Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Garden hand tools

Offeryn casglu data’n gallu helpu garddwyr marchnad organig i gynyddu elw

6 Tachwedd 2019

Mewn gweithdy a hwyluswyd gan Hannah Pitt, daethpwyd i’r casgliad y gall offeryn casglu data alluogi garddwyr marchnad organig i gasglu a phrosesu gwybodaeth a allai eu helpu i wneud penderfyniadau busnes gwybodus a chynhyrchu cymaint o elw â phosibl.

Bread

Newidiadau deddfwriaethol yn angenrheidiol er mwyn cael system fwyd gynaliadwy yng Nghymru

5 Tachwedd 2019

Mae cynhyrchu bwyd rhad ar lefel ddiwydiannol yn bygwth systemau bwyd cynaliadwy a chyfiawn yng Nghymru yn ôl adroddiad gan ymchwilwyr yn y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy.

The Llandovery Deep Place Study: A Pathway for Future Generations

29 Hydref 2019

Pa fath o economi a chymdeithas sydd angen i ni eu creu yn Llanymddyfri i gyflawni cynaliadwyedd economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol dros y genhedlaeth nesaf?

Image of WISERD logo

Matthew Quinn presents at Centre for Welsh Politics and Society event

15 Hydref 2019

Bu Cymrawd Gwadd Nodedig Mannau Cynaliadwy, Matthew Quinn, yn cyflwyno yn nigwyddiad “Llywio dyfodol Cymru wledig: Beth yw anghenion tystiolaeth cymdeithas sifil wledig?”

Mae Dr Hannah Pitt wedi cyflwyno dau seminar yn KU Leuven

2 Hydref 2019

Mae Dr Hannah Pitt wedi cyflwyno dau seminar yn KU Leuven

Image of fresh fruit and vegetables at a market

Arbenigwyr yn rhybuddio bod diogelwch bwyd y DU mewn perygl wrth i’r cyhoedd gael eu paratoi ar gyfer safonau is

25 Medi 2019

Yn ôl hysbysiad newydd gan y Food Research Collaboration sy’n cynnwys yr Athro Terry Marsden o'r Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy, ceir arwyddion bod y llywodraeth yn ceisio meddalu’r farn gyhoeddus ynghylch safonau bwyd is ar ôl Brexit.

Woman running in park

Rhaid ‘cydnabod gwerth’ amser ymarfer corff menywod

19 Medi 2019

Angen mwy o gefnogaeth i fenywod sydd eisiau rhedeg i gadw’n heini, yn ôl ymchwil

EEF logo

Yr Athro Mike Bruford yn traddodi’r brif ddarlith yng nghynhadledd y Sefydliad Ecolegol Ewrop

20 Awst 2019

Cyflwynodd yr Athro Mike Bruford, cyd-gyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy y prif anerchiad yng nghynhadledd Sefydliad Ecolegol Ewrop 2019 yn Lisbon, Portiwgal.

Image of Dame Judy with the staff of the field centre

Antur Wyllt Judi Dench i Borneo

2 Gorffennaf 2019

Judi Dench yn ymweld â Chanolfan maes Danau Girang

Dairy cattle

Gwartheg llaeth a’r newid yn yr hinsawdd - all geneteg ein helpu i addasu?

24 Mehefin 2019

Astudiaeth newydd yn edrych ar strategaethau ar gyfer cynyddu gwydnwch gwartheg godro i newid yn yr hinsawdd.