Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Woman running in park

Rhaid ‘cydnabod gwerth’ amser ymarfer corff menywod

19 Medi 2019

Angen mwy o gefnogaeth i fenywod sydd eisiau rhedeg i gadw’n heini, yn ôl ymchwil

EEF logo

Yr Athro Mike Bruford yn traddodi’r brif ddarlith yng nghynhadledd y Sefydliad Ecolegol Ewrop

20 Awst 2019

Cyflwynodd yr Athro Mike Bruford, cyd-gyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy y prif anerchiad yng nghynhadledd Sefydliad Ecolegol Ewrop 2019 yn Lisbon, Portiwgal.

Image of Dame Judy with the staff of the field centre

Antur Wyllt Judi Dench i Borneo

2 Gorffennaf 2019

Judi Dench yn ymweld â Chanolfan maes Danau Girang

Dairy cattle

Gwartheg llaeth a’r newid yn yr hinsawdd - all geneteg ein helpu i addasu?

24 Mehefin 2019

Astudiaeth newydd yn edrych ar strategaethau ar gyfer cynyddu gwydnwch gwartheg godro i newid yn yr hinsawdd.

Mannau Cynaliadwy yn ennill aur yng ngwobrau Effaith Gwyrdd!

14 Mehefin 2019

Sustainable Places Research Institute has been awarded gold with honours in the Green Impact awards, at a ceremony held in Cardiff on 11 June 2019.

Gwyddoniaeth Dinasyddion ar sail Lleoedd er Lles: Dealltwriaeth gysyniadol ac ymarferol o 'le' ar gyfer gwyddoniaeth a chymdeithas

7 Mehefin 2019

Bydd y gynhadledd undydd hon yn gwahodd ymarferwyr ac academyddion o gyrff anllywodraethol/trydydd sector a phrifysgolion i ddangos.

Field

Adroddiad newydd yn annog cynghorau i wella eu cynlluniau wrth gefn i atal unrhyw fersiwn ar Brexit rhag tarfu ar y cyflenwad bwyd

31 Mai 2019

Mae’r Athro Terry Marsden wedi llunio adroddiad newydd ar y cyd, sy’n dweud bod yn rhaid i Awdurdodau Lleol y DU gryfhau cynlluniau ar gyfer ymyrraeth bosibl oherwydd Brexit.

Rethinking the Anthropocene

Ecosystemau newydd a natur yn dychwelyd yn yr Anthropocene

29 Ebrill 2019

Mae’r Athro Susan Baker yn cyfrannu at lyfr newydd sy’n ailystyried yr amgylchedd ar gyfer yr Anthropocene.

Image of Hannah Pitt

Arbenigwr rhandiroedd a gerddi cymunedol yn annerch y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig

12 Ebrill 2019

Bu Dr Hannah Pitt yn trafod manteision a heriau rhandiroedd a gerddi cymunedol.

Kinabatangan

Chwarae ar yr afon

2 Ebrill 2019

Papur newydd, sy’n astudio effaith nodweddion y dirwedd ar amrywiaeth enynnol, yn amlygu pwysigrwydd coridorau o goedwig ar gyfer cadwraeth.