewch i’r prif gynnwys

Canfyddiadau Astudiaethau Etholiad Cymru a’r Alban i’w datgelu i’r cyhoedd

27 May 2021

Bydd Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yn cynnal gweminar gyhoeddus yn datgelu canfyddiadau cychwynnol Astudiaethau Etholiad Cymru a'r Alban 2021, a gynhaliwyd gan dimau sy’n gweithio ar draws chwe phrifysgol. Rhain yw’r arolygon mwyaf helaeth o etholiadau datganoledig yn y DG hyd yma.

Yn sgil y canlyniadau ysgubol a gafodd y pleidiau mewn grym yn yr etholiadau, mae'r astudiaethau'n darparu dadansoddiad ac esboniad am ymddygiad pleidleiswyr, ac yn cynnwys goblygiadau sylweddol i ddatganoli a dyfodol y DG.

Mewn gweminar Zoom ddydd Mercher, Mehefin 9fed, cyflwynir tystiolaeth newydd sy’n esbonio sut y pleidleisiodd pobl yng Nghymru a'r Alban a pham, o’r ymateb i ymgyrchoedd ac arweinwyr y pleidiau, i gwestiynau ar hunaniaeth genedlaethol a gwerthoedd gwleidyddol.

Mae'r digwyddiad yn agored i bawb ac mae modd cofrestru drwy ddilyn y ddolen hon.

Rhannu’r stori hon