Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

TC Hales

Lleoedd Cynaliadwy’n penodi Cyfarwyddwr newydd

10 Awst 2020

Mae Dr TC Hales o Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr ym Mhrifysgol Caerdydd wedi’i benodi’n Gyfarwyddwr newydd y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy

Professor Terry Marsden

Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy yn ymddeol.

29 Gorffennaf 2020

Yr Athro Terry Marsden, cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy Prifysgol Caerdydd yn ymddeol.

Orangutan

Partneriaeth yn gwarchod rhywogaethau Borneo sydd dan fygythiad

13 Gorffennaf 2020

Prosiect Caerdydd yn gwarchod cynefin coedwig law prin

SPARK life drone image

Cyrraedd uchafbwynt ‘Cartref Arloesedd’

7 Gorffennaf 2020

sbarc | spark i sbarduno syniadau

Orangutan

Dechrau plannu ar gyfer prosiect adfer coedwig law

30 Mehefin 2020

12,500 o goed i gael eu plannu yng nghoedwig glaw Kinabatangan o dan gynllun Aildyfu Borneo Prifysgol Caerdydd

Image of fresh fruit and vegetables at a market

Mae'r Coronafeirws wedi dangos methiant Llywodraeth y DU i weithredu cynllun bwyd hirdymor

29 Mai 2020

Mae grŵp o arbenigwyr bwyd, gan gynnwys Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy, yr Athro Terry Marsden, wedi rhybuddio bod angen cynllunio i ddelio ag argyfyngau byrdymor ac i fynd i'r afael â risgiau hirdymor i system fwyd y DU.

SUSPLACE Logo

Ymchwilio i allu trawsnewidiol arferion llunio mannau

26 Mai 2020

Mae Erthygl Nodwedd SUSPLACE wedi'i chyhoeddi gyda mynediad agored yn Sustainability Sciences.

Brightly coloured variety of fruits and vegetables

Mannau Cynaliadwy yn lansio podlediad

5 Mai 2020

Mae Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy wedi lansio ei bodlediad cyntaf, gyda'r gyfres gyntaf o benodau'n canolbwyntio ar effaith COVID-19 ar waith ymchwil y Sefydliad.

Tyfwyr cynnyrch ffres yng Nghymru yn teimlo pwysau Covid-19

4 Mai 2020

Gallai buddsoddi yn y sector arwain at ehangu parhaus y tu hwnt i’r pandemig, yn ôl arbenigwyr

Sustainable Food Systems

System Fwyd Gynaliadwy i Ewrop

14 Ebrill 2020

SAPEA yn cyhoeddi ei adroddiad diweddaraf sy’n cynnwys adolygiad systematig gan Brifysgol Caerdydd