Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Rydym yn cynnig sylfaen newydd ar gyfer y maes ac yn gwthio ffiniau gwyddoniaeth ac ymchwil cynaliadwyedd draddodiadol. Rydym yn dod o hyd i atebion newydd i heriau adnoddau’n prinhau a newid hinsawdd.

Mae’r Sefydliad yn gweithredu ar draws pob un o dri Choleg Prifysgol Caerdydd. Gan ddod â dros 100 o ymchwilwyr ynghyd, rydym yn gweithio i ganfod atebion i broblemau go iawn, yn y byd go iawn. Gan weithio gyda rhanddeiliaid, gan gynnwys grwpiau cymunedol lleol, awdurdodau lleol a phartneriaid academaidd, rydym yn cefnogi arloesi methodolegol ar gyfer ymchwilio i greu mannau cynaliadwy.

Ein gwaith presennol

Mae ein proffil ymchwil unigryw a hawdd ei adnabod yn cael ei gydnabod yn lleol ac yn fyd-eang. Rydym yn gweithio i ddatblygu ymatebion ac atebion ar sail lleoedd i faterion gan gynnwys newid hinsawdd ac adnoddau’n prinhau - mae hyn yn cael ei wneud ar ofynion penodol mannau unigol. Mae ein gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar y rhyng-gysylltiadau cymhleth a dynamig rhwng ecosystemau, y gymdeithas a’r economi ar wahanol raddfeydd gofodol.

Gan gymryd rhan mewn ymchwil integredig sy’n cael ei arwain gan theori ac sy’n seiliedig ar le, rydym yn gweithredu fel canolfan ar gyfer sawl disgyblaeth a sefydliad academaidd.  Rydym yn archwilio’r rhyng-ddibyniaethau a’r cyfaddawdu rhwng sectorau adnoddau allweddol, fel ynni, bwyd, dŵr a gwastraff, a chyfuno buddion cymunedau, busnes a chymunedau ar sail lleoedd, er mwyn cael atebion a all symud trawsnewidiadau cynaliadwy yn eu blaenau.

Mae ein canolfannau a’n prosiectau’n dod ag amrywiaeth eang o arbenigedd ynghyd i weithio ar waith ymchwil arloesol.

Mae’r Ganolfan Ragoriaeth ar Gerbydau Trydan (EVCE) ym Mhrifysgol Caerdydd yn ganolfan aml-ddisgyblaethol sy’n unigryw o ran ei dimau ymchwil cerbydau trydan academaidd.

Electric vehicles charging

Electric Vehicle Centre of Excellence

We bring together experts from across Cardiff University to investigate and help address the remaining barriers to the widespread introduction of electric vehicles.

Integreiddio a phrif themâu ymchwil

Rydym wedi datblygu set unigryw o themâu sy'n integreiddio ac sy'n ymgysylltu gydag ystod eang o aelodau staff ym meysydd datblygu cysyniadol a methodolegol ac allbynnau. Mae'r ymchwil yn canolbwyntio ar bedair thema craidd sydd wedi'u seilio ar leoliad:

  • dadansoddiad rhwydwaith gofodol
  • y bio-economi
  • llywodraethu mannau cynaliadwy
  • arloesedd cymdeithasol

Mae ein hymchwilwyr yn gosod y themâu rhyngddisgyblaethol hyn yn eu rhaglenni ymchwil penodol