Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Susan Baker

Athro o Brifysgol Caerdydd wedi’i benodi’n rhan o Lwyfan Polisi Gwyddoniaeth Rhynglywodraethol ar Fioamrywiaeth a Gwasanaethau Ecosystem

29 Ebrill 2021

Mae’r Athro Susan Baker wedi’i phenodi i weithio ar Asesiad Gwerthoedd IPBES

kpbbnp

Adrodd ar lesiant amserol ar gyfer adferiad ôl-COVID.

24 Mawrth 2021

Adroddiad newydd yn nodi'r amgylchedd cadarnhaol y mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn ei gynnig i'w gymuned leol ac yn nodi rhai o'r rhwystrau sy'n cyfyngu ar fynediad ato a defnydd ohono.

Leadership Collectives

Grwpiau arweinyddiaeth i alluogi trawsnewidiadau cynaliadwy

11 Mawrth 2021

Mae cenhedlaeth newydd o arweinwyr cynaliadwyedd yn eiriol dros greu grwpiau arweinyddiaeth fel ateb i drawsnewidiadau cynaliadwy.

Food Assembly

O’r Fferm i’r Fforc: Cynulliad y Werin ar ddyfodol bwyd ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd

10 Chwefror 2021

Adroddiad newydd a fideo cysylltiedig yn tynnu sylw at ganfyddiadau O’r Fferm i’r Fforc.

Working in the field

Gall Gymru gael y system fwyd fwyaf diogel a chynaliadwy yn y byd

14 Ionawr 2021

Mae angen Comisiwn System Fwyd i drawsnewid iechyd y cyhoedd, ffermio a'r amgylchedd yn ôl cynghrair polisi newydd.

Hindu Kush Region

Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Mynydd

12 Ionawr 2021

Codi Ymwybyddiaeth o’r Newid yn yr Hinsawdd ar gyfer mwy o weithredu yn Rhanbarth Hindukush- Himalaia

Mike Bruford

Yr Athro Mike Bruford yn ennill Gwobr ZSL Marsh am Fioleg Cadwraeth

19 Tachwedd 2020

Mae gwyddonydd sy'n arbenigo mewn geneteg cadwraeth wedi ennill gwobr gan yr elusen gadwraeth ryngwladol ZSL (Cymdeithas Sŵolegol Llundain)

Dadansoddiad o lwybrau teithio llesol i ysgolion

2 Tachwedd 2020

Rhagbrofi dulliau newydd o fodelu llwybrau cerdded a seiclo i ysgolion.

Field to Fforc

Dychmygu dyfodol systemau bwyd yn Ninas-ranbarth Caerdydd

29 Hydref 2020

Digwyddiad ar-lein i drafod dyfodol Systemau Bwyd ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd

Birds

Angen ‘rhwyd ddiogelwch’ sydd â sawl nod uchelgeisiol i fynd i’r afael â’r dirywiad brawychus mewn natur, yn ôl ymchwilwyr.

27 Hydref 2020

Mae angen 'rhwyd ddiogelwch' yn cynnwys sawl targed uchelgeisiol sy'n ymwneud â'i gilydd er mwyn taclo'r dirywiad brawychus yn natur.