Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Stock image of birds in sky

Cynllun byd-eang i warchod rhywogaethau mewn perygl yn ‘anwybyddu amrywiaeth enynnol’

5 Mawrth 2020

Gwyddonwyr yn argymell bod angen ailfeddwl cynllun gweithredu 10 mlynedd i warchod natur

Kinabatangan

Cam yn agosach at adfer coedwigoedd glaw

26 Chwefror 2020

Rhaglen beilot ar gyfer gwrthbwyso carbon, Aildyfu Borneo, yn cyrraedd targed £15 mil dim ond pedwar mis ar ôl lansio

Rewildling

Ecofeminist Thought & Rewilding

10 Chwefror 2020

Mae’r Athro Susan Baker, Cyd-gyfarwyddwr Mannau Cynaliadwy yn cyfrannu at bodlediad diweddaraf Sesiynau Sied Spotify yn rhan o’r gyfres Rewilding.

Image of discussion at Senedd

Digwyddiad Gweithio gyda’n gilydd dros Systemau Bwyd Cyfiawn a Chydweithredol wedi’i gynnal yn y Senedd

28 Ionawr 2020

Mae adroddiad a ysgrifennwyd gan yr ymchwilwyr o’r Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy wedi’i drafod mewn digwyddiad bwrdd crwn yn y Senedd.

Social Innovation

Social Innovation for Political Transformation: Thoughts for a better world

14 Ionawr 2020

Mae llyfr newydd yn galw am newid systemig ar gyfer meithrin cymdeithas gynaliadwy, adfywiol sy’n seiliedig ar undod.

Image of Cardiff University main building.

Prifysgol Caerdydd yn datgan argyfwng yr hinsawdd

29 Tachwedd 2019

Y Brifysgol yn penodi Deon Cynaliadwyedd Amgylcheddol i oruchwylio'r modd y mae'n ymateb i argyfwng yr hinsawdd, ac yn anelu at fod yn garbon niwtral erbyn 2030 - Caerdydd yn rhoi’r gorau i fuddsoddi mewn tanwydd ffosil - flwyddyn yn gynt na’r disgwyl

Garden hand tools

Offeryn casglu data’n gallu helpu garddwyr marchnad organig i gynyddu elw

6 Tachwedd 2019

Mewn gweithdy a hwyluswyd gan Hannah Pitt, daethpwyd i’r casgliad y gall offeryn casglu data alluogi garddwyr marchnad organig i gasglu a phrosesu gwybodaeth a allai eu helpu i wneud penderfyniadau busnes gwybodus a chynhyrchu cymaint o elw â phosibl.

Bread

Newidiadau deddfwriaethol yn angenrheidiol er mwyn cael system fwyd gynaliadwy yng Nghymru

5 Tachwedd 2019

Mae cynhyrchu bwyd rhad ar lefel ddiwydiannol yn bygwth systemau bwyd cynaliadwy a chyfiawn yng Nghymru yn ôl adroddiad gan ymchwilwyr yn y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy.

Astudiaeth Lle Dwfn Llanymddyfri: Llwybr ar Gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol

29 Hydref 2019

Pa fath o economi a chymdeithas sydd angen i ni eu creu yn Llanymddyfri i gyflawni cynaliadwyedd economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol dros y genhedlaeth nesaf?

Image of WISERD logo

Matthew Quinn yn cyflwyno yn nigwyddiad Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru

15 Hydref 2019

Bu Cymrawd Gwadd Nodedig Mannau Cynaliadwy, Matthew Quinn, yn cyflwyno yn nigwyddiad “Llywio dyfodol Cymru wledig: Beth yw anghenion tystiolaeth cymdeithas sifil wledig?”