Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Working in the field

Wales can have the most secure and sustainable food system in the world

14 Ionawr 2021

Mae angen Comisiwn System Fwyd i drawsnewid iechyd y cyhoedd, ffermio a'r amgylchedd yn ôl cynghrair polisi newydd.

Hindu Kush Region

Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Mynydd

12 Ionawr 2021

Codi Ymwybyddiaeth o’r Newid yn yr Hinsawdd ar gyfer mwy o weithredu yn Rhanbarth Hindukush- Himalaia

Mike Bruford

Professor Mike Bruford wins ZSL Marsh Award for Conservation Biology

19 Tachwedd 2020

Mae gwyddonydd sy'n arbenigo mewn geneteg cadwraeth wedi ennill gwobr gan yr elusen gadwraeth ryngwladol ZSL (Cymdeithas Sŵolegol Llundain)

Dadansoddiad o lwybrau teithio llesol i ysgolion

2 Tachwedd 2020

Rhagbrofi dulliau newydd o fodelu llwybrau cerdded a seiclo i ysgolion.

Field to Fforc

Dychmygu dyfodol systemau bwyd yn Ninas-ranbarth Caerdydd

29 Hydref 2020

Digwyddiad ar-lein i drafod dyfodol Systemau Bwyd ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd

Birds

Angen ‘rhwyd ddiogelwch’ sydd â sawl nod uchelgeisiol i fynd i’r afael â’r dirywiad brawychus mewn natur, yn ôl ymchwilwyr.

27 Hydref 2020

Mae angen 'rhwyd ddiogelwch' yn cynnwys sawl targed uchelgeisiol sy'n ymwneud â'i gilydd er mwyn taclo'r dirywiad brawychus yn natur.

Borneo

Aildyfu Borneo yn plannu’r coed cyntaf

25 Hydref 2020

Dyma ragor o wybodaeth am effaith eich rhoddion flwyddyn yn ddiweddarach.

Global Rural Development

Agenda ymchwil ar gyfer Datblygu Gwledig Byd-eang

1 Hydref 2020

Llyfr newydd yn nodi agenda ymchwil arloesol ar gyfer datblygu gwledig byd-eang.

TC Hales

Lleoedd Cynaliadwy’n penodi Cyfarwyddwr newydd

10 Awst 2020

Mae Dr TC Hales o Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd ym Mhrifysgol Caerdydd wedi’i benodi’n Gyfarwyddwr newydd y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy

Professor Terry Marsden

Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy yn ymddeol.

29 Gorffennaf 2020

Yr Athro Terry Marsden, cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy Prifysgol Caerdydd yn ymddeol.